قاچاق انسان در حقوق ایران و اسناد بین المللی

در حال حاضر با عنایت به تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان در سال 2000 و هم چنین قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران (مصوب 1383) انجام تحقیقی تطبیقی به منظور روشن شدن دیدگاه اسناد بین المللی و قانون داخلی ایران در خصوص قاچاق انسان ضرورت دارد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

قاچاق انسان در حقوق ایران و اسناد بین المللی


http://arshad.fileina.com/product-75245-قاچاق-انسان-در-حقوق-ايران-و-اسناد-بين-المللي.aspx

قاچاق انسان در اسناد بين المللی – صدای ایران

sedayiran.com/fa/news/4231/قاچاق-انسان-در-اسناد-بين-المللی

Cached

Similar

Translate this pageMar 23, 2014 – غلامرضاجعفری*؛ در اعلا ميه جهاني حقوق بشر ماده 4 آمده است: احدي را نمي توان در بردگي نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است. قاچاق انسان با 35 ميليارد دلا ر گردش مالي سومين تجارت بزرگ جهان پس از قاچاق اسلحه و موادمخدر است. اين پديده به عنوان صورتي مدرن از پرده داري، يک جنايت سازمان يافته …

[PDF]تحلیل جرم انگاری قاچاق انسان در قوانین ایران واسناد بین المللی مبتنی ب

https://www.civilica.com/PdfExport-ICMEH02_142=تحلیل-جرم-ان…

Cached

Translate this pageﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻣﻬﺎﺟﺮﺕ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ (ﺳﺎﻝ:1394). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۲۰ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ: ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺯﺍﺭﻋﻲ – ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ … ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ ، ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﯿﻮﻥ ﺳﺎﺭﺱ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ. ﻗﺎﭼﺎﻕ …

قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین المللی – انتشارات …

www.khorsandypub.com/…/قاچاق-انسان-با-رویکردی-به-حقوق-داخل…

Cached

Similar

Translate this pageکتاب حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است که مشتمل بر دو بخش می باشد.

قاچاق انسان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1564821

Cached

Translate this pageشماره بازیابی, : ۵۱-۴۲۸۲۷. شماره کتابشناسی ملی, : ۱۵۶۴۸۲۱. پدیدآور, : جعفریان، مجتبی. عنوان و نام پديدآور, : قاچاق انسان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش مجتبی جعفریان ؛ استاد راهنما محمدجعفر حبیب‌زاده ؛ استاد مشاور عباس شیخ‌الاسلامی. مشخصات نشر, : مشهد، ۱۳۸۶. مشخصات ظاهری, : ی، [۳۷۸] ورق. يادداشت, : چکیده: …

[PDF]ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن در ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي اﻳﺮان ﭼﻜﻴﺪه

clr.modares.ac.ir/article_2781_b1d44f8ca06686788028712ef6f81…

Cached

Similar

Translate this page
by حبیب¬ زاده – ‎2010
Jul 12, 2008 – از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﻋﺰم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﺮم. اﺳﺖ . اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺗﻴﺮرس ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن اﻧﺴﺎن در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه. اﺳﺖ . ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از. ﺗﺼﻮﻳﺐ. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن، ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي در ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﺑﻮد . در ﺳﺎل. 1383. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل. ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﻜﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﺷﺨﺎص ﺑﻪ. وﻳﮋه زﻧﺎن. و ﻛﻮدﻛﺎن، اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش.

اسد – پدیده قاچاق انسان ازمنظرحقوق بین الملل وحقوق ایران

asadollah587.blogfa.com/post-824.aspx

Cached

Similar

Translate this pageاسد – پدیده قاچاق انسان ازمنظرحقوق بین الملل وحقوق ایران – فرهنگی و سیاسی و اجتماعی – اسد. … در کتاب “مادیکان هزار دادستان” نیز که یکی از مهمترین منابع حقوق ایران در زمان ساسانیان است، به وجود نهاد بردهداری اشاره شده است. این رسم چندصد ساله در قرون …. ششم) پروتکل پالرمو ؛ جامعترین سند بینالمللی در زمینه قاچاق انسان بر اساس …

بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران – دانشنامه زن …

https://www.muslimapedia.com › بانک اطلاعات › مقالات

Cached

Translate this pageMar 3, 2017 – قاچاق انسان، به خصوص زنان و کودکان که به بردگي عصر مدرن شهرت دارد، يکي از مصاديق جرايم سازمان يافته است که از ابتداي دهه 1990 ميلادي شهرت يافته، و در اين سال هاي اخير به يک معضل جهاني تبديل شده است. قاچاق انسان را در قرن بيست و يکم مي توان صورت جديدي از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از اين رو، …

بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران – پایگاه مجلات …

https://www.noormags.ir/…/بررسی-قاچاق-زنان-در-اسناد-بین-المللی-و-حقوق-جزایی-ایرا…
ایرج گلدوزیان,احمد پورابراهیم ; مجله: پلیس زن ; پاییز و زمستان 1391 – شماره 17 ;

آدینه بوک: قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی ~عباس …

https://www.adinehbook.com/gp/product/9645112477

Cached

Translate this pageقاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی ~عباس ذاقلی، علی حسین نجفی ابرندآبادی (مقدمه) – نشر میزان – بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران – خرید و ارسال کتاب.

جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تأثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران

sspp.iranjournals.ir/article_2553.html

Cached

Similar

Translate this pageکلید واژهها: قاچاق انسان، دادگاههای بینالمللی کیفری، دیوان بینالمللی کیفری، جنایت علیه بشریت، سیاست جنایی تقنینی. 1- مقدمه. به گواهی تاریخ، “برده داری” … در کتاب “مادیکان هزار دادستان” نیز که یکی از مهمترین منابع حقوق ایران در زمان ساسانیان است، به وجود نهاد بردهداری اشاره شده است. این رسم چندصد ساله در قرون وسطی رو به …

قاچاق انسان – دانلود پایان نامه های دانشگاهی تحصیلات تکمیلی فوق …

download-thesis.com › حقوق › قاچاق انسان

Cached

Translate this pageبخش سوم:قاچاق انسان از نگاه آماری فصل اول:قاچاق انسان از نگاه آمار ملی و بین المللی 1-قاچاق انسان از نگاه آمار ملی 2-قاچاق انسان از نگاه آمار بین المللی فصل دوم:قاچاق انسان در اسناد ملی 1-قاچاق انسان در قوانین قبل از انقلاب 2-قاچاق انسان در قوانین بعد از انقلاب 3-قوانین مرتبط با قاچاق انسان در نظام حقوقی ایران فصل سوم:قاچاق انسان در …

دانلود مقاله بررسی قاچاق زنان در اسناد بینالمللی و حقوق جزایی ایران

mag-iran.com/check-trafficking-in-women-in-documents.htm

Cached

Translate this pageمقدمه قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته، در چند دهه اخیـر رشـد کمـی- کیفـی قابل توجهی در بین این نوع جرایم داشته است. به اعتقـاد برخـی، مشـکل قاچـاق انسـان در سده بیستویکم همچون استعمارگری در قرن نوزدهم و جنگ سرد در قـرن بیسـتم اسـت. این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلـوههـای فراملـی قاچـاق اشـخاص.

SID.ir | عنوان فارسي: قاچاق عضو در اسناد بين المللي و حقوق داخلي (عنوان …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241642

Cached

Similar

Translate this page
by عيني محسن
از اين رو، در سطح جهاني ضمن چند سند بين المللي و منطقه اي براي مبارزه با آن، دو راهبرد پيش بيني شده است: اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضاي بدن انسان و دوم جرم انگاري قاچاق عضو و تعقيب مرتکبان آن. با توجه به نياز روزافزون برخي بيماران به پيوند کليه در ايران، براي تامين کليه پيوندي، سازوکار پرداخت «هديه ايثار» به …

[PDF]اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ، ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ ﻗﺎ

www.ghazavat.org/article_33733_6cf443c018b6adb2369caae4d5b…

Cached

Translate this pageAug 3, 2014 – اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و اﺳـﻨﺎد و ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن. ﻫـﺎي ﺑـﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ اول اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﺑـﻪ. ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻠـﯽ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي. ،. ﻣﻨـﻊ و. ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﭼﺎق …… ي ﺗﺠﺎرت زﻧﺎن اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﯽ ﺑـﻪ. -1. ذاﻗﻠﯽ، ﻋﺒﺎس؛ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان و. اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ، ص .149. -2. ﻋﺒﺎﭼﯽ،. ﻣﺮﯾﻢ؛ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي اﻃﻔﺎل در. اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺗﻬﺮان،. 1380.

قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین المللی | کتابیار پند …

library.sbu.ac.ir/islandora/object/book%3A374459

Cached

Translate this pageShahid Beheshti University is a university in Iran. Established in 1959 as the National University of Iran (NUI), the university started its academic life in 1960 with 174 students in the Faculty of Architecture and Urban Planning, and the Faculty of Banking and Economics. The first Master’s course at SBU was offered in the …

بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران – ISC E-journals

ecc.isc.gov.ir/showJournal/3065/31340/550298

Cached

Translate this pageبررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران. نویسنده, گلدوزیان ایرج ,پورابراهیم احمد. منبع, دوفصلنامه مطالعات پليس زن – 1392 – دوره : 6 – شماره : 17 – صفحه:109 -141. فایل تمام متن. چکیده, قاچاق انسان، به خصوص زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه 1990 …

دفتر حقوقی بین المللی دکتر سلیمی – قاچاق انسان و مبارزه با آن در حقوق …

www.drsalimilaw.blogfa.com/post/12

Cached

Similar

Translate this pageجمهوري اسلامي ايران هيچيك از اسناد فوق‌الذكر را به تصويب نرسانده است، ليكن در سال 1383 متأثر از رشد اين پديده مجرمانه در داخل كشور و با عنايت به تحولات بين‌المللي «قانون مبارزه با قاچاق انسان» (ق.م.ق.ا.) مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره با قيد دو فوريت در تاريخ 28/4/1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در اثر سكوت …

[PDF]حمایت از زنان بزه دیده قاچاق در حقوق ایران و اسناد بین المللی

https://www.vekalatonline.ir/…/1381215356-zanane%20beze-vekal… – Translate this page
حمایت از زنان بزه دیده قاچاق در حقوق ایران و اسناد بین المللی. ایرج گلدوزیان. احمد پور ابراهيم ؟ چکیده. معضل قاچاق زنان یکی از بدترین شکل نقض حقوق بشر است . در نتیجهی این معضل،. شخصیت و هویت زن و نیز حق حیات، حق آزادی و حق امنیت و سایر حقوق وی به عنوان. بشری آزاد در جامعه ای متمدن به تدریج از بین رفته و نابود می شود.

بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران – داتستان

www.datestan.ir/429.html

Cached

Translate this pageنتیجه تلاش دولت در این زمینه، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مبارزه با این جرم را فراهم آورد. نتیجه تلاش دولت در این زمینه، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 بود. حال سؤالاتی که می¬توان در این باب مطرح نمود می¬تواند اینگونه باشد که آیا داخلی ایران در خصوص زنان با اسناد بین¬المللی همسو می¬باشد؟ و یا اینکه …

بررسی فقهی حقوقی مقابله با قاچاق زنان با نگاهی به اسناد بین‌المللی

csiw.qom.ac.ir/article_560_0.html

Cached

Similar

Translate this pageبه دنبال تحولات بین‌المللی، پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به‌ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو سال 2000، به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در این میان، ارائه گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، سبب شد تا قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 …

تحلیلی حقوقی بر مسأله قاچاق انسان در ایران – هاژه

haje.ir/newsdetails.aspx?itemid=941

Cached

Similar

Translate this pageOct 10, 2016 – در تعریف این جرم (قاچاق انسان) می توان گفت: انتقال قربانیان جرم با توسل به زور، تهدید، فریب یا از طریق پرداخت پول یا هر امتیاز مالی در داخل یا خارج از …. ایران از جمله کشورهایی است که خیلی زود از اوایل سده ی بیستم با پیوستن به اسناد بین الملل موجود علیه قاچاق زنان قوانین داخلی لازم را برای مبارزه با آن به …

تحلیل بزه‌دیده‌شناختیِ قاچاق زنان‌و‌کودکان: با نگاهی به ملاک‌های بین‌المللی …

journals.scu.ac.ir/article_11496.html

Cached

Translate this pageروش: در این پژوهش بر پایه روش توصیفی-تحلیلی، و با استفاده از منابع جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی، مفاد اسناد بین‌المللی و قوانین ایران در خصوص موضوع قاچاق … نتایج: به رغم اقدام‌های بین‌المللی در زمینه حمایت از بزه‌دیدگان، قانون مبارزه با قاچاق انسان، هنوز برای تحقق حمایت مطلوب از زنان‌و‌کودکان قربانی این جرم کافی به نظر نمی‌رسد.

قاچاق انسان، پدیده ناهنجار قرن 21 ؛ مبارزه با قاچاق انسان در اسناد بین‌المللی

news.irib.ir/articles/item/77588-21

Cached

Translate this pageOct 23, 2015 – اما مجلس شورای اسلامی ایران متأثر از نگرانی ها و تلاش های بین المللی در سال 2004 قانون هشت ماده ای “مبارزه با قاچاق انسان” را تصویب کرده است . در این زمینه قانون گذار با الهام از پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص و بویژه زنان و کودکان سال 2000 ، قاچاق انسان را خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا …

مرور روشهای مفید و ابزارهای بین المللی توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و …

https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/…/unodc-iran-reviewe…

Cached

Similar

Translate this pageدستورکار و محورموضوعات مورد بحث، کنوانسیون سازمان متحد ملل در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی و بررسی روشهای بین المللی مؤثردر مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرین … ایران در دست بررسی می باشد، مقامات ایرانی شرکت کننده در سخنان افتتاحیه از تصویب این کنوانسیون و اجرای سه پروتکل ضمیمه آن بعنوان یک سند بین المللی که …

[PDF]قاچاق انسان

https://iranhr.net/media/files/Hoghoghma18.pdf

Cached

Translate this pageقاچاق انسان. پروتکل پالرمو؛ تالشی برای مهار قاچاق انسان. ایران به عنوان مبدا، مسیر و مقصد قاچاق انسان. رویکرد قوانین داخلی و بین المللی به قاچاق انسان. کودکانی در انتظار مشتری. ایران چهار راهی بزرگ برای تجارتی نامشروع. 18. ما از عدالت سهمی داریم. سازمان حقوق بشر ایران. 9 شهریور 31 /1394 آگوست 2015 …

زمینه های تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان (1383) و – مقالات دانشگاهی

https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1054050.html

Cached

Similar

Translate this page
by جوان جعفری بجنوردی – ‎2013
… و اسناد بین المللی نگاشته شده است. یافته ها: سیاست تقنینی ایران برای مقابله با این جرم در دوران قبل از انقلاب اسلامی محدود به پذیرش و امضاء برخی معاهدات بین المللی و تدوین قوانینی پراکنده بوده است. بعد از انقلاب اسلامی مهم ترین تحول، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 است که عمدتاً نشات گرفته از مصوبات بین …

قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی – ذاقلی – چاپ 1 – میزان

shahredanesh.com/…/1559-کتاب-قاچاق-انسان-سیاست-جنایی-ایران-…

Cached

Similar

Translate this pageتامین خواسته و اجرای آن در نظم حقوق کنونی – جهانیان – چاپ 1 – جنگل. تامین خواسته… نویسنده: مجتبی جهانیان. تعهد تخییری – مظفری – چاپ 1 – مجد · تعهد تخییری… نویسنده: خدیجه مظفری انتشارات: مجد. قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین المللی – گلدوزیان – پور ابراهیم. قاچاق انسان… نویسنده: ایرج گلدوزیان – احمد پور ابراهیم …

قاچاق عضو دراسناد بین المللی وحقوق داخلی | عینی | آموزه های حقوق کیفری

paper.razavi.ac.ir/index.php/ka/article/view/1061

Cached

Similar

Translate this page
by عینی – ‎2016
از این رو، در سطح جهانی ضمن چند سند بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با آن، دو راهبرد پیش‌بینی شده است: اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرم‌انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن. با توجه به نیاز روزافزون برخی بیماران به پیوند کلیه در ایران، برای تأمین کلیۀ پیوندی، سازوکار پرداخت «هدیۀ ایثار» به …

Images for ‫قاچاق انسان در حقوق ایران و اسناد بین المللی‬‎

More images for قاچاق انسان در حقوق ایران و اسناد بین المللیReport imagesThank you for the feedback. Report another imagePlease report the offensive image. CancelDone(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b<a.length;++b)if(0<a[b].clientHeight){var c=a[b].querySelector("div g-section-with-header");c&&(c.style.marginTop=0);break};}).call(this);

جرم قاچاق انسان | گروه وکلای مهر – موسسه حقوقی مهر پارسیان

جرم قاچاق انسان

Cached

Translate this page

Rating: 4.4 – ‎53 votesمقاوله نامه بین المللی پاریس درباره جرم قاچاق انسان، پروتکل پالرمو و کنوانسیون الحاقی به پروتکل پالرمو درباره قاچاق انسان، از مهم ترین قوانین استنادی درباره جرم قاچاق انسان در سطح بین الملل است. جمهوری اسلامی ایران هم با امضا این اسناد خارجی درباره جرم قاچاق انسان و تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383، به مبارزه و …

حقوق بشر – UNIC Tehran

www.unic-ir.org/index.php?option=com_content…id…

Cached

Similar

Translate this pageمنع تبعیض حقوق زنانحقوق کودکان حقوق افراد سالمند – طرح بين المللی اقدام در مورد سالخوردگی و اصول ملل متحد برای اشخاص سالمندحقوق افراد دارای معلولیت … ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺳﺎن- ﺟزوه اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎره 36 · اصول راهنما درباره فقر شدید و حقوق … گزارش دبیركل درباره وضعیت‌ حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران- 15 سپتامبر 2011 (A/66/361).

بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان

qjpl.atu.ac.ir/article_2599.html

Cached

Translate this page
by ذاقلی – ‎2009
قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است. این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است. به همین دلیل، این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحب نظران(Luis Shelley) مشکل قاچاق انسان در قرن ۲۱ همچون استعمار گری قرن نوزدهم و …

بررسی میزان مطابقت منع کار اجباری در حقوق کار ایران در مقایسه با …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/607794

Cached

Similar

Translate this pageممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین حقوق موضوعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به این قاعده حقوق بشری در حقوق موضوعه ایران نیز پرداخته شده است. مصادیق کار اجباری فراوان است لیکن مواردی که امروزه سازمان های بین المللی بر مبارزه و ریشه کن نمودن آن تاکید می نمایند عبارتند از: …

قاچاق انسان و جایگاه آن در نظام کیفری ایران | شبکه اجتماعی حقوقدانان

https://ius.center › … › مقالات › حقوق جزا و جرم شناسي › جرم شناسی

Cached

Translate this pageقاچاق انسان که به عنوان یک جنایات سازمان یافته فراملی شناخته می شود به سبب آثار سوئی که در عرصه های بین المللی حائز اهمیت بوده و آثار آن نیز قابل انکار نیستد.علاوه بر … گفتار دوم : تعریف قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران همانطوری …. عبادی،شیرین،تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،تهران،انتشارات روشنگران ،چاپ اول،1384 6.

[PDF]قاچاق زنان و کودکان برای بهره کشی جنسی

www.ensani.ir/…/20101007134921-قاچاق%20زنان%20و%20كودكان…

Cached

Translate this pageمقاله، مقررات و اسناد بینالمللی و نیز قوانینی داخلی برخی از کشورهای درگیر. این مساله، درباره … قاچاق زنان و کودکان … اقسام قاچاق انسان در سطح بین المللی به شمار می آید که در اسناد و مقررات بین المللی. منع و مباحثی در مورد جنبههای مختلف آن طرح شده است. … در حقوق ایران، به موجب ماده ۱ «قانون مبارزه با قاچاق انسان ، مصوب ۲۸/: ۱۳۸۳.

بررسی حقوقی – جرم شناختی قاچاق مهاجران در ایران با رویکردی به اسناد …

ut.ac.ir/…/بررسی-حقوقی-جرم-شناختی-قاچاق-مهاجران-در-ایران-با-رو…

Cached

Translate this pageبررسی حقوقی – جرم شناختی قاچاق مهاجران در ایران با رویکردی به اسناد بین المللی … نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق مهاجران با دیگر جرایم سازمان یافته، مانند پولشویی و رشاء و ارتشاء که موجب به خطر افتادن نظم و امنیت و ثبات جوامع می شود، لزوم مبارزه همه جانبه با این پدیده خطرناک و پیشگیری از آن را …

لیست منوگرافهای تصویب شده تا پایان سال 1391

kateb.edu.af/fa/index.php?option=com_content…

Cached

Similar

Translate this pageحقوق اقلیتها در قوانین افغانستان، اسلام و اسناد بین المللی. 68. آثار اشتباه در قوانین جزایی افغانستان. 69. شرکت در جرم در حقوق جزای افغانستان. 70. قاچاق انسان در اسناد بین المللی و حقوق افغانستان. 71. شرکتهای تضامنی در حقوق افغانستان و ایران. 72. مصونیت پارلمانی در افغانستان و آمریکا. 73. جایگاه حقوقی شورای امنیت و نقش …

سیر تحول مفهومی «خشونت علیه زنان» در اسناد بین المللی – مهرخانه

mehrkhane.com › صفحه نخست › اجتماعی

Cached

Similar

Translate this pageDec 1, 2012 – برخی از مهم ترین اسناد بین المللی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته اند، عبارتند از:اعلامیه جهانی حقوق بشر(1)، میثاق … پروتکل کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته در مورد قاچاق زنان وکودکان(9)، اصول راهنما در موردحقوق بشر و قاچاق انسان(10)، کنوانسیون مقابله با قاچاق انسان و …

[PDF]پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز استاد راهنما: محمدرضا زالی كد پ

lssi.ir/_DouranPortal/eFormAttachs/9246-270.pdf

Cached

Translate this pageبررسي میزان مطابقت منع كار اجباري در حقوق ایران در مقایسه با موازین بین المللي كار« … ممنوعیت كار اجباری يكی از اصول مهم حقوق بشر است كه در اسناد جهانی و منطقه ای … كار اجباری در حقوق موضوعه ايران در قانون. كار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین ديگر تعیین شده است. در اسناد بین المللی. نیز در اساسنامه سازمان بین المللی …

کتاب قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی [چ2 …

https://www.gisoom.com/…/کتاب-قاچاق-انسان-با-رویکردی-به-حقو…

Cached

Translate this pageکتاب قاچاق انسان با رویکردی به حقوق داخلی و اسناد بین‌المللیاثر ایران گلدوزیان، احمد پورابراهیم بوده و چاپ 2 آن در سال 1395 توسط انتشارات خرسندی منتشر شده است.موضوعات کتاب شامل Offenses against persons، جرایم جنایی، جرمشناسی، خدمات اجتماعی؛ انجمن‌ها، علوم اجتماعی، قاچاق انسان (حقوق بین‌الملل)، قاچاق انسان – ایران …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید