مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 50
فرمت فایل docx
حجم فایل 89 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مبانی نظری تحقیق……………………………….. 12

2-1- مقدمه…………………………………….. 12

2-2- فرآیند بارش……………………………….. 12

2-3- بارش و مشخصات آن…………………………… 13

2-3-1- تقسیم بندی بارش………………………….. 14

2-3-4-1- بارش همرفتی……………………………. 15

2-3-4-2- بارش کوهستانی………………………….. 16

2-3-4-3- بارش سیکلونی…………………………… 17

2-3-2-اندازه گیری بارندگی……………………….. 17

2-4- مفهوم بارش سنگین…………………………… 17

2-5- عوامل و محل حدوث بارش سنگین…………………. 18

2-6- انواع روشهای مطالعه بارش سنگین………………. 19

2-7- بارندگی های یک روزه (24 ساعته)……………… 21

2-8- متوسط بارندگی ماهانه……………………….. 22

2-9- بارندگی فصلی………………………………. 22

2-10- فضای شهری……………………………….. 22

2- مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه

بارندگی در سطح کره زمین دارای تغییرات مکانی و زمانی زیاد است. میانگین بارندگی در سطح کره زمین بین 700 تا 900 میلی متر در سال تخمین زده شده، ولی تغییرات بارندگی در دنیا به گونه ای است که برخی نواحی کره زمین در 20 سال متوالی هیچگونه بارندگی دریافت نمی کنند، در حالی که در بعضی نقاط دیگر مانند چراپونچی واقع در شمال خلیج بنگال سالانه در حدود 24600 میلی متر بارندگی دریافت می کند . اگر این مقدار را با میانگین بارندگی سالانه ایران که در حدود 240 میلی متر است مقایسه کنیم بارندگی ایران کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیاست( علیزاده، 1380 )

نحوه پراکندگی بارش بر روی زمین را عوامل بوجود آورنده آن، یعنی عامل صعود و منبع رطوبت تعیین می‎کند. در جایی که این دو عامل در کنار هم باشند حداکثر بارش رخ می دهد و در جایی که هیچ کدام از این عوامل موثر نباشد میزان بارش به حد اقل ممکن می رسد . از این رو کره زمین را ازنظر میزان بارش به سه ناحیه می توان تقسیم کرد که عبارتند از : نواحی پرباران، نواحی کم باران و نواحی با بارش متوسط(علیجانی و کاویانی، 137 )

2-2- فرآیند بارش

از لحاظ تعریف، بارش (Precipitation)، هر گونه رطوبت متراکمی است که به سطح زمین فرو می ریزد. بنابراین، فرآیند تراکم باید قبل از بارندگی صورت گیرد. معمولاً بارندگی، از انواع ابرها می بارد. اما ممکن است تمام ابرها ایجاد بارندگی نکنند. فقط وقتی قطرات آب، تکه های یخ و یا بلورهای آن آنقدر بزرگ می‎شوند که بر نیروهای شناوری و بالا دهنده ی قطرات آب در هوا فایق آینده بارندگی انجام می شود.

وقتی مقایسه ای بین اندازه ذرات ابری که باران ازآن می بارد یا ابری که ایجاد باران نمی کند به عمل می‎آید، متوجه می شویم فرآیند و یا فرآیندهایی وجود دارند که هنوز شناخته نشده اند. برای مثال، متوسط اندازه یک ذره ابر، که تخمین زده می شود در مدت 100 ثانیه متراکم شده باشد، 04/0 میلی متر است، و حداکثر اندازه یک ذره متراکم 2/0 میلی متر است. به هر حال، قطرات باران معمولی از 5/0 تا 4 میلی متر تغییر می کنند.

مساله مهم در فیزیک بارندگی این است که چرا بعضی از ابرها قطراتی به اندازه قطره باران درست می کنند و دیگر ابرها چنین کاری را ننمی کنند. اگرچه تراکم مستقیم سبب ایجاد قطرات بزرگ نمی شود، اما برخورد و همامیزی قطرات با یکدیگر قطرات بزرگی ر ابوجود می آورد. برخورد مکرر، قطراتی با اندازه باران ر اتشکیل می دهد. کارآرایی همامیزی در شکل 2-1 که سرعت رشد قطرات آب ر ادر حالت تراکم و همامیزی نشان می دهد مشخص شده است. پس از این که اندازه قطرات به 04/0 میلی متر رسید، رشد آنها بیشتر به علت همامیزی است تا تراکم. هنوز این سوال وجود دارد که چرا همامیزی در بعضی از ابرها اتفاق می افتد و در بعضی دیگر نه. جواب این سوال تا حدودی در شکل 2-1 نشان داده شده است. کمتر از یک حد آستانه (حدود 04/0 میلی متر) قطرات آن قدر کوچک هستند که بطور مداوم با یکدیگر ادغام نمی‎شوند. اما چرا بعضی از ابرها به این اندازه می رسند و بعضی دیگر نمی رسند؟ جواب این سوال در طبیعت و اندازه هسته های تراکم اولیه نهفته است. در مناطق حاره، که بیشتر سطوح آنها اقیانوس است، ذرات درشت نمک در هوا وجود دارد و قطرات باران در اطراف آنها تشکیل می گردد. این قطرات سپس با همامیزی درشت تر می شوند.

در عرض های جغرافیایی میانه و زیاد، ابرها ان قدر مرتفع هستند که درجه حرارت آنها در زیر نقطه انجماد است. در چنین ابرهایی قطرات کوچک آب و بلورهای یخ به صوزت توام وجود دارند(شکل 2-2). در این وضعیت چون فشار بخار آب بیشتر از فشار بخار یخ در همان درجه حرارت است لذا چنین به نظر می رسد که هوا از نظر قطرات آب در حالت اشباع، و از نظر بلورهای یخ در حالت فوق اشباع است. با توجه به این که بخار آب بتدریج در اطراف ذرات یخ انباشته می شود کم کم هوا از حالت اشباع خارج شده و قطرات کوچک آب شروع به تبخیر می کنند. این عمل آن قدر ادامه پیدا می کند تا تمام قطرات کوچک آب تیخیر شوند و یا آن که بلورهای یخ به قدری بزرگ شوند که از ابر خارج و به پایین سقوط نمایند. در طی سقوط، گرم و ذوب می شوند و به عنوان قطرات باران در می آیند که با همامیزی، درشت و درشت تر می شوند. این پدیده، که معمولاً در ابرهایی که دماهای آنها 10- تا 30- درجه سانتی گراد است به خوبی عمل می کند به نام پدیده برژرون (Bergeron) نام گذاری شده است ( برژرون دانشمند هواشناسی نروژی است که برای اولین بار این پدیده را توصیف نمود).

2-3- بارش و مشخصات آن

منظور از بارندگی، کلیه نزولات جوی است که به سطح زمین و ارد می شوند . تشکیل قطرات باران

یکی از پیچیده ترین پدیده های هواشناسی است . اگر هوا خالص می بود عمل تقطیر فقط زمانی

صورت می گرفت که هوا بیش از اندازه از بخار آب اشباع می بود، اما وجود ذرات ناخالص در هوا

اطلاق می شود، باعث می گردد تا در شرایط اشباع معمولی نیز (aerosol) که به آن هستک یا آئروسل

بخار آب در اطراف ذرات تقطیر شود.

اگر چه وجود رطوبت در اتمسفر برای ایجاد بارندگی الزامی است اما تنها این شرط کافی نیست .

معمولاً رطوبت در اکثر اوقات در اتمسفر وجود دارد ولی حتی در هوای ابری نیز ممکن است باران تشکیل نشود. بطور کلی برای ایجاد بارندگی سه شرط لازم است:

– وجود رطوبت

– وجود هسته های کوچک از اجسام جامد که عمل تقطیر در اطراف آن صورت گیرد.

– خنک شدن هوای مرطوب(صعود)

هر بارش دارای مشخصاتی است که عبارتند از:

الف- مدت بارندگی: فاصله زمانی بین شروع و خاتمه بارندگی را مدت بارش یا مدت بارندگی گویند که به 3 دسته کوتاه، متوسط و دراز مدت تقسیم بندی می شوند . دوام بارانهای کوتاه مدت کمتر از 6 ساعت، بارانهای متوسط مدت دوامی بین 6 تا 24 ساعت داشته و به بارانهائی دراز مدت گفته می شود که دوام آنها بیش از یک روز باشد.

ب- مقدار بارندگی: ارتفاع آب حاصل از بارندگی را در طول مدت بارش مقدار بارندگی گویند که برحسب میلی متر، سانتی متر و یا اینچ توصیف می شود.

ج- شدت بارندگی: شدت بارش عبارتند از مقدار بارندگی در واحد زمان که معمولاً برحسب میلی متر بر ساعت، میلی متر بر دقیقه و یا اینچ بر ساعت توصیف می شود.

د- فراوانی وقوع: منظور از فراوانی وقوع یک باران با مدت مشخص این است که در یک دوره زمانی معین چند بار می توان انتظار داشت که بارانی مشابه آن رخ دهد و گاهی به جای فراوانی وقوع از واژه دوره برگشت استفاده می شود.( علیزاده، 1376 )

بارندگی معرف میزان باران در مدت معین است. در آمریکا بارندگی بر حسب شدت باران به سه گروه زیر تقسیم می شوند که می توان در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.

باران سبک با شدت حداکثر 5/2 میلیمتر در ساعت

باران متوسط با شدت 8/2 تا 6/7 میلیمتر در ساعت

باران شدید با شدت بیش از 6/7 میلیمتر در ساعت

کاملترین فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش|یو اِن

جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش | 97653 – market120

19 نوامبر 2017 … ادامه و دانلود. مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش; فرمت: docx; تعداد صفحه: 15. دسته بندی: وورد. نوع فایل: word (.. docx) (قابل …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش | 97633 – market120

19 نوامبر 2017 … ادامه و دانلود. مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش; فرمت: docx; تعداد صفحه: 15. دسته بندی: وورد. نوع فایل: word (.. docx) (قابل …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش – totally – fc

مبانی نظری الگوهای منجر به بارش , الگوهای منجر به بارش ,مبانی نظری , الگوهای منجر به بارش در دسته بندی مبانی نظری کاربر محترم شما در حال مشاهده فایل مبانی نظری و …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش – یوزر من

الگوهای, بارش, به, پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش, منجر, نظری, …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش – talent – college

الگوهای, بارش, به, پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش, منجر, نظری, …
کارآفرینی كافي نت 28 ص – ویدا پروژه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش الگوهای, بارش, به, پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش, مبانی, مبانی نظری …
پکیج مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش – مبانی نظری

10 دسامبر 2018 … دسته بندی : جغرافیا. فرمت فایل : docx. حجم فایل : 89 کیلو بایت. تعداد صفحات : 16. مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش.
فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق الگوهاي منجر به بارش …

11 سپتامبر 2018 … دانلود … شد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش – دریا پروژه

الگوهای, بارش, به, پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش, منجر, نظری, …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش | 97645

19 نوامبر 2017 … ادامه و دانلود. مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش; فرمت: docx; تعداد صفحه: 15. دسته بندی: وورد. نوع فایل: word (.. docx) (قابل …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش | 97615

19 نوامبر 2017 … ادامه و دانلود. مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش; فرمت: docx; تعداد صفحه: 15. دسته بندی: وورد. نوع فایل: word (.. docx) (قابل …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش | 97662

19 نوامبر 2017 … ادامه و دانلود. مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش; فرمت: docx; تعداد صفحه: 15. دسته بندی: وورد. نوع فایل: word (.. docx) (قابل …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش | 97682

19 نوامبر 2017 … ادامه و دانلود. مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش; فرمت: docx; تعداد صفحه: 15. دسته بندی: وورد. نوع فایل: word (.. docx) (قابل …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش | 97660

19 نوامبر 2017 … ادامه و دانلود. مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش; فرمت: docx; تعداد صفحه: 15. دسته بندی: وورد. نوع فایل: word (.. docx) (قابل …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش – bensenfile116

7 دسامبر 2018 … مشتری گرامی، همکاران ما فایلی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش آماده نموده اند؛ جهت دانلود آنلاین و فوری بر روی دکمه دریافت …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش|اِل ایی

مجموعه وب سایت روایتها در این مطلب از سایت قصد معرفی فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش.
نمایش فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش

مجموعه وب سایت روایتها در این مطلب از سایت قصد معرفی فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش را دارد برای مشاهده کامل مشخصات فایل به ادامه …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش|تی وی

با عرض سلام و وقت بخیر در حال حاضر فایل با مشخصات مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش|دی اُ

جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان …
خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش|اِچ اِی وی

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش آماده دریافت می باشد. کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای …
دانلود فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش|بی اِن

جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش – سیدا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش دسته: جغرافیا بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 89 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16. مبانی نظری و …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش – Berangarifile124

2 دسامبر 2018 … مشتری گرامی، همکاران ما فایلی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش آماده نموده اند؛ جهت دانلود آنلاین و فوری بر روی دکمه دریافت …
خرید آنلاین فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش

با سلام ،پژوهشگر گرامی این مطلب در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش می باشد که می توانید پس از کلیک برروی ادامه مطلب جهت دانلود فایل اقدام …
خرید: مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش|جی اُ

جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان …
خرید آنلاین فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش …

دوست گرامی ،شما هم اکنون فایل با مشخصات و عنوان مبانی نظری الگوهای منجر به بارش , الگوهای منجر به بارش ,مبانی نظری , الگوهای منجر به بارش.
لینک مستقیم مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش

جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان …
شما با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش|آر

هم اکنون فایل با مشخصه ی مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
دریافت فایل با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به …

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش می باشد. کلمات کلیدی:مبانی نظری الگوهای منجر به بارش , الگوهای منجر به …
پیشینه و مبانی نظری تحقیق الگوهای منجر به بارش – ادیت منو

پیشینه و مبانی نظری تحقیق الگوهای منجر به بارش جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی  …
لینک خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش|جِی

با عرض سلام فایل دانلودی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش می باشد. کلمات کلیدی:مبانی نظری الگوهای منجر به بارش , الگوهای منجر به بارش …
کفتربازی و جایگاه آن در تاریخ و فرهنگ ایران زمین

8 سپتامبر 2018 … تعداد کارها درباره سابقه کبوتر و کبوتربازی و تمامی فعالیتهای … به سخنان خود ادامه داد و گفت: «طبق تحقیق انجام شده، گفتند افرادی که از … آخرتی با اشاره به اینکه گروهی از محدودیتهای کبوتربازی مبانی دینی …. یکی از کارهای مهم داورها که ممکن است به اختلاف نظر منجر شود، تشخیص …. بارش برف زمستانی ادامه دارد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض – دانلود,رایگان,پایان …

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) … ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎرض در ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ روﺷﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ را زﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎ …
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی – دانلود,رایگان,پایان نامه …

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) … این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی(عوامل شناختی، …

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *