مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی

هدف از این مبانی نظری طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی در ایستگاه مترو ارم سبز مورد بررسی قرار می گیرد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی


http://arshad.fileina.com/product-75247-مباني-نظري-طراحي-فضاهاي-چند-عملکردي-شهري.aspx

مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی …

askjtafrihi.rozblog.com/post/8

Cached

Translate this pageدانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری. فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی. چکیده : از آنجایی که ایجاد فضاهای چند منظوره و چند عملکردی در فضاهای شهری جنبه جدید و نو در جامعه ایجاد کرده است می توان این گونه فضاها را در مکان های عمومی مانند مترو ها هم ایجاد کرد . توسعه و تحول صنعت حمل و نقل …

مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی …

fjle.ir/مبانی-نظری-فضاهای-چند-منظوره-شهری-و-طرا/

Cached

Translate this pageMar 8, 2018 – مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی. عنوان این مقاله : مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی. هدف از این مبانی نظری طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی در ایستگاه مترو ارم سبز مورد بررسی قرار می گیرد.

Images for ‫مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی‬‎

More images for مبانی نظری فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامیReport imagesThank you for the feedback. Report another imagePlease report the offensive image. CancelDone(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b<a.length;++b)if(0<a[b].clientHeight){var c=a[b].querySelector("div g-section-with-header");c&&(c.style.marginTop=0);break};}).call(this);

پایان نامه طراحی مجتمع تجاری- تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با …

www.rasathesis.ir/دانلود/…/پایان-نامه-طراحی-مجتمع-تجاری-تفریحی…

Cached

Translate this pageبی شک تبیین مبانی نظری مناسب پیرامون این موضوع گام اول و راهبردی محسوب می شود . در این تحقیق که هدف آن طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی است ، عقیده محقق بر حصول گونه ای معماری تکنولوژیک با بهره گیری از طبیعت است که نتایج بهتری را در معماری و در فضای شهری برای مخاطب بدنبال داشت . برای نیل به …

فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی

negaradl.ir/فضاهای-چند-منظوره-شهری-و-طراحی-آنها-بر-م/

Cached

Translate this pageMar 8, 2018 – فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی – مرکز دانلود فایل نگارا. … اسلامی خوانده می شود ریشه در مبانی نظری دین مبین اسلام از یكسو …. 1-10-3-دنیای جدید و معماری جدید57. 1-11-نتیجه گیری 59. فصل دوم : مفاهیم پایه و مبانی نظری 60. مقدمه61. 2-مبانی نظری61. 2-1-تعاریف61. 2-1-1- فضای …

[PDF]ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ؛ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي – پرتال جامع علوم انسانی

www.ensani.ir/storage/Files/20161023141628-10068-4.pdf

Cached

Similar

Translate this pageOct 23, 2016 – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻋﺘﻘﺎدي، ذﻫﻨﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ آن ﺑﺎ. ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ از زواﯾﺎ. و ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻋﻠﻤـﯽ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ. ﻫـﺎي ﻋﻤﻠـﯽ. ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن ﺷﻬﺮي اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ در ﻃـﻮل. ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ روش ﭘﻮﯾﺸﯽ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﺿـﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ. ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮ. ﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﯿـﺖ و.

بررسی نظری مفهوم فضاهای جمعی و تاثیر تعالیم اسلامی بر طراحی این اماکن

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=فضای+جمعی&qd=

Cached

Translate this pageطراحی فضای جمعی با تاکید بر ارتقاء حس تعلق به مکان در محیط های چند فرهنگی (مجموعه سینمایی کرج) … دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه هنر اصفهان – دانشکده هنر و معماری . 1391 . کارشناسی ارشد … چکیده فضاهای جمعی شهری و آنچه در آن‌ها اتفاق می‌افتد آیینه ی تمام نمای فرهنگ شهروندی محسوب می‌شود. فضاهای جمعی ‌شهری …

الزامات پدافند غیرعامل در طراحی ایستگاه‌های مترو با استفاده از تکنیک …

journals.miau.ac.ir/article_2335.html

Cached

Translate this pageنتایج تحقیق حاکی از آن است که الزامات معمارانه از منظر پدافند غیرعامل در 4 دسته کلی اعم از الزامات طراحی، الزامات دسترسی و مکانیابی، الزامات مدیریتی و الزامات تاسیساتی طبقه‌بندی می‌شوند. هم چنین اعضای پانل از بین معیارهای متعدد بیشترین امتیاز را به 11 معیار فرعی اختصاص دادند به طوری که گویه "چند منظوره بودن مترو که …

[PDF]اصل مقاله (1545 K) – هویت شهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1141_bfacd4956c5061ccc9c4a618f…

Cached

Translate this page
by محمد جواد مهدوی نژاد – ‎2012
Jun 20, 2010 – در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی، ﻣﻌﻨﺎی. ﻫﻮﯾﺖ در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻌﻤﺎری،. ﻃﯽ دوره ﻫﺎ ﺗﺪﻗﯿﻖ. ﻣﯽ. ﺷﻮد . واژه. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. ﻫﻮﯾﺖ. ،. ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرن، ﻣﺪرن. ،. ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن. ، ﻫﻮﯾﺖ. ﻣﻌﻤﺎری. *. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ. ﻧﺪا ﺧﺎﮐﺴﺎر اﺳﺖ. ﮐﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ . **. اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس،. ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان. (. ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت. ).

[PDF]منظر شهری – MSRT Journals بانک اطلاعات نشریات علمی کشور

journals.msrt.ir/files/site1/rds_journals/…/article-1081-416211.pdf

Cached

Translate this pageSep 2, 2016 – د ارای ویژگـی هـای مناسـب د ر طراحـی نمـا و شـکل د هـی به منظر. شـهری نبـود ه اسـت. بـا توجـه به اینکـه منظر شـهري تنها بـه کالبد. شـهر و اجزاي آن مربوط نبود ه، …. معماری. ایرانی اسـالمی بـا ارائه اصولـی الیزال می توانـد همواره. به عنـوان راهـکاری عملی د ر طراحی شـهری و معماری. راهگشـا باشـد و چنین نگرشـی به سـنت، هرگز سنت.

اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار – Symposia.ir

https://www.symposia.ir/ARUES01

Cached

Translate this pageتبیین نقش انرژی و اقلیم در شکل دهی به فضای معماری و فضای شهری ایران – بررسی عوامل تاثیر گذار در عدم تداوم معماری و شهرسازی اقلیمی در ایران – معماری و شهرسازی پایدار با تکیه بر عوامل اقلیمی – طراحی اقلیمی از منظر معماران و شهرسازان کهن ایران – بررسی مبانی نظری معماری منظر ایرانی – تحلیل معماری منظر در باغ سازی ایرانی

پیروز حناچی – صفحه شخصی – دانشکده معماری

arch.ut.ac.ir/~pirouzhanachi

Cached

Translate this page"معماری معاصر ایران." Architecture for Changing Societies، تهران، مهر 19-25، 1381. حناچی ، پیروز و مونا آذر نوش. "چگونگی تاثیر ویژگی های معماری پیش از اسلام بر شکل ….. هاله حسینی خشت مسجدی, طراحی سالن نمایش هنرهای آیینی و چند منظوره با رویکرد استفاده حداکثر از شرایط و امکانات بومی با هدف کاهش مصرف انرژی, کارشناسی ارشد …

[PDF]بررسی تطبیقی شاخصههای مسکن ایرانی- اسالمی با مسکن آپارتمانی امروز

journals-old.modares.ac.ir/article_15277_ddd4b5cd6dfae681ec1fa…

Cached

Similar

Translate this page
by ضرغامی – ‎2016
پدیـده ای فرهنگـی محسـوب شـده و شـکل و سـازمان فضایـی آن بـه شـدت تحـت تأثیـر فرهنگـی اسـت كـه بـه آن تعلـق دارد. بـی. توجهـی یـا … مسـکن بـر مبنـای فرهنـگ ایرانـی- اسـالمی. و مســکن آپارتمانــی امــروز هســتند. مسکن。 اصول شاخص خانه های ایرانی。 مسکن سنتی。 معماری اسالمی. واژه های کلیدی: … بــا گرفتــن مبانــی خــود از فلســفه。

[PDF]معناشناسی حیات و سرزندگی در آموزه های اسلامی و بررسی تاثیر آن در محله

jria.iust.ac.ir/article-1-692-fa.pdf

Cached

Translate this pageMay 17, 2017 – صفات جمال و جالل مورد بررسی قرار داده و کاربرد آن را. در اصول طراحی بناهای مذهبی بیان داشته است )حمزه. نژاد 1390(. ولیکن هدف این مقاله بررسی کاربرد اسم. در معماری محله و تاثیر آن در سرزندگی و حیات. ّ. الحی. محله می باشد. موسی شاکری نیز در پایان نامه دکتری. خود تحت عنوان: مبانی تجلی ذکر در فضای معماری بر.

مقالات رایگان کنفرانس معماری، مرمت، شهرسازی

https://www.tpbin.com/conference/00027/00370/page-67

Cached

Translate this pageمحورهای همایش: معماری و مرمت، عمران وشهرسازی، معماری و منظر، معماری و محیط زیست، معماری و انرژی، معماری و توسعه پایدار، مرمت و احیا بناها، شهرسازی پایدار، محیط زیس… … شناخت نیازهای روحی و روانی افراد جامعه و انعکاس آن در طراحی های شهری و معماری ابنیه، احترام به خاطرات جمعی و فردی انسانی در فضا و معنا بخشی به هر یک از فضاهای شهری …

Resume (CV) of MR. Doctor Siamak Panahi – Iranian Important …

https://en.sakhtar.com/Person-6832

Cached

Translate this page55, طراحی برج چند منظوره با رویکرد معماری پایدار بر مبنای کانسپت خلقت (Download Paper) · 1st national conference of Islamic architecture, urban heritage and sustainable development. 56, طراحی فضاهای شهری عملگرا رویکردی به منظور توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی درمحیط های شهری: نمونه موردی طراحی نمایشگاه گلهای گلخانه …

[PDF]ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ي ﺷﻬﺮي ﻫﺎ ﻓﻀﺎ ﻃﺮاﺣﯽ

https://dadospdf.com/…/designing-urban-spaces-from-humanistic-c…

Cached

Translate this pageﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻧﺴﺎﻧﮕﺮا. (. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ. ) 1. ﻃﺮاﺣﯽ. ﻓﻀﺎ. ﻫﺎ. ي ﺷﻬﺮي. ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ. اﺣﺴﺎن اﺻﻼﻧﯽ .1. ،*. ﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ. 2،. ﻣﻨﺼﻮر ﻧﯿﮑﭙﻮر. 3. ﯾﺰد. -. ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ … ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه. در ﺑﺴﺘﺮ. ﻓﻀﺎ. ﻫﺎ. ي. ﺷﻬﺮ. ي. اﺳﺖ . اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در. آن. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر. ،. روﯾﮑﺮد زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮا. ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﺪون. در. ﭼﺎرﭼﻮب. ﭘﺎراداﯾﻢ. ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن. ﺮﺑ.

دکتر مصطفی بهزادفر معماری و شهرسازی آرمان شهر 2008-5079 4 7 2012 …

www.armanshahrjournal.com/?_action=xml&issue=3617

Cached

مازیار قاسمی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران. … چارچوب نظری تحقیق براساس نقش خصوصیات محیط طبیعی محلی و همچنین محیط شهری در چگونگی شک لگیری واحدهای مسکونی استوار است. ….. طراحی شهری عرفان اسلامی شهر ایرانی- اسلامی اصل سلسله مراتب مقیاس های میانی فضای رابط …

[PDF]ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺎ ﻫـه ﭘﺎﯾﮕـﺎ اﯾـﻦ ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن در ﺿـﺮوري ﺷﻬﺮ ﮐﺮ – فصلنامه علمی پژوهشی امداد و …

jorar.ir/article-1-209-fa.pdf

Cached

Translate this page
by قیصری – ‎2015 – ‎Related articles
ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي اﯾﺠـﺎد ﭘﺎﯾﮕـﺎ. ﻫـﺎ. ي ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻈـﻮره و. ﻣﺸﺨﺺ. ﮐـﺮد. ن ﭘﻬﻨـﻪ. ﻫـﺎ. ي ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮاي اﯾـﻦ اﻣـﺮ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس روش ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﯽ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ … ﺷــﻬﺮﻫﺎ در ﺑﺮاﺑــﺮ زﻟﺰﻟــﻪ، ﺳــﻄﺢ ﻣﯿــﺎﻧﯽ ﯾــﺎ ﻫﻤــﺎن. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﺷﻬﺮي اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿـﺰان آﺳـﯿﺐ. ﻫـﺎ و. ﺻﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ. ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي آﻧﻬـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط. ﻣـﯽ. ﺷـﻮد.

[PDF]همایش منطقه ای خانه ایرانی

www.arvinmp.com/component/bdthemes_shortcodes/?view…id…

Cached

Translate this pageبررسی مبانی نظری طراحی خانه های ایرانی بعد از اسلام با تاکید بر منابع فقه و … از سایر معماری. منازل مسکونی جهان جدا میکند احترام به انسان و فضا در تعریف مفهومی خاص از خانه برای بیان مفوم سکونت میباشد. … یکی از این قوانین ، قوانین مربوط به طراحی و ساخت خانه میباشد که یک مهندس معمار برای درک روابط حاکم بر آن، باید تمام اصول.

آبادی: ویژه ی بازار وفضاهای تجاری – انسان شناسی و فرهنگ | انسان‌شناسی …

www.anthropology.ir/article/13251.html

Cached

Similar

Translate this pageبررسی نقش فضایی بازار در ساختار شهرهای ایرانی (با بهره گیری از روش چیدمان فضا ) نمونه های موردی : تهران ، تبریز ، کرمان ، اصفهان / مصطفی عباس زادگان ، عباس آذری – ضرورت پرداختن به مقوله ی … تجزیه و تحلیل اندیشه ها و مبانی نظری آثار چارلز کورآو راج روال در عرصه ی معماری هند / هاشم هاشم نژاد ، شیرین آقایان – در جهان معماری / مریم …

[PDF]ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻘﺮرات ﺣﯽ ﺮا ﻃـ ــﺎﺟﺪ ﻣﺴ – پایگاه تخصصی مسجد

www.masjed.ir/content/media/image/2014/09/18956_orig.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ . -٤. ٨. -. ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ. ﺧﺎدم. ﻣﺴﺠﺪ . -٤. ٩. اﺗ -. ﺎق ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﻦ ورزش . -٤. ١٠. -. ﻓﻀﺎهﺎﯼ ﺑﺴﻴﺞ . -٤. ١١. -. ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ . -٤. ١٢. -. ﺳﺎﻟﻦ هﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮرﻩ و ﻓﻀﺎهﺎﯼ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ … ﺿــﻮاﺑﻂ وﻣــﻘﺮرات ﻃـــﺮاﺣﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ . ١٤. ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم. اﻟﺰاﻣﺎت و ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﯼ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎرﯼ. ﺑﺨﺶ اول. : ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯼ و اﺻﻮ. ل ﻃﺮاﺣﯽ.

[PDF]متن کامل (PDF) – مطالعات محیطی هفت حصار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-358-fa.pdf

Cached

Translate this pageدانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران. … مراکز، حائز اهمیت بوده و می تواند، با شناسایی و سنجش ابعاد کیفی فضاهای آن در چارچوب مؤلفهها و شاخص های رضایتمندی سکونتی، … با این وجود فقدان تعریفی جامع، دقیق و مورد توافق صاحب نظران از مفهوم کیفیت محیط، در مبانی نظری معماری و طراحی، خودنمایی.

2016: Volume 1 – Number 8 – مطالعات معماری ایران

jias.kashanu.ac.ir/xmlgen.php?indx=isc&mag_id=9&en_fa_lang=&xml…

Cached

طراحی فضای شهری. چاپ اول، مرکز مطالعات معماری و شهرسازی ایران. ##- تقوایی، حسین، منصوره طاهباز، و سمانه متقی پیشه. 1393. نقش سایه در باغ ایرانی، بررسی وضعیت آسایش اقلیمی در باغ جهان نما و باغ دلگشا. مطالعات شهر ایرانی اسلامی (35-56)، شماره 7. ##- جواهری، پرهام. 1378. چارۀ آب در تاریخ فارس. تهران: انتشارات گنجینه ملی آب …

فرآیند طرّاحی فضای شهری بر مبنای اصول زیبایی شناختی ایرانی اسلامی

iic.icas.ir/Journal/Article_Details?ID=96

Cached

Translate this pageدر این پژوهش، با هدف به کارگیری اصول طرّاحی به منظور تجلّی زیبایی در نمونة مورد مطالعه (میدان وحدت اسلامی)، نخست به تعاریف و مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش … و تحوّل در عرصه معماری و شهرسازی، فرآیند طرّاحی و خلق فضای شهری به افول گراییده و نقشی معیوب یا ناقص از هویت ملّی و فرهنگ ایرانی اسلامی را تبیین می نماید.
Missing: چند ‎منظوره

[PDF]رﺗﻘﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪ و ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ا ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ ـ – دانشگاه پیام نور

psp.journals.pnu.ac.ir/pdf_2172_7ed8c8d27a802f9da9fa8bcf7e43…

Cached

Translate this page
by منصوری – ‎2013
Apr 6, 2013 – ﭘﺮداز اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ، ﺑﻪ. وﯾﮋه از دﯾﺪﮔﺎه. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي و در اﺛﺮ ﺧﻮد، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي. ﺷﻬﺮي در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي و اﺟﺰاي ﮐﺎﻟﺒﺪي. ﺗﺸﮑﯿﻞ. دﻫﻨﺪة آﻧﻬﺎ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ … ﺷﻮﻟﺘﺰ، ﻣﻌﻤﺎر ﭘﺪﯾﺪار. ﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ. ﻫﻮﺳﺮل و ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ، ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي. در ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﺎري و، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص. ﺗﺮ، ﻣﮑﺎن و ﻓﻀﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. وي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ …

مجموعه چندمنظوره یاس هنگام : ایمان آگاه – معماری etoood

https://www.etoood.com/PProject.aspx?PPrj=107

Cached

Translate this pageJan 6, 2010 – ایده های طراحی : روند طراحی و مبانی نظری پروژه: " بازار جدید تهران " توجه اولیه طراحی این مجموعه با عنوان " مجتمع تجاری مبل شرق" معطوف به خلق یا باز تولید معانی فضایی تجاری عمومی با کیفیت و کارکردی در مقیاس شهری، در چارچوب الگوواره های مورد استفاده در سطح بین المللی بودو با شاخصه های تفکیک گرا و نهایتاً …

مسأله فرهنگ و شهر در ایران معاصر | Nematallah Fazeli | Pulse | LinkedIn

https://www.linkedin.com/…/مسأله-فرهنگ-و-شهر-در-ایران-معاصر-n…

Cached

Translate this pageFeb 22, 2017 – بخش سوم ارایه چند پیشنهاد برای مواجهه با بحران کاستی فرهنگ در نظام مدیریت شهری بر مبنای نوعی تحلیل نظری است. نکته اصلی این مقاله این است که کارکرد ….. در دورة مشروطه و رضا شاه، معماری جدیدی متولد می‌شود که تلفیقی از معماری ایران باستان، معاصر و معماری اسلامی است. تلفیقی که مؤلفه‌های آن عقلانیت سنتی …
Missing: مبانی

[PDF]Page 1 بررسی و شناخت اصول و مبانی طراحی محيط جهت ارتقاء یادگیری و …

research.iaun.ac.ir/pd/shabani/pdfs/PaperC_7202.pdf

Cached

Translate this page۲- عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، اصفهان، ایران. ، پست الکترونیک (. چکیده. محیط یادگیری شامل کلیه ی شرایط و امکانات فیزیکی، روانی، عاطفی، عوامل فرهنگی و اجتماعی است که بر رشد و توسعه همچنین سلامت. روان یادگیرنده در فضای آموزشی تأثیر می گذارد.

ضوابط ومقررات طراحی مساجد – معمار آنلاین

https://online-architect.ir › … › بانک ریزفضاهای معماری

Cached

Similar

Translate this page

Rating: 4.6 – ‎36 votesFeb 14, 2016 – هنر طراحی و معماری مساجد در سرزمين ايران اسلامی ، سابقه ای بيش از هزار سال دارد کهنمونه های فاخر اين مساجد در ايران و آسيای ميانه زبانزد خاص و عام می باشد . …. ١٠ – فضاهای بسيج . ١١ – کتابخانه . ١٢ – سالن های چند منظوره و فضاهای پيش بينی نشده . بخش پنجم طرح مسجد لازم است توسط مشاورين حقيقی يا حقوقی دارای …

SID.ir | رويكردي انساني به شكل دهي فضاهاي شهري

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=52087

Cached

Similar

Translate this page
by مطلبي قاسم
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی رويكردي انساني به شكل دهي فضاهاي شهري. … دانشكده معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران. چکیده: شكل دهي به فضاهاي شهري متاثر از نگاه طراحان و برنامه … شهري نيز مورد تاكيد قرار مي دهد. كليد واژه: مباني نظري طراحي شهري، رويكرد انساني، شكل گيري و شكل دهي، انگيزه هاي انساني، فرهنگ.
Missing: چند ‎منظوره ‎آنها ‎اسلامی

[DOC]الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران

dl.arshadownload.com/memari-eslami-prozhe.DOC

Cached

Similar

Translate this pageهمان گونه كه پيوند نگاه به دنيا و زندگي در جوشش مكان ها و فضاها در تمامي ساختمان هاي معماري سنتي به چشم مي خورد. در اين تحليل ويژگي هايي قابل استخراج است كه تقريباً خاص اين مملكت است و طبيعتاً از آنجا كه بستر ارزش اصلي آن اسلام بوده است اين ويژگي هاي كالبدي و فضايي معماري درديگر كشورهاي اسلامي نيز قابل مشاهده است.

[PDF]همایش ملیمعماری و شهرسازی انسانگرا (دانشگاه آزاد اسلامی … – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…/trahy-fdahay-shhry-ba-takyd-br-zm…

Cached

Translate this pageتقسیم می شود که یکی از آنها زمینه ی انسان گرایانه است . با توجه به. مبانی نظری مدون در ورای دیدگاه زمینه. گرا تاسی به زمینه ی انسان گرایانه می تواند راهگشای شهرسازان و معماران در طراحی در فضاهای شهری باشد . اهمیت این موضوع در این است که. انسان یکی از ارکان اصلی سازنده فضای شهری است . جایگاه انسان در. ساخت شهرها انکار ناپذیر اس.

تحقیق معماری: ریشه های معماری مدرن | مرکز اطلاعات علمی و تخصصی …

تحقیق معماری: ریشه های معماری مدرن

Cached

Translate this pageجنبش مدرن بی‌تردید مبنا و جهت‌گیری خاص خود را داشته است، و تنها آن دم که این به درستی درک گردد، امکان رسیدن به ارزیابی منصفانه‌ای از پیامدهای آن، و از جمله کوشش‌های ….. همچنین ساختمان طراحی شده توسط نورمن فاستر ، معمار سبک های-تک ، بنام برج هزاره توکیو ۱۹۸۹ در ساحل شهر توکیو را می توان نمونه کاملی از برج های چند منظوره نظریه …

[PDF]۶- ارزیابی و نقد طراحی جدید مسجد ولیعصر(ع)

islamicarchitecture.ir/…/ارزیابی-و-نقد-طراحی-جدید-مسجد-ولیعصر…

Cached

Translate this pageﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬ. ﺮﺳﺎزي اﺳﺖ. ،. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎ. ﺛﯿﺮ ﮔﺬاري در ﺳﺒﮑﻬﺎي. ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮ. ﺳﺎزي ﻣﻌﺎﺻﺮ، اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺎ، ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ….. اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﻏﺮﺑﯽ. و ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﺠﺪ. و اﺻﻮل ﻧﻈﺮي و اﺣﮑﺎ. م. ﻋﻤﻠﯽ آن ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاء ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ آن اﺷﺎره.

[PDF]شماره سوم – پژوهشی مرمت و معماری ایران – دانشگاه هنر اصفهان

mmi.aui.ac.ir/files/site1/image/maremat%20III.pdf

Similar

تاریخی، بناهای تاریخی و تزیینات وابسته به معماری، مبانی نظری مرمت، تاریخ مرمت، مطالعات فنی و شناخت آثار و ابنیه …. در این مقاله، ابتدا سه اقامتگاه شاهی دوران صفوی در شمال اصفهان معرفی و ساختار فضایی و بافت پیرامون آنها. تحلیل شده است. سپس دالیل تبدیل اقامتگاه شاهی دولت آباد به شهری بزرگ و مؤثر در مناسبات فرامنطقه ای.

[PDF]اصل مقاله (9758 K) – فصلنامه مطالعات شهری – دانشگاه کردستان

urbstudies.uok.ac.ir/article_3665_fc1278645525c2c7698cd1e28ec…

Cached

Similar

Translate this pageدر بسیاری از. شهرهای امروزی، فضاهایی با عنوان باغ، پارک، فضای سبز ایجاد. می شود که طراحی و اجرای آنها معمولاً با شیوههای سلیقه ای وبدون. بهره مندی از یک مبانی نظری درعرصه باغسازی صورت می گیرد. دقت درنمونه بوستانها و پارکهای معاصر این نکته را روشن می کند. که جامعه ایران به عنوان تمدنی که خود ایجاد کننده باغ و دارای یکی.

مسجد – موسسه هنرهای اسلامی دورود | نمازخانه – مسجد – امامزاده

www.durrud.com/…/نقش-مساجد-محله‌ای-در-توسعه-شهری-پایدار.htm…

Cached

Translate this pageنقش مساجد محله‌ای در توسعه شهری پایدار. … معماری دارد. نوشتار حاضر به بررسی دیدگاه‌های جهانی نهادها و صاحبنظران پرداخته و تعاریف، مفاهیم و مبانی توسعه شهری پایدار با تکیه بر فضاهای خاص عمومی را مورد تحلیل قرار داده و در مورد مطالعاتی مساجد محله ای به آزمایش می گذارد. …. مسجد پیامبر در حقیقت یك فضای چند منظوره و چند عملكردی بود.

[PDF]ماهنامه علمی تخصصی پایا شهر – مجله علمی تخصصی پایا شهر

payashahr.ir/wp-content/uploads/2018/01/6-10.pdf

Cached

Translate this pageJan 17, 2018 – با استفاده از ابزار مختلفی ایجاد می شد؛ به عنوان نمونه آب در طراحی معماری ایران از گذشته بسیار دور جایگاه خاصی را … اجتماعی، تجمع شهروندان و ارتباطات متقابل بین آنها است (داوری نژاد ، ۱۳۹۲). ۲-مبانی نظری. ۲-۱- مفهوم فضای شهری. فضاهای شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها هستند که به نوعی تبلور ماهیت زندگی …

لیست انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی معماری – مادسیج

madsg.com/لیست-انتخاب-موضوع-پایان-نامه-مهندسی-مع/

Cached

Similar

Translate this pageNov 18, 2015 – نتایج مبانی نظری نشان می دهد که علی رغم وجود منابع وسیع پیرامون موضوع هنر، اهمیت و ضرورت شناخت عملی آن و تدقیق معیارهای زیبایی شناسی در معماری مدرن …. برای پشتیبانی از این محاسبات حجیم, پردازنده های چند رسانه ای معمولا” از ساختارهای خاص منظوره که برای کاربردهای خاص طراحی شده اند, استفاده می کنند, طراحی …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *