مقاله بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

محقق در این تحقیق به شناسایی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی خواهد پرداخت

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

مقاله بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی


http://lono.fileina.com/product-74867-مقاله-بررسي-تاثير-مديريت-دانش-بر-کارآفريني.aspx

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان …

cs.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=838&sid=1&slc_lang=fa

Cached

Similar

Translate this pageدر این مقاله تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش مدیریت دانش از ابعاد کسب دانش، خلق دانش، ثبت دانش، کاربرد دانش و انتقال دانش استفاده شده و کارآفرینی سازمانی با ابعاد ایجاد شرکت‌ها یا واحدهای مستقل، ایجادکسب‌وکار جدید، نوآوری در محصول و خدمات، نوآوری در فرایند، …

مقاله بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی

https://www.civilica.com/Paper-IKMC06-IKMC06_330=بررسی-تا…

Cached

Translate this pageاز سویی دیگر، عوامل متعددی بر فرایند توسعه کارآفرینی سازمانی تاثیرگذار میباشند که یکی از مهمترین آنها مدیریت دانش و مولفههای آن میباشد. با درنظر گرفتن اهمیت موضوع، هدف مقاله مروری- تحلیلی حاضر که بر مبنای مرور گسترده ادبیات نظری و منابع کتابخانهای تدوین شده است، بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توسعهکارآفرینی …

پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-تاثیر-مدیریت-دانش-بر-کارآفرین…

Cached

Translate this pageپایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش”تحول” پاییز93 چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دا.

[PDF]ﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻳﻨﻲ داﻧﺶ ﺑﺮﻛﺎرآﻓﺮ ﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻣﺪ اﺛﺮﮔﺬاري ﻲ

karad.irost.org/pdfarticle/madhoshi%201.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by مدهوشی – ‎2011
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران. (. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :29/6/1390. ،. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ. :23/7/1390(. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮﮔﺬاري. ا ﻓﺮ. ﻳﻨـﺪﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺑـﺮ ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. اﺳﺖ، ﺗﺎ از اﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧ. ﺶ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎﻳﻲ. ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻮزه را دارﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، از ﭘﺮﺳـﺶ. ﻧﺎﻣـﻪ. ي. ﻃﻴـﻒ. ﻟﻴﻜﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

بررسی تاثير مديريت دانش بر كارآفريني – مرزن نیوز

marzannews.ir/…/1054-بررسی-تاثير-مديريت-دانش-بر-كارآفرين…

Cached

Translate this pageJun 15, 2014 – ابراهیم فلاح دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی کارمند: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس زهرا فلاح دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی کارمند: بانک صادرات نوشهر. چکيده بر اساس نظریات نوین مدیریت، مدیریت دانش و کارآفرینی در دهه اخیر به عنوان مهمترین معیار ارزیابی توفیق سازمانی محسوب …

بررسی رابطه میان مدیریت دانش، کارآفرینی و عملکرد در سازمان میراث …

tms.atu.ac.ir/article_2430.html

Cached

Translate this page
by صفری – ‎2016
بررسی رابطه میان مدیریت دانش، کارآفرینی و عملکرد در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. مقاله 5، دوره 9، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 95-113 XML اصل مقاله (1056 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. علی صفری؛ فردین شورج؛ رضا صالح زاده. 1استادیار، گروه مدیریت دانشگاه اصفهان. 2کارشناس ارشد آیندهپژوهی، …

[PDF]ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی بررسی …

www.ensani.ir/storage/Files/20150908163607-9747-169.pdf

Cached

Similar

Translate this pageSep 8, 2015 – بررسی رابطه. ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی. سازمانی در بخش خدمات عمومی. زین العابدین رحمانی. 1،. ملیحه رضایی فرح آبادی ….. ناظم و هرکا ا د سال. 1398. د مقاله اي تحت عنزا. ” بر س ابطه ي مد. يريت دانش و. سالمت سا مان با كا افرين كا كنا د سا ما تامين اجتراع. ” به بر سو بوين متغيور هواي.

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان | انجام مقاله

collagemodiriyat.com › مقاله مدیریت

Cached

Translate this pageSep 16, 2017 – موضوع مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان. چکیده مقاله: دانش و فناوری نقش فزاینده ای در توسعه جوامع ایفا می کند و جهان به سوی عصر دانایی محوری پیش می رود. در واقع مدیریت دانش نظامی است که مستلزم تخصیص ویژه ای است و این تخصیص در اغلب سازمانها یافت نمی شود از طرفی امروزه با توجه به …

مدیریت دانش – دانلود مقاله ISI

shop.tarjomeplus.com/Tag/مدیریت%20دانش

Cached

Translate this pageیافته های این بررسی ، روابط مختلف سرمایه اجتماعی را شناسایی کرده، و فرضیه ما را تایید کرد که سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش و کاربرد آن تاثیر می گذارد. همچین نشان می دهیم که سرمایه اجتماعی و گرایش به کارآفرینی به طور کامل با مدیریت دانش رابطه دارد. مفاهیم مدیریت صنعت گردشگری و مدیران شرکت های کوچک متوسط برای …

بررسي ارتباط مديريت دانش و كارآفريني در سازماني در سازمان هاي كارآفرين

www.jobportal.ir/s3/Default.aspx?ID=9_3_889_1_3044

Cached

Similar

Translate this pageمقاله, منبع. بررسي ارتباط مديريت دانش و كارآفريني در سازماني در سازمان هاي كارآفرين, عنوان. حسين عسكري پور – مريم گرگيج – فريبا حسن زاده, نويسنده. 1391/09/22, تاريخ … هدف از اين تحقيق بررسي تاثير مديريت دانش بر كارآفريني سازماني مي باشد. خلاصه. كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان, مرجع …

تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش روی توانمندی کارکنان شرکت‌های کوچک …

ormr-old.modares.ac.ir/article_12020.html

Cached

Similar

Translate this page
by مدهوشی – ‎2014
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر توانمندی کارکنان به‌واسطه متغیر فرآیند مدیریت دانش از دیدگاه مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط شرق استان … بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روان‌شناختی با کارآفرینی درون سازمانی (مورد مطالعه مجتمع فن‌آوران اطلاعات تهران)؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال …

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageجدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی روی برتری برند در بازار مد تهرانبررسی تاثیر ارزش های فرهنگی روی برتری برند در بازار مد تهران (نشریه الزویر) An Examination of the Impact of …

مزیت رقابتی – سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&kw=36168&_kw…

Cached

Similar

Translate this pageتعداد مقالات: 24. 1. ارائه مدل مفهومی تأثیر موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs). فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی. دوره 5، شماره 1، بهار 1392، … بررسی تاثیر دو سوتوانی سازمانی بر کارآفرینی راهبردی. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی. دوره 8، شماره 4، زمستان …

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه‌ محور

https://www.tpbin.com/journal-article/00312

Cached

Translate this pageخلاصه مقاله. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکت ها و سازمان های پروژه محور است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان … مالی، مدیریت گردشگری، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی، مدیریت توسعه، کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، مدیریت بیمه، مدیریت دانش و مطالعات میان …

همايش های اخير ليست مقالات همايش اولین همایش ملی دانشگاه، محور توسعه با …

mcl.isc.gov.ir/articlesList.aspx?…اولین%20همایش%20ملی%20دانشگ…

Cached

Translate this page4, بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر بی‌تفاوتی سازمانی (مورد مطالعه: یک مؤسسه اعتباری در شهر مشهد)_ مقاله شفاهی, بيشتر … 6, کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی_ مقاله پوستری, بيشتر … 24, بررسی رابطه بین مدیریت دانش منابع انسانی با یادگیری سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان نقده_ مقاله پوستری, بيشتر.

بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات و …

qje.iau-tnb.ac.ir/article_525972.html

Cached

Translate this page
by ابراهیمی – ‎2016
بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه شیراز. مقاله 2، دوره 9، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 17-26 XML اصل مقاله (667 K). نوع مقاله: پژوهشی. نویسندگان. سعیده ابراهیمی ؛ هانیه زارع؛ عبدالرسول جوکار. 1استادیار بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز.

مقالات مرتبط با کارآفرینی | دانشگاه شهید رجایی

https://www.srttu.edu/…/مدیریت-کارآفرینی-و-ارتباط-با-جامعه-مقا/

Cached

Translate this pageتأثير آموزش كارآفريني بر توسعهي رفتارهاي كارآفرينانه (مطالعه موردي: آموزش هاي كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي) · ارايه ي الگوي پياده سازي مديريت دانش در كسب و كارهاي كوچك و متوسط · طراحي و تبيين الگوي عوامل موثر بركارآفريني دانشگاهي (مطالعه موردي: دانشگاه پيام نور) · مديريت دانش در شركت هاي كوچك و كارآفرين: بررسي عوامل …

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت دانش | Ali Asghar Rahimi …

https://www.linkedin.com/…/دانلود-رایگان-مقاله-انگلیسی-ترجمه-…

Cached

Translate this pageAug 1, 2017 – مقاله انگلیسی مدیریت دانش 2018 : سازگاري سیستم هاي دانش سازمانی و مدیریت دانش براي بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد(ترجمه نشده); مقاله انگلیسی مدیریت دانش 2018 : تأثیر کارآفرینی، بازار، رویکردهاي مدیریت دانش در تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایدار(ترجمه نشده); مقاله ترجمه شده مدیریت دانش 2017 …

مقالات ISI مدیریت دانش : 51 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

isiarticles.com › دسته بندی موضوعی مقالات ISI › سازمان و مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageسازمان‌های کنونی، اهمیت‌ بیشتری جهت درک، انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری‌ دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان‌ پیشی گرفته‌اند.چنین سازمان‌هایی نیازمند به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام«مدیریت دانش» می‌باشند. مدیریت …

[PDF]ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

pantajournals.ir/uploads/pdf/201642392431429.pdf

Cached

Translate this pageدر اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ از رﻗﺒﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي. ﻧﻮﯾﻦ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.از اﯾﻦ رو اﻣﺮوزه. ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮاﺟﻪ. ﻫﺴﺘﯿﻢ.در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده. ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ

www.yu.ac.ir/…/عوامل_تاثیر_گذار_در_ایجاد_نو_آوری_6072.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﻮردي. : ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﭙﮑﻮ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽ. داﻧﺸﺠﻮي. دﮐﺘﺮي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﮐﺴﺐ. و. ﮐﺎر،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺻﻨﺎﯾﻊ. و. ﻣﻌﺎدن،. واﺣﺪ. اﻟﺒﺮز …. روﺑﺮت ﺟﯽ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﻟﯿﻨﺪاي اوﻫﺎرا. در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ را در ﺧﻼ. ﻗﯿﺖ. ا. ﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. : -1. داﻧﺶ. : داﺷﺘ. ﻦ. داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ اي در زﻣﯿﻨﻪ اي ﻣﺤﺪود و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي . -2. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ.

کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان – Symposia.ir

https://www.symposia.ir/KNOWLEDGEBASE01

Cached

Translate this pageفراخوان ارسال مقاله کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان مراکز سه گانه کارآفرینی، رشد واحدهای فن آوری، و ارتباط با صنعت(جامعه) د.

تأثیر شایستگی تجاری‌سازی فناوری بر مزیّت رقابتی: نقش تعدیلگر …

nmrj.ui.ac.ir/article_21451.html

Cached

Translate this pageو همکاران (2016) تأثیر مدیریت دانش بر مزیّت رقابتی را بررسی کردهاند. آنها به این نتیجه رسیدهاند که سه منبع فناوری اینترنت (زیرساختی، انسانی و ارتباطی) وجود دارد که به شکل مثبتی بر قابلیّت مدیریت دانش تأثیر میگذارد و متعاقباً مدیریت دانش نیز بر مزیّت رقابتی تأثیر می‌گذارد. چن (2009) با در نظرگرفتن منابع …

دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش با ترجمه فارسی – فرداپیپر

https://fardapaper.ir › مدیریت › مدیریت دانش

Cached

Translate this pageدانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش ، مقالات انگلیسی isi ترجمه شده فارسی رایگان در مورد مدیریت دانش از الزویر و سایر منابع معتبر خارجی. … دانلود ترجمه مقاله اثر تعدیل کننده شیوه‌های منابع انسانی استراتژیک بر روی مدیریت دانش و عملکرد شرکت. ترجمه دارد … دانلود ترجمه مقاله بررسی تأثیر مدیریت دانش روی عملکرد منابع انسانی.

[PDF]ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

jmdp.ir/article-1-1942-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺑﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻳﻌﻨﻰ: ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ، … ﻓﺮﻫﻨﮓ (0 / 30) ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ (0 / 17) ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮ ﻣﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪ. ﻛﺴﺐ ﺩﺍﻧﺶ، ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺩﺍﻧﺶ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺩﺍﻧﺶ، ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻛﻠﻴﺪﻭﺍژﻩ ﻫﺎ: ﺩﺍﻧﺶ، ﻣﺪﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: …. ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ «ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ» ﻣﺎﻟﺰﻱ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ.

بررسی تأثیر گرایش‌های کارآفرینانه مدیران بر مدیریت دانش در کسب و …

obs.sinaweb.net/article_18886.html

Cached

Translate this page
by بهمنی – ‎2016
آقاجانی، حسنعلی و گنجهخور، زیبا (1389)، تبیین نقش ویژگیهای روانشناختی کارآفرینان بر فرایند کارآفرینی مستقل، پژوهشنامه مدیریت تحول 2(4): 118- 140. نیکومرام، هاشم و حیدرزاده، کامبیز (1385)، ارزیابی نقش گرایش کارآفرینانه، ساختار سازمانی و بازارگرایی بر عملکرد کسبوکار شرکتهای تولیدی (شرکتهای پذیرفتهشده در …

[PDF]تبيين رابطه هوش هيجانی و مدیریت دانش – سازمان بنادر و دریانوردی

www.pmo.ir/…/c2a8c562f74081d5cf08897dda23d24ed60eee51ae…

Cached

Similar

Translate this pageAug 23, 2016 – ابزارهای. مدیریت. دانش. طی. شود . در. کنار. اهداف. سازمان،. مسایل. و. نیازهای. کارکنان. سازمان. نیز. در. انتخاب. ابزار. مناسب. تاثیرگذار. هستند . کارکنان. سازمان. برای …… پایان نامه. : هدف از این پژوهش بررسی. رابطه بین. مدیریت دانش و مولفه های آن با کارآفرینی سازمانی در اداره کل بنادر. و دریانوردی استان مازندران می باشد.

بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی …

jpap.sbu.ac.ir/article/view/10291

Cached

Similar

Translate this page
by علی حسین کشاورزی
یافته‌های پژوهش نشان داد که تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ همچنین تسهیم دانش آشکار تأثیر بیشتری بر عملکرد مالی و تسهیم دانش نهان … فصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، ۴(8)، ۷۵-۹۲. دراکر، پیتر (2010). نوآوری و کارآفرینی. ترجمه علی‌حسین کشاورزی (۱۳۹۲). تهران: انتشارات سمت.

[PDF]ﻧﻘﺶ داﻧﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ در ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ و ﻫ – مجله پیاورد سلامت

payavard.tums.ac.ir/article-1-5525-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageي ﻣ. ﻬﻢ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد، اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮ. ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮدي و … ﻧﻈﻴﺮ. اﻗﺘﺼﺎد،. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. و. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ. ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻣﻲ. ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ. ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮدد. 2(. و. ). 1. اﻳﺠﺎد. و. رﺷﺪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. *. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل.

بایگانی‌ها حسابداری و مدیریت – دانلود مقاله

https://www.dl-maghaleh.ir › حسابداری و مدیریت

Cached

Translate this pageچکیده با توجه به نقش کلیدی مدیریت دانش (KM) و مدیریت روابط مشتری (CRM) و اقر استراتژیک آنها در دنیای رقابتی امروزه، این پژوهش اثر قابلیت مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت روابط مشتری را بررسی … هدف از این مطالعه درک نقش و اهمیت بازاریابی کارآفرینانه در SME ها و بررسی تأثیر نقش مؤسس – کارآفرین در این فرآیند است.

[PDF]مديريت و كـارآفريني

download.sama-isf.ir/papers/group3/Booklet1%20(2)۲.pdf
May 7, 2015 – چهارمین همايش ملي. مديريت و كـارآفريني. ١۶. و. ١٧. اردﯾﺒﻬﺸﺖ. ١٣٩۴. –. ﺧﻮاﻧ. ﺴﺎر. –. داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. 6. مقاالت پذیرفته شده به صورت. چاپ کامل مقاله … بررسی ا. رتباط فنون بازاریابی اینترنتی در تأمین مالی بانکداری اینترنتی. ———. -. –. 111. } بررسی تأثیر. استراتژی مدیریت دانش. بر. فرایند خلق دانش و عملکرد شرکت …

نقش مؤلفه‌های دانش سه‌گانه بر نیّت کارآفرینانه دانشجویان رشته‌های …

itvhe.areo.ir/article_101386.html

Cached

Similar

Translate this pageبر همین پایه در این پژوهش، به تحلیل تأثیر مؤلفه‌های دانش‌سه‌گانه (نظری، عملی و سازگاری) بر نیّت کارآفرینانه دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه جیرفت پرداخته شده … بررسی تأثیر نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی در پیش بینی نیات کارآفرینانه دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام …

نقش واسطه‌ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی

ijpa.srbiau.ac.ir/?_action=articleInfo&article=9864

Cached

Translate this page
by فرزانه – ‎2016
در این تحقیق تاثیر رهبری تحول‌گرا به عنوان یکی از رویکردهای نوین رهبری در سازمان و همچنین مدیریت دانش به عنوان یکی از محرک‌های اصلی عملکرد سازمانی بر افزایش نوآوری … هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسط مدیریت دانش در ارتباط میان سبک رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی است. … اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ.

[PDF]بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: سازمان …

jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2916-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageAbstract: One of the main activities in the field of knowledge management is knowledge sharing, because employees can play an important role in organizational competitive advantages. Effective knowledge sharing can improve the quality of R&D activities. On the other hand it seems that, knowledge sharing behavior …

موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در آن (مطالعه …

www.modiriatzanjireharzesh.ir/article_22025.html

Cached

Translate this pageبنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب ‌رجوع در شهرداری می‌ باشد. … رولند و سید احسان[7](2004) تحقیقی با عنوان «مطالعه ای که در زمینهی مدیریت دانش» در سازمانهای عمومی در وزارت توسعه و کارآفرینی مالزی انجام گرفت که نتایج حاصل نشان میدهد بین برخی از این متغیرها و توانایی …

بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر ایده‌ی کارآفرینی در بین معلمان مدارس …

jsp.uma.ac.ir/article_284.html

Cached

Translate this pageنتایج به دست آمده نشان داد که هر پنج عامل مورد بررسی (ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی، مدیریت منابع انسانی، سیستم پاداش دهی و پشتیبانی مدیریتی) تأثیر معناداری بر ایده‌ی کارآفرینی در بین معلمان مدارس متوسطه‌ی شهرستان اردبیل دارد. همچنین نتایج آزمون رتبه‌بندی فریدمن و تحلیل رگرسیون نشان داد که سیستم …

بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر بهره وری نیروی انسانی با تاکید بر …

https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/view/33623

Cached

Similar

Translate this page
by شائمی برزکی – ‎2016 – ‎Related articles
… و دانش نیروی کار در تمام سطوح سازمان برای مدیران یک اولویت راهبردی به شمار می‌رود. مباحث مربوط به سبک رهبری وکارآفرینی سازمانی از جمله عواملی است که باعث ارتقای بهره‌وری منابع انسانی می‌شود. این پژوهش با هدف “بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر بهره‌وری نیروی انسانی با توجه به نقش واسط کارآفرینی سازمانی” انجام گرفت.

بررسی تأثیر کیفیت آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش … – مقالات دانشگاهی

https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1042310.html

Cached

Translate this page
by کاظمی – ‎2014
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (رویکردی بر مدیریت و حسابداری) , 2014-02-13 … با نظر به اهمیت کارآفرینی در اقتصاد دانش و نقش تعیین کننده آموزش در ارتقاء آن، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در پرورش و توسعه قابلیت های کارآفرینی سرمایه-های انسانی …

بررسی نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش در ارتباط بین اقدامات …

hrm.iranjournals.ir/article_23143.html

Cached

Translate this page
by رجبی فرجاد – ‎2016
بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که ادامۀ حیات سازمان‌ها در گرو نوآوری و بدون‌توجه به مدیریت دانش، دستیابی به سطح مناسبی از نوآوری امری غیر‌ممکن است. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش در ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و نوآوری است. جامعۀ آماری تحقیق 230 نفر از کارکنان و مدیران شرکت …

بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک‌گذاری دانش …

jwsps.alzahra.ac.ir/article_2245.html

Cached

Similar

Translate this page
by قلی‌پور – ‎2015
3دکتری مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قائم‌شهر، ایران. چکیده. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی در به اشتراک‌گذاری دانش کارکنان زن ادارۀ آموزش ‌و پرورش استان مازندران انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *