مدلهای مدیریت ارتباط با مشتری و مراحل پیاده سازی آن از دیدگاه گارتنر

هدف از این پایان نامه بررسی مدلهای مدیریت ارتباط با مشتری و مراحل پیاده سازی آن از دیدگاه گارتنر بصورت کامل و جامع در قالب فایل ورد می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

مدلهای مدیریت ارتباط با مشتری و مراحل پیاده سازی آن از دیدگاه گارتنر


http://arshad.fileina.com/product-75066-مدلهاي-مديريت-ارتباط-با-مشتري-و-مراحل-پياده-سازي-آ.aspx

[PDF]بررسی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (مورد

cs.shahed.ac.ir/article-1-725-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageپیاده سازی شده است. نتایج تحلیل آماری فرضیه حاکی از آن است که شرکت. تراکتورسازی ایران، در بکارگیری نظام مدیریت ارتباط با مشتری از بعد فكری، اجتماعی و. فناورانه آمادگی ندارد. … واز گان کلیدی: مشتری محوری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدل هم راستایی سه بعدی … المللی و گارتنر گروپ، میزان موفقیت در پیاده -. سازی زیر ۳۰٪ …

متدلوژی گارتنر در پیاده سازی CRM – مدیریت خدمات مشتریان

www.servicechain.ir/مدیریت-ارتباط-با-مشتری/…/229-gartner.htm…

Cached

Similar

Translate this pageگارتنر و برخي ديگر از صاحب‌نظران، مديريت ارتباط با مشتری را نوعی راهبرد مي‌دانند كه سودآوری، درآمد و رضايت مشتری را از طريق سازماندهی حول بخش‌های مشتری، انجام رفتارهايی كه … فرآيندهای كليدی را از ديدگاه مشتری شناسايی كنيد و فرآيندهايی كه می‌توانند بيشترين نارضايتی را ايجاد كنند پيدا كرده، در وهله اول بر آنها تمركز شود. 3.

[PDF]Causal Model of Excellence in Relationship with Organization’s …

www.ensani.ir/…/20101120161724-مدل%20علي%20بهبود%20و%2…

Cached

Similar

Translate this pageﻣﺪل. ﻋﻠّﯽ. ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻌﺎﻟﯽ. در. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن. اﻣﯿﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮی. *. ﺑﺎﺑﮏ ﺳﻬﺮاﺑﯽ. *. *. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات و رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻی. اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی. ،. اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای آن ….. ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ. ﺳﺆال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﮐﻪ ﮐﺪام. ﻣﻮﺿﻮع اوﻟﻮﯾﺖ داده ﺷﻮد و ﺑﺮای. ﺑ. ﻬﺒﻮد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی. ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزی ﺷﻮد؟ ﻣﺪل ﮔﺎرﺗﻨﺮ. (. Gartner,.

[PDF]فن آوری مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

www.hajarian.com/IT/daneshgah-tehran/tahghigh/CRM.pdf

Cached

Similar

Translate this page1 www.hajarian.com. ﻓﻦ آوري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي. “CRM”. روﺷﻨﻚ روزﺑﻬﺎﻧﻲ. –. ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻣﺪﻳﺮي آﺛﺎري. ﻛﻠﻴﺪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. در. ﺗﺠﺎرت،. اﻳﺠﺎد. راﺑﻄﻪ. اي. ﺧﻮب. ﺑﺎ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. اﺳﺖ . .1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻋﺼﺮ. ﺻﻨﻌﺘﻲ. را …… ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي. CRM. از دﻳﺪﮔﺎه ﮔﺎرﺗﻨﺮ. ﮔﺎرﺗﻨﺮ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﺻﺎﺣﺐ. ﻧﻈﺮان، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي را ﻧﻮﻋﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻲ. داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻮدآوري، درآﻣﺪ و. رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي را از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ. ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ.

کارگاه آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM – بهبد فرادیس

https://www.bfn.ir/crm-tutorial

Cached

Translate this pageآموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM. سرفصل کارگاه آموزش مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس مدل گارتنر. مشتری مداری چیست؟ اصول طلایی مشتری مداری; رابطه فرهنگ سازمانی، فرهنگ مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری; اهمیت و آینده CRM از دیدگاه گارتنر و فارستر; دلایل سرمایه گذاری شرکتها; اهداف پیاده سازی CRM; کارکردهای …

مدلهای مدیریت ارتباط با مشتری و مراحل پیاده سازی آن از دیدگاه گارتنر …

prozhe4u.persiafile.ir › دسته‌بندی نشده

Cached

Translate this pageFeb 14, 2018 – مدلهای مدیریت ارتباط با مشتری و مراحل پیاده سازی آن از دیدگاه گارتنر. دسته: مدیریت بازدید: ۱ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۳۲۷ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۷۸. هدف از این پایان نامه بررسی مدلهای مدیریت ارتباط با مشتری و مراحل پیاده سازی آن از دیدگاه گارتنر بصورت کامل و جامع در قالب فایل ورد می باشد …

[DOC]مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

www.asd.ir/Documents/Etelaeie/EtelaeieFail/35_.doc

Cached

Similar

Translate this pageهر فعالیت مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی در یکی از سه فرآیند سازمانی زیر پیاده شده است: فروش، بازاریابی و خدمات. در حالی که … ج) دوره انقلاب مشتری (بهبود مستمر تا سفارشی سازی انبوه): در این دوره با توجه به افزایش توقع مشتریان، تولید کنندگان ملزم شدند محصولات خود را با هزینه کم، کیفیت بالا و تنوع زیاد تولید کنند.

کارگاه آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM

www.faradis-crm.com › کارگاه آموزشی

Cached

Translate this pageSep 25, 2016 – ۳- رابطه فرهنگ سازمانی، فرهنگ مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری ۴- اهمیت و آینده CRM از دیدگاه گارتنر و فارستر ۵- دلایل سرمایه گذاری شرکتها ۶- اهداف پیاده سازی CRM ۷- کارکردهای CRM در … در شرکتها(خارجی و ایرانی) ۲۷- پیش نیازهای پیاده سازی CRM چیست؟ ۲۸- مراحل پیاده سازی CRM بر اساس مدل گارتنر …

مراحل کلیدی پیاده‌سازی پروژه مدیریت ارتباط با مشتری – نرم افزار CRM …

parsvt.com/مراحل-کلیدی-پیاده‌سازی-پروژه-مدیریت/

Cached

Similar

Translate this pageJun 7, 2016 – از مشکلاتی که بر سر راه پروژه های مدیریت ارتباط با مشتری قرار دارد، وجود موانع مختلف در طول مسیر پیاده سازی و اجرای آن است که این مساله باعث شکست در پروژه ها … به نظر اد تامپسون معاون و تحلیلگر ارشد موسسه پژوهشی گارتنر، بروز تعارضات بین بخش‌ها و دپارتمان‌های مختلف، در حالی‌که سعی در همکاری با یکدیگر …

راهبرد پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری – مدیریار

www.modiryar.com › … › مديريت و تكريم مشتري

Cached

Similar

Translate this pageراهبرد پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری فرحناز فاتح نیا. چکیده: مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM ) كه گاهی اوقات از آن به عنوان مدیریت مشتریان، مدیریت ارزش مشتریان، مشتری محوری و یا مدیریت مشتری محور نام برده می شود، برای مدت زمان طولانی اصطلاح متداول جهت بیان تمایل شركتها در برقراری ارتباط یك به یك مداوم و …

مُدام – مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری – صفحه 8

modamcrm.com/page/8/?wordfence_lh=1&hid…

Cached

Translate this pageمدیریت ارتباط با مشتری یا CRM،با هدف اتوماسیون فعالیت های فروش و بازاریابی و نیز مدیریت فعالیتهای مرتبط با فروش و خدمات د مورد استفاده قرار میگیرد. … 12تعریف مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) شرکت گارتنر 1. شرکت گارتنر … پیاده سازی CRM(قسمت دوم)تامین سیستم CRM (طراحی و ساخت و خرید بسته نرم افزاری).

پیاده سازی CRM(قسمت اول)پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در …

modamcrm.com › پیاده سازی CRM

Cached

Translate this page7 days ago – پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان از مرحله ابتدایی شکل گیری یک ایده یا هر نقطه ای از مراحل استقرار سیستم می تواند اغاز شود.
Missing: مدلهای ‎گارتنر

[PDF]ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠّﯽ ﻣﺪل – فصلنامه علوم مدیریت ایران

journal.iams.ir/article_61_07e92dea350008e1b05fbef92e11db54.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻣﺪل. ﻋﻠّﯽ. ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻌﺎﻟﯽ. در. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن. اﻣﯿﺮ ﺧﺎﻧﻠﺮي. *. ﺑﺎﺑﮏ ﺳﻬﺮاﺑﯽ. **. ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات و رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻي. اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي. ،. اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي آن ….. ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ. ﺳﺆال ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﮐﻪ ﮐﺪام. ﻣﻮﺿﻮع اوﻟﻮﯾﺖ داده ﺷﻮد و ﺑﺮاي. ﺑ. ﻬﺒﻮد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي. ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي ﺷﻮد؟ ﻣﺪل ﮔﺎرﺗﻨﺮ. (. Gartner,.

[PDF]پیاده سازی ارائه تجربه عملی و دستاوردهای نظام مدیریت ارتباط با مشتری د

iraninsurance.ir/documents/…/IIC.CRM.%20Artical.90.07.16.pdf

Cached

Translate this pageارائه تجربه عملی و دستاوردهای. پیاده سازی. نظام مدیریت ارتباط با مشتری در بیمه ایران. سید. مجید. بختیاری. 1. مدیر فناوری اطالعات و آمار بیمه ایران. چکیده. : با توجه به اهميت مديريت ارتباط با مشتري در دنياي رقابتي کنوني و مزاياي چشم گير حاصل از اجراي اين طرح. براي. بسياري از شرکت ها در سراسر دنيا، نياز به ايجاد يک ديدگاه …

مدیریت پیاده سازی crm (مدیریت ارتباط با مشتری) – سامانه های مدیریت

www.bmsd.ir/Articles/management-of-implementation-crm/

Cached

Translate this pageNov 11, 2015 – پروژه‌های CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) در مسیر پیاده‌ سازی و اجرا معمولا با موانعی روبرو می‌شوند که به دلیل نتایج مستقیم عدم آمادگی کافی در‌سازمان می‌باشد. … به نظر اد تامپسون (Ed Thompson) معاون و تحلیلگر ارشد موسسه پژوهشی گارتنر، ایجاد تعارضات بین بخش‌ها و دپارتمان‌های مختلف، اگرچه به دنبال همکاری با …

SID.ir | مدل نظري اجراي مديريت ارتباط با مشتري (CRM)

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=112522

Cached

Translate this page
by عباسي محمدرضا
مديريت ارتباط با مشتري متشكل از فرايند كسب و كار، فناوري و نقش هاي لازم جهت اداره كردن مشتريان در مراحل متعدد چرخه حيات سازمان است. مراحل اجراي آن عبارتند از تجزيه و تحليل نيازها، طراحي و اجراي استراتژي CRM، طراحي مجدد فعاليت ها با در نظر گرفتن استراتژي CRM، مهندسي مجدد فرايندهاي كاري، انتخاب نرم افزار مناسب و ارزيابي و …
Missing: گارتنر

[PDF]233 K

nastinfo.nlai.ir/article_194_265915e2d48926b7ce9bb88d6f36bcdf…

Cached

Translate this page4)گارتنر. در واقع، سیستم مديريت ارتباط با مشتری، اطالعات کاربران را به منظور بهره برداری. هدفمند و مؤثر گردآوری و يكپارچه سازی می کند. اين اطالعات می تواند در … ديدگاه کاربران ناراضی درمورد خدمات کتابخانه و نحوة ارتقاي خدمات چگونه است؟ 3. … پیاده سازي مديريت ارتباط با مشتري در سرويس هاي برون سپار داخلي با کلیة مراحل و.

راهبرد پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری – شرکت آریساتک …

www.arisatech.com/راهبرد-پیاده-سازی-سیستم-مدیریت-ارتباط/

Cached

Similar

Translate this pageمثالهای زیادی از پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانها وجود دارد که با صرف زمان و هزینه زیاد بعضی از اختلالات و مشکلات در پیاده سازی و اجرا …. این ۴ بعد با مدل الماس هارولد لویت در مورد CRM که ساختار ، افراد،تکنولوژی و فرایند را در پیشبرد و موفقیت تغییرات سازمانی از جمله اجرای CRM دخیل می دانستند هم …

لیست دوره ها – مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) – سازمان مدیریت صنعتی

www.imi.ir/Education/ManagementCourses/…/DispForm.aspx?…

Cached

Translate this pageتعریف مفهوم مدیریت ارتباط با مشتري. تعریف مشتري و انواع آن. مراحل طراحی و تدوین استراتژي مدیریت ارتباط با مشتري. و انواع آن CRM • معماري. تعریف خلق ارزش براي مشتري. شاخصهاي خلق ارزش آفرینی. شاخصهاي طبقه بندي و ارزش گذاري مشتریان. معرفی مدل گارتنر براي پیاده سازي مدیریت ارتباط با مشتري. مراحل پیاده سازي …

Images for ‫مدلهای مدیریت ارتباط با مشتری و مراحل پیاده سازی آن از دیدگاه گارتنر‬‎

More images for مدلهای مدیریت ارتباط با مشتری و مراحل پیاده سازی آن از دیدگاه گارتنرReport imagesThank you for the feedback. Report another imagePlease report the offensive image. CancelDone(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b<a.length;++b)if(0

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *