مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت مدیریت دانش

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موفقیت مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت مدیریت دانش


http://lono.fileina.com/product-74905-مباني-نظري-زيرساختهاي-ضروري-و-عوامل-موفقيت-مديريت.aspx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت …

golestan.fileina.com/product-74905-مباني-نظري-زيرساختهاي-ضرو…

Cached

Translate this pageمبانی نظری عوامل موفقیت مدیریت دانش دانلود مبانی نظری عوامل موفقیت مدیریت دانش پیشینه تحقیق عوامل موفقیت مدیریت دانش ادبیات نظری عوامل موفقیت مدیریت دانش فصل دوم پایان نامه عوامل موفقیت مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موفقیت مدیریت دانش ادبیات و مبانی نظری عوامل موفقیت مدیریت دانش.

خرید آنلاین مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل …

gtdownload.prhamesdeghc.ir/post/matlab2527.html

Cached

Translate this pageFeb 17, 2018 – دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید به صفحه دانلود فایل(مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت مدیریت دانش)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت مدیریت دانش}را دانلود خواهید کرد

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش – پارس مدیر

https://www.parsmodir.com/db/theory/km-csf.php

Cached

Similar

Translate this pageشناسایی عوامل حیاتی موفقیت و زیرساخت های مدیریت دانش براساس فرهنگ، ساختار، فناوری و رهبری سازمان. … علی رغم اینکه دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمانها ضروری است و شرط موفقیت سازمانها دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح است، اما باز هم بسیاری از سازمانها هنوز به مدیریت دانش به طور جدی توجه نکرده اند.

[PDF]بررسی عوامل زیرساختی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی … – دانشگاه شاهد

cs.shahed.ac.ir/article-1-302-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻫﺎ و ارﺗﻘـﺎي ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاك. ﮔـﺬاري. داﻧﺶ د. ر داﺧـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن و ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن آن اﻧﺠـﺎم. ﻣﻲ. ﺷﻮد. 6[ .] ﻳﻜﻲ از ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺿـﺮوري. اﺳﺖ. ،. ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم آن. اﺳــﺖ … وزارﺗﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳـﺰي. ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده. اﻧﺪ ؟ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. ﻛﻪ ﺑﺮاي. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺣﺎﺿﺮ ﻣـ.

[PDF]وضعیت یابی مؤلفه های زیرساختی پیاده سازی اشتراک دانش در صنعت …

https://jlib.ut.ac.ir/article_51129_a54437487662d36f92f3abc93eb3…

Cached

Similar

Translate this page
by رفوآ – ‎2013
این فرآیند در تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی ضروری … پیشینة پژوهش. برای مشــخص شــدن نتایج تحقیقات مرتبط با زیرســاخت های اشــتراک دانــش از مفاهیمی همانند. زیرساخت، موانع و تسهیل کننده ها، عوامل تأثیرگذار، عوامل تأثیرگذار …. ابزار تحقیق پرسشــنامة محقق ساخته است، براساس مبانی نظری و مطالعات بررسی شده در زمینة.

موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در آن (مطالعه …

www.modiriatzanjireharzesh.ir/article_22025.html

Cached

Translate this pageامروزه روند اوج ‌گیری نقش دانش، نوآوری و فن‌آوری ‌های نوین در ایجاد مزیت ‌های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع دانش در اداره‌ سازمان ‌ها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب و مرکز سیاست ‌های راهبردی سازمان ‌ها جای گیرد. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب ‌رجوع در شهرداری می‌ باشد.

برخی عوامل موثر بر تولید و کاربرد دانش مدیریت در سازمان‌های ایرانی …

babak-alavi.ir › وبلاگ

Cached

Similar

Translate this pageNov 24, 2012 – رشد و غنی سازی دانش مدیریت نیازمند درگیر شدن زیاد با واقعیت‌های سازمان‌های ایرانی از یک طرف و از طرف دیگر زمینه سازی کاربرد آن توسط مدیران است. …. باشد که محققان بیشتر به سمت نظریه‌پردازی و آزمون گزاره‌های نظری بر اساس پیشینه تحقیق می‌روند تا انجام تحقیقاتی برای نظریه‌پردازی با توجه به عوامل موقعیتی و …

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل – دانلود پایان نامه های …

download-thesis.com/…/امکان-سنجی-استقرار-مدیریت-دانش-در-صن…

Cached

Translate this page2-1- مبانی نظری در خصوص مدیریت دانش 13 2-1-1- … 2-2- پیشینه تحقیق در سطح بین الملل وایران 48 2-2-1- درسطح ایران 49 2-2-2.درسطح بین الملل 53 فصل سوم: روش تحقيق 3-1 مقدمه 59 3-2 روش تحقيق 60 …. اگرچه دانش اعضای سازمان برای توسعه مبنای دانش سازمانی ، ضروری است ، دانش سازمان چیزی فراتر از مجموع ساده دانش افراد است .

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻘﺮار در ﺳ – فصلنامه پژوهشنامه مالیات

https://taxjournal.ir/article-1-259-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 22, 2013 – زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺿﺮوري. ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ. ﺑ. ﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﭘﺮ. داﺧﺘﻪ اﺳﺖ . – 2. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎ. ﺗﻲ اﻳـﺮان اﻧﺠـﺎم … ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻲ. اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ. در. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻘﺶ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. (. ﻣﻬﺮﻋﻠﻲ زاده و ﻋﺒﺪي،. ). 1390. – 3. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. 3 -1-. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ.

[PDF]ششمین کنفرانس مدیریت دانش – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…/The-relationship-between-knowled…

Cached

Translate this pageof knowledge across the organization is necessary and it lead to development and … مبانی نظری پژوهش. این تحقیق مبتنی بر نظریه رومهارت در مدل مدیریت دانش و نظریه زنجیره ارزش پورتر استوار است رو مهارت. معتقد بوده است سنگ بنای ساختمان … بنابراین در زنجیره ارزش به عوامل درون سازمانی و برون سازمانی می بایست توجه شود. وی.

[PDF]طراحی الگوی بهینه مدیریت دانش برای دستگاه های … – دانش حسابرسی

danesh.dmk.ir/article-1-1705-fa.pdf

Cached

Translate this pageکتابخانه ای، نتایج حاصل از پیشینه و مبانی نظری، عوامل زیرساختی برای پذیرش مدیریت دانش. در سازمان ها شناسایی شده و مدل های موجود مرتبط با موضوع هم موردبررسی قرار گرفت سپس. با استفاده از تحقیقات میدانی و با استفاده از پرسشنامه »بررسی میزان آمادگی دیوان محاسبات. کشور در پذیرش مدیریت دانش« به بررسی وضعیت مؤلفه …

[PDF]1390 ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 5 ، ، ﺷﻤﺎرة ﻮم ﺳ ﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮل،

www.ensani.ir/storage/Files/20121210083232-9482-7.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by نجف بیگی – ‎2012 – ‎Related articles
Dec 10, 2012 – ﻫﺪف اﺻﻠﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي. دوﻟﺘﻲ اﻳﺮان و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل و اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ، ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،. ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، اﻧﮕﻴﺰش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ اﺳﺖ . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ داراي ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪدي. ﺑﻮده. و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﺪ. ﺑ ﻌﺪي آن ﺗﻌﺮﻳﻒ آن ﻣﺸﻜﻞ. اﺳﺖ. (. Lee & Choi, 2003, PP.179-228. ) …

[PDF]عنوان مقاله: چکیده:

www.ensani.ir/storage/Files/20141217095706-9888-59.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 17, 2014 – استقرار مديريت دانش يا به عبارت ديگر موفقيت بيشتر در پياده سازی آن از طريق بررسی و ارايه. چارچوبی برای ارزيابی عوامل حياتی و مؤثر در آمادگی موفقيت پياده سازی مديريت دانش است. مبانی نظری پژوهش. مديريت دانش و آمادگی سازمانی. با توجه به پويايی و تغييرات سريع محيط سازمان ها، مديران متوجه شدند كه …

[PDF]شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش در میان اعضای هیئت ع

https://journal.irphe.ir/article-1-2443-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ. ﺗﻼش ﺷﺪ. ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﭼﺎرﭼﻮﺑ. ﯽ. ﻧﻈﺮي در. ﺣﻮزه ﻣﺬﮐﻮر اراﺋﻪ. ﺷﻮد،. زﯾﺮا. ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. ﺑﺮاي اﺣﺮاز. ﺧﻂ. ﻣﺸﯽ ﻣﻮﻓﻖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ در درون ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ داﻧﺶ. از ﻋﺒﺎرات. ﯽﻣﺘﻨﻮﻋ. اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده. اﻧﺪ. اﺳﺘﺎرﺑﻮك. (Starbuck, 1992). داﻧﺶ را ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه. ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ. 4. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ﭘﻮرﺳﺮ و ﭘﺎﺳﻤﺮ.

