فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی

هدف از این پایان نامه طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی در ایستگاه مترو ارم سبز مورد بررسی قرار می گیرد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی


http://arshad.fileina.com/product-75248-طراحي-فضاهاي-چند-عملکردي-شهري.aspx

فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی – فایلینا

fileina.com/product-75248-طراحي%20فضاهاي%20چند%20عملکردي…

Cached

Translate this pagefileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,هدف از این پایان نامه طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی در ایستگاه مترو ارم سبز مورد بررسی قرار می گیرد.

پایان نامه طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی …

www.rasathesis.ir/دانلود/…/پایان-نامه-طراحی-فضاهای-چند-عملکردی-…

Cached

Translate this pageپایان نامه طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی ایستگاه مترو ارم سبز ) پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. در رشته معماری گرایش معماری بهمن 93 چکیده : از آنجایی که ایجاد فضاهای چند منظوره و چند ع.
Missing: مبنا

Images for ‫فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی‬‎

More images for فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامیReport imagesThank you for the feedback. Report another imagePlease report the offensive image. CancelDone(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b<a.length;++b)if(0<a[b].clientHeight){var c=a[b].querySelector("div g-section-with-header");c&&(c.style.marginTop=0);break};}).call(this);

پایان نامه طراحی مجتمع تجاری- تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با …

www.rasathesis.ir/دانلود/…/پایان-نامه-طراحی-مجتمع-تجاری-تفریحی…

Cached

Translate this pageدر این تحقیق که هدف آن طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی است ، عقیده محقق بر حصول گونه ای معماری تکنولوژیک با بهره گیری از طبیعت است که نتایج بهتری را در معماری و در فضای …. توسلی، محمود (1379)، " قواعد و معیارهای طراحی فضاهای شهری"، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران.

[PDF]منظر شهری – MSRT Journals بانک اطلاعات نشریات علمی کشور

journals.msrt.ir/files/site1/rds_journals/…/article-1081-416211.pdf

Cached

Translate this pageSep 2, 2016 – د ارای ویژگـی هـای مناسـب د ر طراحـی نمـا و شـکل د هـی به منظر. شـهری نبـود ه اسـت. بـا توجـه به اینکـه منظر شـهري تنها بـه کالبد. شـهر و اجزاي آن مربوط نبود ه، …. معماری. ایرانی اسـالمی بـا ارائه اصولـی الیزال می توانـد همواره. به عنـوان راهـکاری عملی د ر طراحی شـهری و معماری. راهگشـا باشـد و چنین نگرشـی به سـنت، هرگز سنت.

طراحی مجتمع چند منظوره در شهر مینودشت با رویکرد کنترل اضطراب از …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=طراحی…چند+منظوره

Cached

Translate this pageپایان‌نامه . غیر دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده هنر و معماری . 1393 . … موضوع رساله طراحی مجتمع چند منظوره ،تحقیقی است پیرامون طراحی یک مجتمع چندمنظوره خدماتی،اقامتی وتفریحی ، بادر نظر گرفتن رویکرد مفاهیم ماژولاریتی. در این تیپ …. ایران . اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار .

بررسی و تحلیل فضاهای عمومی شهری با استفاده از مدل استنتاج منطق …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=فضای…

Cached

Translate this pageدولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه هنر اسلامی تبریز – دانشکده هنر و معماری . … طراحی مجموعه چندمنظوره نمایشگاهی با رویکرد طراحی الگوریتمیک … فضاهای عمومی شهری نقشی اساسی در ارتقا کیفیت اجتماعی و کالبدی بافت های شهری دارند و طراحی مناسب این فضاها می تواند هم بر معماری آن بنا و هم بر محیط اطراف آن تأثیر مثبت …

الزامات پدافند غیرعامل در طراحی ایستگاه‌های مترو با استفاده از تکنیک …

journals.miau.ac.ir/article_2335.html

Cached

Translate this pageهم چنین اعضای پانل از بین معیارهای متعدد بیشترین امتیاز را به 11 معیار فرعی اختصاص دادند به طوری که گویه "چند منظوره بودن مترو که قابلیت پناهگاهی در شرایط بحران و … هدف اصلی از انجام پژوهش استخراج و تدوین آن دسته از معیارهای فنی است که به منظور بهبود طراحی معماری ایستگاه‌های مترو بر اساس ملزومات پدافند غیرعامل کاربرد …

[PDF]ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ؛ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي – پرتال جامع علوم انسانی

www.ensani.ir/storage/Files/20161023141628-10068-4.pdf

Cached

Similar

Translate this pageOct 23, 2016 – ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺠﺰﯾﻪ. و. ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه. اي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي و. ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي د. ﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد و ﻣﺼﺪاق. ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد. ﮐﻪ ﻣﯽ … ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ. ﭘﯿﺎم و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮي و روﺣﺎﻧﯽ. را اﻟﻘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،. ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ .اﻧﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻣﺮوزي ﻓﺎﻗﺪ اﺻﻮل و. ارزش. ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي، اﻋﺘﻘﺎدي و ﻧﯿﺰ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ. اﻧﺪ و. ﻓﻘﺪان.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار – سیویلیکا

www.civilica.com/Papers-ASUSC01=اولین-کنفرانس-معماری-و-ف…

Cached

Similar

Translate this pageمجموعه مقالات اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار (First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference) سال 1392 در شهر مشهد توسط گروه پژوهش های کاربردی … ارائه الگویی جهت بسترسازی تحقق حکمروایی خوب شهری در جامعه ایرانی …. ارزیابی مفاهیم توسعه شهری پایدار و بررسی تطبیقی آن با معماری اسلامی ایران.

طراحی یک گالری هنری بر پایه باغ ایرانی – هنرآنلاین

www.honaronline.ir/…معماری…/105694-طراحی-یک-گالری-هنری-بر…

Cached

Translate this pageSep 18, 2017 – سرویس معماری هنرآنلاین: بنیاد کاف در منطقه "اوین" تهران یک گالری چندمنظوره با جلوه‌ای‌ از معماری ایرانی، دریکی از قدیمی‌ترین و جذاب‌ترین باغ‌های شمال شهر تهران بنا کرده است. منطقه اوین یکی از قدیمی‌ترین مناطق شهری تهران است؛ منطقه‌ای که طی چند دهه گذشته از رونق عظیم ساخت‌وسازها سالم به دربرده. هدف طراحی گالری …

اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار – Symposia.ir

https://www.symposia.ir/ARUES01

Cached

Translate this pageتکنولوژی مرمت و بازسازی فضاهای معماری ایرانی – پروژها و تجربیات موردی معماری و تکنولوژی ساخت – المانهای شهری، نقش آن در تقویت گردشگری – المانهای شهری، جایگاه آن در طراحی معاصر کلان شهرهای ایران – المانهای شهری ،تاثیر گذاری بر ارکان طراحی شهری – المان های شهری و ایجاد هویت ایرانی-اسلامی – برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و …

همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری – Symposia.ir

https://www.symposia.ir/SAUD01

Cached

Translate this pageموضوع توسعه شهری و معماری پایدار از مباحث مهم در حوزه شهرسازی و معماری است که نگاه بخش وسیعی از صاحبان ادبیات علمی توسعه شهری و طراحان معماری را به خود جلب کرده است. در کشورما، ….. ارتباط مفهوم و معنای فضای اجتماعی با ساختار و فرمهای معماری ایرانی اسلامی: مطالعه موردی حمامهای تاریخی ایران بعد از دوره صفوی · آمایش شهر از منظر …

[PDF]ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎي زﯾﺒﺎ : ﻧﺎم – پردیس هنرهای زیبا

finearts.ut.ac.ir/…/پایان%20نامه%20های%20کارشناسی%20ارشد.pdf

Cached

Similar

Translate this pageJan 22, 1978 – اﯾﻤﺎن اﻓﺼﺤﯽ. دﮐﺘﺮ ﻟﻘﺎﯾﯽ. /2. 10. /. 86. 389. ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺎده راه ﺗﺠﺎري. -. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻬﺮان. اﺳﻼم ﮐﺮﻣﯽ. دﮐﺘﺮ. ﻟﻘﺎﯾﯽ. 22. /. 10. /. 86. 390. اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي دوﭼﺮﺧﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان و ﻃﺮاﺣﯽ. ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﺎرك ﮐﻮﻫﻨﮕﯽ و. ﭘﺎرك ﻣﻠﺖ. ﺷﻌﯿﺐ اﺑﺪاﻟﯽ ﺑﺮآﺑﺎد. دﮐﺘﺮﻗﺮﯾﺐ. /9. 11. /. 86. 391. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻮر و رﻧﮓ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﻣﺤﺪوده ﻣﯿﺪان. ﺗﺠﺮﯾﺶ.

طراحی فضاهای مذهبی – xema architects

www.xemaarchitects.com/fa/blog/detail/طراحی-فضاهای-مذهبی

Cached

Translate this pageJul 1, 2017 – طراحی فضاهای مذهبی در سراسر جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فضاهایی مانند کلیسا ها، کنیسه ها، گورستان ها، قبرستان ها، امام زاده ها از بناهای مذهبی به شمار می روند و با توجه به هر دین و آیینی این فضا به گونه ای خاص شکل می گیرد.

معماری شهرسازی – چهارسوی معماری

4sooarc.com/سبک-معماری/معماری-شهرسازی

Cached

Translate this pageساختمان‌های بلندمرتبه و کسب و کار نمونه‌های کلاسیک طراحی شهری است. در معماری شهری، فضا و اصول طراحی تدارک دیده شده که به جمعیت زیادی از مردم زیادی اجازه داده تا در کنار یکدیگر زندگی کنند. به همین دلیل فضا، عامل بسیار مهمی در طراحی معماری شهرسازی است. نوعی از معماری شهرسازی که بسیار متداول شده ساختمان‌های چندمنظوره است در …

معماری مساجد تهران با بافت شهری، همخوان شود – پایگاه تخصصی مسجد

news.masjed.ir/fa/…/معماری-مساجد-تهران-با-بافت-شهری-همخوان-شود

Cached

Translate this pageSep 3, 2017 – حقشناس با بیان اینکه باید معماری مساجد تهران همخوان با بافت شهری شود، گفت: ساخت مساجد مجلل و گران قیمت با هزینه‌های بالا ما را به اهدافمان در این عرصه نمی‌رساند. … مساجد ما ضمن زیبایی باید معرف هنر ایرانی و اسلامی نیز باشند و فضای ساخت آن‌ها نباید تنها کارکردی تک منظوره داشته باشد، مساجد در گذشته محل مراجعه …

[PDF]in urban spaces structure of Isfahan city

research.iaun.ac.ir/pd/ahmadi.f/pdfs/PaperM_8163.pdf

Cached

Translate this pageSep 16, 2008 – اﻧﺪ، ﻗـﺪر آن را ﺑـﻪ درﺳـﺘﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ و. درﺻﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻫﺪر ﻧﺪادن آن ﺑﻮده. اﻧﺪ. و در اﻳﻦ راه دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﻜﺎرات. ﺑﺴﻴﺎر. زده. اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﻌﻤـﺎري اﻳﺮاﻧـﻲ. دﻳﺪه. ﻣﻲ. ﺷﻮد . در ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻗﺪﻳﻢ ﻧﻴﺰ، آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮي ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻼت اﻳﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه و داراي آب و ﻫﻮاي ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ؛ وﺟﻮد زاﻳﻨﺪه. رود ﭼﻮن ﻣﻮﻫﺒﺘ. ﻲ.

vafa – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده معماری و شهرسازی

https://ijoce.iust.ac.ir/find-27.14931.41298.fa.html – Translate this page
Sep 8, 2015 – دوره آموزش طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی. دوره آموزش معماری خورشیدی از … (1390) مشاوره و کرکسیون پروژههای طراحی بیش از 12 سفارت جمهوری اسلامی ایران در شورای معماری اداره کل و وزارت امور خارجه … (1366) نظارت بر طراحی و اجرای پروژه های متعدد پناهگاه سازی چندمنظوره در منطقه 11 آموزش و پرورش تهران. (1366) مدیر …

دکتر مصطفی بهزادفر معماری و شهرسازی آرمان شهر 2008-5079 4 7 2012 …

www.armanshahrjournal.com/?_action=xml&issue=3617

Cached

نتایج به دست آمده نشان می دهد که با وجود آن که در سیمای کلی معماری بومی استان، نوعی وحدت و یکپارچگی وجود دارد، ولی میتوان به سبب برخی از پدیده ها، مانند ویژگ یهای اقلیمی محلی )خرده اقلیم ها(، محیط فرهنگی- اجتماعی و خصوصیات جمعیتی …. طراحی شهری عرفان اسلامی شهر ایرانی- اسلامی اصل سلسله مراتب مقیاس های میانی فضای رابط …

مسأله فرهنگ و شهر در ایران معاصر | Nematallah Fazeli | Pulse | LinkedIn

https://www.linkedin.com/…/مسأله-فرهنگ-و-شهر-در-ایران-معاصر-n…

Cached

Translate this pageFeb 22, 2017 – بخش سوم ارایه چند پیشنهاد برای مواجهه با بحران کاستی فرهنگ در نظام مدیریت شهری بر مبنای نوعی تحلیل نظری است. نکته اصلی این مقاله این است که کارکرد ….. در دورة مشروطه و رضا شاه، معماری جدیدی متولد می‌شود که تلفیقی از معماری ایران باستان، معاصر و معماری اسلامی است. تلفیقی که مؤلفه‌های آن عقلانیت سنتی …

Resume (CV) of MR. Doctor Siamak Panahi – Iranian Important …

https://en.sakhtar.com/Person-6832

Cached

Translate this page55, طراحی برج چند منظوره با رویکرد معماری پایدار بر مبنای کانسپت خلقت (Download Paper) · 1st national conference of Islamic architecture, urban heritage and sustainable development. 56, طراحی فضاهای شهری عملگرا رویکردی به منظور توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی درمحیط های شهری: نمونه موردی طراحی نمایشگاه گلهای گلخانه …

[PDF]Untitled – معاونت پژوهشی و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس

res.modares.ac.ir/uploads/Culture.StuJournals.1019.pdf

Cached

Translate this pageپیاده راه جمهوری اسلامی تبریز، ارتقاء چشمگیر ظرفیتهای گردشگری در محدوده مرکزی تبریز. پیاده راه سازی خیابان … صاحب امتیاز: انجمن علمی طراحی شهری، دانشکده هنر، گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس ( معاونت فرهنگی و اجتماعی) …… شهربانی، وزارت خارجه، موزه ایران باستان و چند بنای وفرهنگی در فضاهای شهری اتفاق می افتد، در آن.

ضوابط ومقررات طراحی مساجد – معمار آنلاین

https://online-architect.ir › … › بانک ریزفضاهای معماری

Cached

Similar

Translate this page

Rating: 4.6 – ‎36 votesFeb 14, 2016 – هنر طراحی و معماری مساجد در سرزمين ايران اسلامی ، سابقه ای بيش از هزار سال دارد کهنمونه های فاخر اين مساجد در ايران و آسيای ميانه زبانزد خاص و عام می باشد . …. ١٠ – فضاهای بسيج . ١١ – کتابخانه . ١٢ – سالن های چند منظوره و فضاهای پيش بينی نشده . بخش پنجم طرح مسجد لازم است توسط مشاورين حقيقی يا حقوقی دارای …

[PDF]ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺎ ﻫـه ﭘﺎﯾﮕـﺎ اﯾـﻦ ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﮑـﺎن در ﺿـﺮوري ﺷﻬﺮ ﮐﺮ – فصلنامه علمی پژوهشی امداد و …

jorar.ir/article-1-209-fa.pdf

Cached

Translate this page
by قیصری – ‎2015 – ‎Related articles
روش ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﯽ. وزﻧــﯽ. در ﻣﺤــﯿﻂ. GIS. ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ. در. ﻧﻬﺎﯾﺖ. ،. ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑـﺎن. ﻫـﺎ. ي ﺑﻬﯿﻨـﻪ. ﺑـﺮاي. اﺣـﺪاث و. ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎ. ﻫـه. ﺎي ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻈـﻮ. ةر. ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان. ﻣﺒﺎدرت ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي ….. ﻣﮑﺎن. ﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره اﯾﻤﻦ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان. 40. ﯽ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤ. -. ﻢ، ﺷﻤﺎرة. ت، ﺳﺎل ﻫﻔﺘ. ﯽ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎ. ﺸ. ﮋوﻫ. ﭘ. 1. ،. 139. 4. اﻧﻄﺒﺎق ﻣﮑﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ روي ﻧﻘﺸ. ﻫﻪ. ﺎي. 2000. 1/. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ. ي.

اعلام نتایج مسابقه «ایده پردازی برای جایگزینی مجموعه … – رویدادهای معماری

memari.online/27281/…/اعلام-نتایج-مسابقه-ایده-پردازی-برای-ج/

Cached

Translate this pageNov 14, 2017 – ۱- تعداد قابل ملاحظه ثبت نام کنندگان و کارهای دریافت شده، بیانگر استقبال از فراخوان، بویژه در میان معماران و طراحان جوان و بازتاب گسترده آن در افکار عمومی … فرهنگی و ارزش های تاریخی، و ضوابط و مقررات طرح های مصوب، مبنای تدوین برنامه مرحله دوم مسابقه “بازتعریف مجموعه پلاسکو” (گام طراحی) قرار خواهد گرفت.

[PDF]اصل مقاله (1545 K) – هویت شهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1141_bfacd4956c5061ccc9c4a618f…

Cached

Translate this page
by محمد جواد مهدوی نژاد – ‎2012
Jun 20, 2010 – ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ. ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و. ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ . ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮﻧﺎت. زﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﻮد . دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﻫﻮﯾﺖ، …… ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﻨﺪ ﺳﺪه. اﺧﯿﺮ. ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﭘﺲ از آن،. ﺷﻬﺮﻫﺎ. را. دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت. ﮔﺴﺘﺮده. ای ﮐﺮده. ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﮐﺜﺮ. ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان،. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ و. اﺟﺘﻤﺎﻋ. آﯽ.

چاپ فهرت مصوبات – سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران

laws.tehran.ir/Law/PrintText/1015

Cached

Translate this page11-3- ساماندهي و ارتقاء هويت سيما و منظر شهري (طراحي شهري) تهران در جهت احياء معماري و شهرسازي ايراني اسلامي. …. و سيماي شهري تهران، حفاظت و تجهيز شده و ساخت‌وساز در آن‌ها بسيار محدود و يا ممنوع بوده و عمدتاً براي توسعه گردشگري و تفرج، ايجاد سرزندگي در محيط شهري و تأمين فضاهاي لازمه براي عرصه‌هاي عمومي و چندمنظوره سامان مي‌يابد.

مرور نتایج و نمایش آثار دومین دوره جایزه معمار سال 1381

archicomp.ir/…/A0-000-163-دومین-دوره-جایزه-معمار-سال-1381.php

Cached

Translate this pageکلیه بناهای مسکونی ساخته شده بعد از انقلاب اسلامی، که در طراحی و اجرای آنها هنر معماری، دانش مهندسی و فناوری ساختمانی در خدمت بهداشت، ایمنی، رفاه، زیبایی محیط زندگی و اقتصاد خانواده، همچنین، غنابخشی به معماری شهری و تحکیم تعلقات محیطی، قرار گرفته، و حداقل دو سال از بهره‌برداری آنها گذشته باشد،‌می‌توانند در این مسابقه شرکت …

معماری ایرانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/معماری_ایرانی

Cached

Similar

Translate this pageمعماری ایران دارای ویژگی‌هایی است که در مقایسه با معماری کشورهای دیگر جهان از ارزشی ویژه برخوردار است: ویژگی‌هایی چون طراحی مناسب، محاسبات دقیق، فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و …. مقصود ادراک گذشته و آموختن آن گوهر اساسی معماری گذشته، یعنی فضاست، چیزی که دیگر زمان نمی‌شناسد و فضای شهری واجد همین گوهر اساسی است.
Missing: منظوره ‎مبنا

فراخوان ایده – باز تولید ساختمان پلاسکو

plascorebuild.com/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid…

Cached

Translate this pageاین فراخوان، در اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و به منظور جلب مشارکت همه علاقمندان و صاحبان اندیشه و نظر، برای "بازتعریف مجموعه پلاسکو"، صورت … 4) محدوده طرح: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به منظور ارتقای کیفیت فضایی عملکردی مجموعه و اختصاص بخشی از آن به فضاها و امکانات رفاهی شهری، از یک سو، و …

اخبار – همایش ملی پژوهش های نوین در معماری با رویکرد تعامل انسان و محیط …

conf-arch.ir/fa/news.php?rid=36

Cached

Translate this pageFeb 26, 2018 – 9/15: سرود جمهوری اسلامی ایران … 11/45: ارائه مقالات برتر شامل : اقای عرفان کاردار از 11/45تا 12/05 (بررسی نقش فرهنگ در بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا) و خانم زهره خوش اندام از ساعت … 3/10 تا 3/30: صابر محمدپور (الگوی انتخاب بهينه پناهگاه هاي اضطراری چند منظوره با رويكرد پدافند غيرعامل (نمونه موردي: شهر رشت).

پروپوزال فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی

link.linkfiles.ir/2018/…/پروپوزال-فضاهای-چند-منظوره-شهری-و-طراح…

Cached

Translate this pageMar 8, 2018 – پروپوزال فضاهای چند منظوره شهری و طراحی آنها بر مبنا معماری ایرانی اسلامی دسته: معماری بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 700 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 76. هدف از این پروپوزال طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی اسلامی در ایستگاه مترو ارم سبز مورد بررسی قرار می گیرد …

[PDF]سبک ایه محیطی گرافیک بر روگی َای شیشٍ تاثیر ي ایران سىتی معماری

irijournals.com/dl/journals/13-Arts/v2-i1-spring96/paper7.pdf

Cached

Translate this pageاین امر به جذابیت و زیبایی. گرافیک محیطی فضای شهری می افزاید و عنصر رنگ و نور را که می تواند بر ذهن و روان انسان تأثیر گذار باشد را وارد محیط. می کند. در این مقاله تحلیلی توصیفی سعی شده پس از پرداختن به ویژگیهای شیشه های رنگی، استفاده آن در پنجره های. اروسی و کاربرد و تأثیر آن در گرافیک محیطی معماری سنتی ایران مورد …

بررسی نقش آیات قرآن و احادیث شیعه در شکل‌گیری کالبد مسکن سنتی

shiitestudies.com/article_24217.html

Cached

Similar

Translate this pageدر این زمینه، شایسته است با توجه به هویت ایرانی- اسلامی و رواج مذهب تشیع در کشورمان، به الگوهای شیعی در طراحی مسکن امروز توجه شود. … همواره بر اساس عقاید مذهبی ساکنان آن خلق می‌شد و معمار سنتی تا حد امکان به اصول، قواعد و روش‌های احداث خانه در آیات و احادیث توجه می‌نمود؛ لذا اثری که خلق می‌کرد، بر مبنای آن الگوها شکل می‌گرفت و همواره …

دانلود مقاله : الگوهای در حال تغییر در فضاهای عمومی شهری: مشاهدات و …

isiarticles.com › … › سازمان و مدیریت › مدیریت و بازاریابی

Cached

Similar

Translate this pageدر این مقاله به پروژه های نوسازی جدید و تراز اول در دو شهر نیویورک و توکیو و حومه آنها به عنوان نمونه هایی از روند طراحی فضاهای عمومی شهری و الگوهای در حال تغییر در …. منطقه نوساز عظیم چند منظوره است که برروی یک زمین احیا شده در دهانه رودخانه هادسون درکنار مرکز تجارت جهانی احداث شده است (بویر،1992،1993; ژیل، 1990; گلدبرگر،1986).

[PDF]همایش منطقه ای خانه ایرانی

www.arvinmp.com/component/bdthemes_shortcodes/?view…id…

Cached

Translate this pageیکی از این قوانین ، قوانین مربوط به طراحی و ساخت خانه میباشد که یک مهندس معمار برای درک روابط حاکم بر آن، باید تمام اصول. و ویژگی های معماری اسلامی بناهی کهن ایرانی را که در خود موزه ای از اطلاعات فرهنگ ایران اسلامی را دارد درک کرده و همچنین با تسلط کامل ….. در واقع استفاده از فضاهای چند کاره و چند منظوره، از ویژگی های عمده خانه.

[PDF]زیست بازار رویکردی نو برای طراحی و بازآفرینی مفهوم کهن بازار در دوران …

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1055045.pdf

Cached

Translate this page
by فیض آبادی – ‎2015
Sep 29, 2015 – مجتمع هــای چند منظــوره تجاری. – تفریحی یا همــان گردش بازارها. رسانده اســت. برنامه ریزی و طراحی. ایــن مجموعه ها نیازمنــد مطالعات. وسیعی است تا این بازارها در راستاي … وســیعي در معمــاری آنهــا رخ داد؛. بطوریکه پاســاژها پا بر جای بازارها. گذاشتند بی آنکه بتوانند نقش آن را به. کمال ایفا نمایند. بنابراین در شهرهای.

مقاله توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی محور (TOD) در قالب رویکرد …

https://www.tpbin.com/article/55133

Cached

Translate this pageدر ادامه به این نتیجه می رسد که بایستی TOD را طراحی نمود که اصول BID در آن رعایت شوند به این ترتیب می توان استقرار مناسب جمعیت و فعالیت ها، اصلاح و بهبود ساختار فضایی محدوده اطراف فضاهای تجاری، استفاده بهینه از مراکز شهری، توزیع بهینه خدمات و تسهیل در پیاده روی و کاهش حجم سفرهای شهری، ایجاد مجتمع های چند منظوره برای …

وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

economic.kish.ir/

Cached

Similar

Translate this pageقطعه مورد نظر در مجاورت محور ویژه تمدنها واقع شده و به دلیل هویت اصلی این محور به عنوان یک محور چند منظوره تفریحی-گردشگری، پروژه مورد نظر نیز با کاربری چند منظوره و بااستفاده از عناصر اصلی تمدن ایرانی-اسلامی همچون بادگیرها، گنبدها، و … به عنوان معرف این تمدن پیشنهاد شده است. هدف اصلی از طراحی معماری نمادین این منطقه این است …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *