برچسب: دانش با

رابطه زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییرسازمانی 0

رابطه زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییرسازمانی

هدف از این مقاله بررسی رابطه زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییرسازمانی در یکی از دانشگاه‎های دولتی شهر تهران می باشد   گروه بازاریابی تلگرام لینک گروه بازاریابی تلگرام گروه بازاریابی...

بررسی مدلها و مولفه های مدیریت دانش با تاکید بر ضرورت آن در سازمان 0

بررسی مدلها و مولفه های مدیریت دانش با تاکید بر ضرورت آن در سازمان

هدف از این پایان نامه بررسی مدلها و مولفه های مدیریت دانش با تاکید بر ضرورت آن در سازمان بصورت کامل و در قالب فایل ورد می باشد   گروه بازاریابی تلگرام لینک گروه...

رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان 0

رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان

هدف از این تحقیق بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد   گروه بازاریابی تلگرام لینک گروه بازاریابی تلگرام گروه بازاریابی و فروش...