[PDF]عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ا

journalie.ir/article-1-62-fa.pdf

Cached

Translate this pageSep 9, 2012 – بنابراین. اعمال مدیریت صحیح تکنولوژی در فعالیت. های انتقال تکنولوژی … مبانی نظری و پیشینه تحقیق. عوامل متعددی بر موفقیت … عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های. انتقال. فناوری. در صنایع حمل و نقل ریلی ایران. 59. امکانات و نیازهای کشور اشاره نمود. هر یک از ا. ین عوامل، به. وجود زیرساخت. های مناسب با تکنولوژی …

[PDF]شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش محور شدن شرکت های …

jtdm.irost.ir/article_518_71dfdfe6faa3e84fde99c6fe2899a387.pdf

Cached

Translate this page
by انصاری – ‎2016
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در دانش محور سازی شرکت های … اصلی برای تعیین حجم نمونه، نیل به نقطه اش باع نظری بود. ….. 2- پیشینه تحقیقات. در تحقیقات مربوط به ش رکت های دانش محور، عبارت های مختلفی به مفهوم این ش رکت ها اش اره. کردند به طور نمونه دنیس ا، مفاهیم »سازمان های دانش …

[PDF]نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی صنعت با …

journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq/article/download/8603/2711

Cached

Similar

Translate this page
by نوربخش – ‎2016
ابعاد زيرساختی و فرايندی مديريت دانش، رابطه مثبت و معناداری با چابكی در. صنعت با تأکيد … 2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 1-2- مدیریت … عوامل حياتی مديريت. دانش موفق، متعدد هستند که برخی تحت کنترل و برخی خارج از کنترل هستند. حسنعلي )2002( عوامل موفقيت مديريت دانش را به پنج طبقه رهبری؛ فرهنگ؛. ساختارها، نقش ها …

[PDF]اصل مقاله

tms.atu.ac.ir/article_76_99e7792d6704be4dba4d880a7fe5722e.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by سید موسوی – ‎2014
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯ. ﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ. ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻮﻳﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ. ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(. Jafari., et al,2008. ) … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ. ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ. 21. ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ. ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻤﻜﻦ …

[PDF]ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ – مطالعات مدیریت صنعتی

jims.atu.ac.ir/article_193_def9c3bdfed57b818479111f119fc777.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by پرهیزکار – ‎2014
Jul 2, 2013 – ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . در اﯾﻦ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﻧﻮآوري ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ . روش ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري آن در ﺑﺨﺶ. ﮐﯿﻔﯽ را. ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه ﻧﺸﺮ و در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ . ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ. 30. ﻧﻔﺮ و در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ ﺗﻌﺪاد. 300. ﻧﻔﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ …

[PDF]اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 45

jma.srbiau.ac.ir/article_4706_bbc3131c465b68137fc559585bb63f…

Cached

Similar

Translate this page
by زمردیان – ‎2010
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻘﺮار آن ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﻴﺸﻤﺎري در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ . ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ . ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎ. ﺿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻳﻌﻨﻲ واﺣﺪﻫﺎي …. و دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮا روي ﺣﺮﻛﺖ. ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه و ﭘﻴﺸﺮو اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . -2. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠ. ﻤﻲ. و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. دورﻧﻤﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ. اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺎﻳﻲ،ﻳﻚ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ.

[PDF]رابطه بین ابعاد شایستگی و موفقیت کسب و کار الکترونیکی در …

research.iaun.ac.ir/pd/naserkhani/pdfs/PaperC_4579.pdf

Cached

Translate this pageبه همین منظور هدف این مقاله مرور و بررسی عوامل موثر بر موفقیت کسب و کار الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط و ارائۀ. یک مدل جدید می باشد. … فناوری. اطالعات. مزایای. بسیاری. را. در. دامنه. وسیعی. از. فرآیندها. و. تراکنش. های. تجاری. درون. و. میان. سازمانی. مهیا. می. سازد . پذیرش. فناوری. اطالعات،. مدیریت. دانش. و. اطالعات. را. از. لحاظ.

[PDF]وضعيت مديريت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

www.sccr.ir/UserFiles93/rahbord/30/6.pdf

Similar

Translate this pageمورد نیاز از پرسشــنامه مدیریت دانش نوناکا با پایایی 0/92 و جهت تعیین عوامل مؤثر. بر مدیریت دانش … مبانی نظری و پیشینه پژوهش. مــرور ادبیات ….. زیرساخت هاي سازماني. ت دانش. استقرار مدیری. فرهنگ سازماني. فرایندهاي مدیریت دانش. فنّاوري اطالعات. انگیزش كاركنان. راهبردهاي سازماني. دسترسي به منابع. اندازه ها و معیارها. آموزش كاركنان.

[PDF]اصل مقاله (735 K) – فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه پیام …

religion.journals.pnu.ac.ir/pdf_3404_85ff570b3a773171c548e7e5…

Cached

Translate this page
by سلامی – ‎2017
اهمیت. بکارگیری. دانش در کتابخانه. ها و استفاده از سیستم. های. کسب و خلق. ،. ثبت و ضبط و اشتراک و انتقال دانش. ضروری می. باشد. واژه. های کلیدی. مدیریت دانش …. مدیریت منابع. انسانی، مدیریت کاربرد دانش و مدیریت اشاعه دانش است. )خوانساری و همکاران،. 1387. (. مدیریت نوآوری دانش شامل سه جنبه دانش. مدیریت نوآوری نظری، مدیریت …

[DOC]file_downloadXML

jimp.sbu.ac.ir/article/view/12069/5236

Cached

Translate this page
by پیام شجاعی
مدل‌سازی موانع اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین با رویکرد یکپارچه مدل‌سازی تفسیری ساختاری و میکمک فازی … بدین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری موضوع این موانع شناسایی و با استفاده از روایی محتوایی عوامل مرتبط با شرکتهای چینیآلات بهداشتی استخراج شد؛ درنهایت با استفاده از مدل‌سازی … مبانی نظری و پیشینه پژوهش.

[PDF]عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی شناسایی )مطالعه …

ictedu.iausari.ac.ir/article_27481_94c13c0c9b8acdf543c127e1367…

Cached

Translate this page
by خراسانی – ‎2017 – ‎Related articles
از این رو، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی … حجم نمونه تحقیق را. ۱۰ نفر از خبرگان کلیدی تشکیل میدهند که دارای تجربه مدیریتی، مطالعاتی و تدریس در حوزه یادگیری. الکترونیکی بودند. این افراد با روش نمونه گیری … زیرساخت فنی و حمایت مدیران دارد تا بتواند به موفقیت منجر شود.

نوآوری| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی نظری – پارس پروژه

https://parsproje.com/component/search/?searchword=نوآوری…

Cached

Translate this pagePMD43-سرمایه فکری- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی: (بسته های آموزشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت و حسابداری) … افزایش دانش و اقتصاد مبتنی بر دانش، الگو های در حال تغییر ایجاد جامعه شبکه ای و همچنین پیدایش نوآوری به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی از جمله مواردی هستند که موجبات …

[PDF]بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش سازمان

uctjournals.com/farsi/archive/accounting/1394/winter/4.pdf

Cached

Similar

Translate this pageپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش سازمانی کارکنان ادا. ره. کل. آموزش … مدیریت. دانش یکی. از. حیاتی. ترین. عوامل. بهبود. عملکرد. کارکنان،. موفقیت. یا. شکست. مدیران. و مزیت. رقابتی. سازمان. ها. در. هزاره. سوم. است. بازخوانی. پیشینه. پژوهش. نشان. می. دهد …. مبانی نظری و پیشینه تحقیق. مطالعات صاحب …

[PDF]دانش در بررسي موانع درون سازماني مؤثر بر استقرار مديريت های عمومي استا

slis.scu.ac.ir/article_11380_35d59bb2ee77477861c422209435d65…

Cached

Similar

Translate this page
by رجایی – ‎2015
ترين عوامل فردی و درون سازمانی هستند کـه مـی. تواننـد. در عدم استقرار. موفقیت. آمیز مديريت دانش تأثیرگذار باشند. تحقیقات و پژوهش. های زيادی درباره. ی مديريت دانش؛ در خارج از کشور انجـام … های ضروری برای استقرار مديريت دانش را کمتر مورد توجه قرار داده ….. ها، پرسشنامه است که بر اساس مطالعه پیشینه تحقیق و مبـانی نظـری تـدوي.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت …

bp75559.lp4.ir/files/

Cached

Translate this pageجزئیات فایل مطابق عبارت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موفقیت مدیریت دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید.

[PDF]09-nori – پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی – دانشگاه فردوسی مشهد

https://infosci.um.ac.ir/index.php/riis/article/download/…/9921

Cached

Translate this page
by نوری میسا – ‎2016 – ‎Related articles
دانش میپردازند. این دانش باید طبق سازوکار مناسبی مدیریت شود تا بهرهوری مناسب از آن به عمل. آید. برای اجرای چنین سازوکاری به یک چارچوب مفهومی نیاز است. مخازن سازمانی می توانند. چارچوبی برای مدیریت، سازماندهی، یکپارچگی و تسهیم دانش تولید شده در دانشگاه ها فراهم بیاورند. مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش. طبق تعریفی که لینچ …

[PDF]آموزش عالي نهادهای تحليلي بر وضعيت ابعاد مديريت دانش در و بررسي رابطه

jedu.miau.ac.ir/article_431_be3e96e14f828c8a62d57a274e403769…

Cached

Translate this page
by کنجکاو منفرد – ‎2014 – ‎Related articles
و آموزش بیانجامد ( ). به منظور شناسایی ابعاد مدیریت دانش، مبانی نظری و. پیشینه پژوهش مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس آنچه از مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه با. صاحب نظران بر آمد، ابعاد مدیریت دانش را میتوان به دو بعد «زیرساختی» و «فرایندی» طبقه -. بندی نمود. محققانی همچون گولد ( ) و مانوواز ( ) نیز در تحقیقات. خود به منظور …

[PDF]ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اراﺋﻪ ﻣﺪل 2ي ﯽ1، ﻣ – فصلنامه مدیریت توسعه و …

www.jdem.ir/article_503_5d7bec87e7fee6973dfe1567217c7082.pdf

Cached

Translate this page
by اکرامی – ‎2016
ﺿﺮوري. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. و ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد. در ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺪل. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺿﺮوري اﺳﺖ . -3. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. -3. 1. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ﻣﺪل. ﻧﻮﻧﺎﮐﺎ ….. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﻮدﻻﯾﯽ. در ﺳﺎل. 1388. در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ي. ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. ” ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ” ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد، ﺗﻮﺳ. ﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ داﻧﺶ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ دارا. ﯽﯾ. ﻫﺎ.

[PDF]اداري ﻧﻈﺎم در اي ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ي ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻨﮕ – فصلنامه مدیریت توسعه و …

www.jdem.ir/article_512_444aefecb0e3f7119c0bb931496bad7e.pdf

Cached

Translate this page
by طالقانی – ‎2016
اﻣﺮوزه داﻧﺶ ﭼﺮخ. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد. ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ. آورد و. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﻧﺶ روي. آورده. اﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ داﻧﺶ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎي …. ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻓﻮق، ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ؛. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا،. ﺑﺎﯾﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي ﺑـﺮاي. ﻣـﺮوري ﺑـﺮ ﻣﺒـﺎﻧﯽ. ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و. ﺷ. ﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي ﭘـﯿﺶ روي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ. ﻫـﺎي.

[PDF]عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در مدارس از دیدگاه …

journalieaa.ir/article-1-85-fa.pdf

Cached

Translate this pageSep 24, 2016 – 13[. ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ. اﺻﻠﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در. ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎي. آﻣﻮزﺷﻲ را ﮔﺰارش ﻛﺮد. : ﻣﻌﻠﻢ،. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ، ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻮاﻣﻞ. ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ . ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ. در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ … ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ . . . . ﻣﻄﻬﺮي. ﻧﮋاد. ، وزﻳﺮي. ﺷﻬﺮﺑﺎﺑﻚ. 171. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭘﺬﻳﺮش و ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ].18[. ﺑﻪ ﺑﺎور.

[PDF]ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺗﻔﺴﻴﺮي راه ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺪﻟﺴﺎزي

jem.journals.umz.ac.ir/article_1419_e604bd3ab8b6a7635f1ac7b31…

Cached

Translate this page
by همتی نوعدوست گیلانی – ‎2017
Mar 4, 2017 – ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در زﻧﺠﻴﺮه. ﺗﺄﻣﻴﻦ را ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد. ﺟﺪول (. 2. ) ﺧﻼﺻﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ و زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ. ﻣﺤﻘﻖ/ ﻣﺤﻘﻘﺎن. ﺳﺎل. ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت. اﺧﻮان و ﻫﻤﻜﺎران. 1390. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ. درﺳﺘﻜﺎر اﺣﻤﺪي و ﺷﻔﻴﻌﻲ ﻧﻴﻚ آﺑﺎدي. 1394. اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ.

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-ارتباط-میان-مولفه-های-مدیر…

Cached

Translate this pageپایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان دانشکده مدیریت و حسابداری – گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد … در ابتدا با بهرهگیری از منابع کتابخانه‌ای (کتب، مقالات فارسی و لاتین) مبانی نظری تحقیق تدوین گردید و در ادامه بر اساس ادبیات تحقیق، پرسشنامه‌ توزیع گردید.

[PDF]ﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﻮر ﻫﺎي ﭘﺮوژه – پژوهش‌های مدیریت در ایران

mri-old.modares.ac.ir/article_14039_c5381b9c9eca4fcbed122364f…

Cached

Similar

Translate this page
by قلیچلی – ‎2016 – ‎Related articles
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﭘﺮوژه. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ. و ﺗﮑﺮاري دارﻧﺪ . اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮوژه. ﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ. ﻣﺸﺎﺑﻪ. اﻧﺪ و ﻣﯽ. ﺗﻮان داﻧﺶ آﻧﻬﺎ را از ﯾﮏ ﭘﺮوژه. ﺑﻪ ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد . ﺑﻪ. ﻋﻼوه ﮔﺴﺘﺮش. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه. ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ [ .]2. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ.

[PDF]فراترکیب عوامل موفقیت تجاری سازی محصوالت با … – مدیریت نوآوری

www.nowavari.ir/article_46945_696969ee9c576d783010eb36367…

Cached

Translate this page.2و نیاز جامعه دانشگاهی از ویژگی های برجسته این پژوهش می باشد. 2- مبانی نظری پژوهش. به معنای «به کارگیری روش های کسب وکار به منظور 3تجاری سازی، در فرهنگ لﻐات … 3- پیشینه پژوهش. با توجه به بررسی های صورت گرفته در حوزه عوامل موفقیت تجاری سازی محصوالت با فناوری پیشرفته،. پژوهش های داخلی و خارجی شناسایی شده، در …

موج کویر

mojekvairte.titrblog.ir/

Cached

Translate this page-خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حفظ و نگهداری نیروی انسانی -دانلود پرسشنامه ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر و استفاده از آن برای افزایش عملکرد -کامل و جامع -دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق زیرساختهای ضروری و عوامل موفقیت مدیریت دانش – پرداخت و دانلود آنی -خرید فایل( ارزیابی میزان اثربخشی …

JournalTOCs

www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=tocs&journalID…

Cached

Translate this pageDec 21, 2017 – Abstract: اشتباه رایج در مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات، تمرکز بر مسائل فنی و غافل شدن از سایر حوزه‌ها نظیر مدیریت ذی‌نفعان است که دانش مدیریت پروژه در … با بررسی مطالعات صورت گرفته و پژوهش‌های پیشین، ابتدا دو مدل اولیۀ زیرساخت‌ها و الزامات را استخراج کردند، اما با توجه به بومی نبودن و مرتبط نبودن عوامل …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *