برچسب: طراحی

طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی 0

طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی

یکی از مهمترین مباحث پیاده سازی مدیریت دانش، تعیین زیرساخت های آن است؛ از این رو هدف این تحقیق، طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دولتی...

پروژه طراحی و ساخت سایت مرکز درمانی 0

پروژه طراحی و ساخت سایت مرکز درمانی

چکیده با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات در چند سال اخیر، نظام پزشكی كشور نیزدرصدد فراگیر كردن اطلاع رسانی اینترنتی اقدام فرموده است،كه سایت مركز درمانی شهیدشوریده جزءاولین سایت های مراكز درمانی كشور می...

پروپوزال فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی 0

پروپوزال فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی

هدف از این پروپوزال طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی در ایستگاه مترو ارم سبز مورد بررسی قرار می گیرد   گروه بازاریابی تلگرام لینک گروه بازاریابی تلگرام گروه بازاریابی...

مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی 0

مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی

هدف از این مبانی نظری طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی در ایستگاه مترو ارم سبز مورد بررسی قرار می گیرد   گروه بازاریابی تلگرام لینک گروه بازاریابی تلگرام گروه...

فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی 0

فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی

هدف از این پایان نامه طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی در ایستگاه مترو ارم سبز مورد بررسی قرار می گیرد   گروه بازاریابی تلگرام لینک گروه بازاریابی تلگرام گروه...