شناسایی و بررسی عوامل موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

هدف از این پایان نامه شناسایی و بررسی عوامل موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت پلیمر آریاساسول می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

شناسایی و بررسی عوامل موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان


http://arshad.fileina.com/product-75209-پايان-نامه-عوامل-موفقيت-پياده-سازي-ERP.aspx

(csf) در پیاده سازی و اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان … – سیویلیکا

https://www.civilica.com/Paper-ICOM01-ICOM01_0023=بررسی-…

Cached

Translate this pageهدف از انجام تحقیق حاضر،شناسایی عوامل کلیدی موفقیت(از ابعاد سازمانی، فرآیندی، فن آوری و نیروی انسانی) در پیاده سازی و اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازم…

عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در …

https://www.civilica.com/Paper-IRIMC05-IRIMC05_075=عوامل-کل…

Cached

Translate this pageاین مقاله می کوشد با بررسی اجمالی مفاهیم پایه ای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، مدلی را برای معرفی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ارائه نموده و با انجام مطالعات … شامی زنجانی, مهدی؛ ماندانا مدیری آثاری و گلسا رسا، ۱۳۸۶، عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی …

عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP …

journals.iau.ir/article_525630.html

Cached

Translate this pageتحقیق حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی موفق سیستم ERP در سازمانهای ایرانی پرداخته است. با مطالعه متون و مقالات خارجی تعداد 26 عامل در 4 محور اصلی تحت عناوین «مدیریت ارشد و سیستم های مدیریت موجود»، «مدیریت پروژه»،«نرم افزار و مشاور استقرارسیستم» و «نحوه استقرار سیستم» به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق …

بررسي عوامل بحراني موفقيت در پياده سازي پروژه هاي برنامه ريزي منابع …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59237

Cached

Similar

Translate this page
by علي زاده عليرضا – ‎Related articles
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي عوامل بحراني موفقيت در پياده سازي پروژه هاي برنامه ريزي منابع سازمان و رتبه بندي آنها. … اين موضوع باعث شد که اخيرا در ارتباط با شناسايي عوامل بحراني موفقيت در اجراي اين پروژه ها تحقيقاتي به عمل آيد. نظر به اينکه هر کدام از تحقيقات انجام شده بر محورهاي خاصي تاکيد داشته اند، …

تحليل ريسک پياده سازي پروژه ERP، با استفاده از منطق فازي (مطالعه …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=221162

Cached

Similar

Translate this page
by ابوالحسيني علي
پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده و به شناسايي عوامل ريسک پياده سازي برنامه ريزي منابع سازمان و ميزان ريسک کلي پروژه مي پردازد. متغير وابسته در اين پژوهش ميزان ريسک پياده سازي سيستم هايERP است و متغيرهاي مستقل، عوامل حياتي موفقيت پياده سازي ERP مي باشند. پس از شناسايي و رتبه بندي عوامل حياتي موفقيت در شرکت …

[PDF]بررسي آمادگي سازماني جهت پياده سازي سيستم ERP بر مبناي مدل 7S …

www.ensani.ir/storage/Files/20121212093546-9625-105.pdf

Cached

Similar

Translate this pageمطالعات محققين از نرخ باالي شكست پروژه هاي پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان. حكايت دارند. … در سازمان، ضرورت انجام مطالعات ارزيابي آمادگي را قبل از استقرار سيستم، جهت شناسايي نقاط ضعف. سازمان ضروري مي نمايد. ….. طي مطالعه اي كه رزمي و همكاران )2008( انجام داده اند، پس از بررسي عوامل كليدي موفقيت در. ادبيات حوزه …

(CSF) در پیاده سازی و اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690356

Cached

Similar

Translate this pageبررسی عوامل کلیدی موفقیت (CSF) در پیاده سازی و اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (مطالعه … جهت شناسایی عوامل کلیدی موفقیت از پرسش نامه مقایسه زوجی با طیف ساعتی (جهت آزمون فرضیات) و پرسش نامه اعداد فازی مثلثی (جهت رتبه بندی عوامل کلیدی …

مقاله شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP در مراکز آموزش عالی …

https://www.tpbin.com/article/13029

Cached

Similar

Translate this pageدر این مقاله عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) در موسسات آموزش عالی مورد شناسایی قرار گرفته است. … سیستم یکپارچه نظام اطلاعات دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس را به عنوان مطالعه موردی انتخاب نموده ایم. … عوامل کلیدی موفقیت مورد بررسی پس از استخراج مورد رتبه بندی نیز قرار گرفت.

شناسایی فاکتورهای موفقیت پیادهسازی سیستم برنامهریزی

https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1049417.html

Cached

Translate this page
by پویا – ‎2015
عنوان : ( شناسایی فاکتورهای موفقیت پیادهسازی سیستم برنامهریزی یکپارچه منابع سازمانی (ERP ) و یافتن روابط علت و معلولی و رتبه بندی آنها ) … شرکت ایران خودرو خراسان به صورت مطالعه موردی مرور شده و نتایج نشاندهنده اهمیت عوامل حمایت و پشتیبانی و استراتژی های مدیریت عالی سازمان، دقت در انتخاب تامین کننده و بسته نرم …
Missing: بررسی

شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم های …

download-thesis.com/…/شناسایی-و-رتبه-بندی-عوامل-بحرانی-موف…

Cached

Translate this pageشناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه-ریزی منابع سازمان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی شرکت پلیمر آریاساسول. چکیده … در گام بعدی الگوي روابط ارجحیت متغیرها و روابط علّي و معلولی ميان متغيرهاي اصلي با استفاده از تکنیک دیمتل فازی بررسي شده است.

شناسایی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی ERP به منظور تهیه RFP

abedinionline.com/index.php/erp/proerp/erp-rfp

Cached

Similar

Translate this pageدر پایان نامه آقای عابدینی ، عوامل مرتبط با آمادگی صنعت خودرو سازی شناسایی شده و این عوامل از فاکتورهای کلیدی موفقیت متمایز شده اند. همچنین این عوامل … فرضیه اولیه تحقیق به صورت “سیستمهای مناسب کسب و کار و فناوری اطلاعات موجود در سازمان بر پیاده سازی موفق سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان تاثیر مستقیم دارد.” می باشد.

[PDF]ﺑﺎ روﯾﮑﺮد رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑ – دانشگاه فردوسی مشهد

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1059576.pdf

Cached

Translate this page
by زحمت دوست – ‎2017 – ‎Related articles
Nov 6, 2016 – آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻮ. ﻓﻘﯿﺖ. و ﺷﮑﺴﺖ در ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ. ﻫـﺎي. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﯽ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ از. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮا. اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ،. ﮐﻤﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ،. ﺑﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﻫـﺪف. اﺻـﻠﯽ. ﭘﮋوﻫﺶ. اراﺋﻪ روﯾﮑﺮدي ﯾﮑﭙﺎرﭼ. ﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺴـﺘﻢ. ﻫـﺎي. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ.

[PDF]اصل مقاله – مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات – دانشگاه علامه طباطبائی

ims.atu.ac.ir/article_1216_0b415b141f1ec86994e76a1391f0686f.p…

Cached

Similar

Translate this page
by معلق – ‎2013
اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ ﻫﻢ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي. ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ روي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺷﮑﺎف. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي. ﺗﻌﺪادي از ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﭘﯿﺎده. ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ. ERP. در ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓ. ﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن.

ارزیابی میزان آمادگی پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP …

jpap.sbu.ac.ir/article/view/18958

Cached

Translate this pageبررسی اثرات عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) با توجه به مدل ان گی در شرکت چینی کرد، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مدیریت فناوری … شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر آمادگی صنعت خودروسازی ایران جهت پیاده‌سازی سیستم ERP، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران.

بررسی عوامل کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در …

https://rms.umz.ac.ir/~valipourkhatir/ViewResearch.aspx?…17677

Cached

Translate this pageبرنامه ریزی منابع سازمان ERP اغلب به عنوان یک سرمایه گذاری استراتژیک در نظر گرفته میشود که با بازگشت مثبت سرمایه مزیت رقابتی ایجاد می کند که می تواند به رشد و درآمد شرکت ها کمک نماید. با توجه به چنین اهمیت استراتژیکی، پیاده سازی موفق ERP برای رسیدن به اهداف مورد نظر ناامیدکننده بوده است. در صنایع مختلف مواردی از …

شناسایی عوامل کلیدی در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان …

imj.iausdj.ac.ir/article_537216.html

Cached

Translate this pageسیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) یک پایگاه داده و یک برنامه ی کاربردی است که فعالیت های تجاری شرکت ها را یکپارچه کرده و آنها را تا حصول یک فرایند تجاری منسجم، همراهی می کند. تا کنون در مورد … در این تحقیق بصورت تجربی عوامل اثرگذار در اجرای موفقیت آمیز ERP مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن ارائه شده است.

بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع …

https://elmnet.ir/…/بررسی-عوامل-حیاتی-موفقیت-در-پیاده-سازی-س…

Cached

Translate this pageاين مقاله با مروري بر تحقيقات گذشته ، مدلي جامع از عوامل حياتي موفقيت در پيادهسازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ) ERP ( مبتني بر آخرين تحقيقات انجام گرفته در اين حوزه ارائه خواهد نميود .تمامي عوامل جمع آوري شده مربوط به مقالات ارائه شده در منابع معتبر علمي از سال 6002 ميلادي به بعد بوده كه پس از شناسايي 73 عامل ، 00 عامل …

[PDF]بررسی تأثیر پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بر هزینه‌ها:

ejip.ir/article-1-799-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ. :ﻫﺎ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد. ی. وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ. ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. اﺳﺘﺎد و. رﺋﯿ. ﺲ. ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت …. رود و ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. آﻣﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه. ای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮی از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎ. ﺳﺐ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ . ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ. ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد …

پیش بینی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد …

journals-old.modares.ac.ir/article_16211.html

Cached

Translate this pageبا وجود محاسن بسیار زیاد برنامه‌ریزی منابع سازمان، بسیاری از سازمان‌ها در فرآیند پیاده‌سازی این سیستم‌ها با مشکلات فراوانی رو به رو می‌شوند، شناسایی عواملی که سبب موفقیت پیاده‌سازی این‌گونه سیستم‌های برنامه‌ریزی و تولیدی کارآمد می‌شود می‌تواند گامی موثر در جهت توسعه سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌ها به شمار آید. در این تحقیق با …

[PDF]ریزي منابع هاي برنامه سازي موفق سیستم عوامل موثر در پیاده ERP بندي …

bmj.iauctb.ac.ir/article_525630_dcde6d5751fd86fa876aec2227a85…

Cached

Translate this pageو بررسی. سازمان. هایی که در سطح کشور اقدام به پیاده. سازی این سیستم نموده. اند، مدلی ارائه گردد تا. بوسیله آن بتوان عوامل موثر در اجرای موفق. برنامه. ریزی منابع سازمان. در سازمان. ها را شناسایی. و اولوی. ت. بندی. کرد و. از دو جنبه اهمیت و اولویت )تقدم و تاخر( مورد رتبه. بندی قرار. داد. برای. دستیابی به موفقیت در پروژه های فناوری محور، …

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی …

papooli.ir › نوع فایل › پایان نامه

Cached

Translate this pageOct 26, 2017 – پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان عنوان مطلبی است که تیم پاپولی. … در گام بعدی الگوی روابط ارجحیت متغیرها و روابط علّی و معلولی میان متغیرهای اصلی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی بررسی شده است. در نهایت اولویت‌بندی نهایی شاخص‌های …

پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی …

00b.ir/پایان-نامه-شناسایی-و-رتبه-بندی-عوامل-ب/

Cached

Translate this pageپایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی شرکت پلیمر آریاساسول … در گام بعدی الگوي روابط ارجحیت متغیرها و روابط علّي و معلولی ميان متغيرهاي اصلي با استفاده از تکنیک دیمتل فازی بررسي شده است.

[PDF]( ) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن

www.hajarian.com/IT/tahghigh/rezvan.pdf

Cached

Similar

Translate this pageERP. و. اﺟﺰاي آن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، اﻫﺪاف و ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي. ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﺳﻴ. ﺴﺘﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد. (. ﺣﻘﻴﻘﻲ. ) ﻛﻠﻴﺪ واژه. ﻫﺎ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن. (. ERP. ، ). ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﻮاد. (. MRP. ) ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن دوره ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ا.

پایان نامه تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر عملکرد …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-تاثیر-سیستم-برنامه-ریزی-منابع-…

Cached

Translate this pageپایان نامه تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر عملکرد زنجیره تامین در سازمان های تامین کننده قطعات خودرو پایان نامه برای در دریافت درجه کارشناسی … آمده در امر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در صنعت خودرو سازی ایران و عدم موفقیت خودروسازان در این زمینه، ما را بر آن داشت تا در این تحقیق تأثیر این سیستم را بر …

بهبود گزارشگری و گردش اطلاعات مالی در سیستم های برنامه ریزی منابع …

journals.srbiau.ac.ir/article_11438.html

Cached

Translate this pageهدف کلی این پژوهش، بررسی تأثیر اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) [i] بر اثربخشی فرآیندهای مالی در مقایسه با سیستم سنتی در شرکت توزیع نیروی … بنی اسدی، مریم و مهین دوست، حسین(1392) ، ارائه چهارچوبی مفهومی از عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ERPدر شرکت های کوچک و …

[PDF]عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی )ERP( در صنعت …

www.jtst.ir/article_3939_533d65a16d3d7b0f06b5ee1ceb6b8f4a.pdf

Cached

Translate this page
by محمدعلی تباربائی – ‎2013 – ‎Related articles
برنامهریزی منابع سازمانی (ERP) از راه یکپارچهسازی فرایندهای کسب و کار برای سازمانها مزایای زیادی از جمله افزایش بهره وری، بهبود مدیریت. کیفیت و کاهش هزینهها را …. سامانهها در دنیا، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای آن ضروری حمایت مدیریت ارشد، مدیریت طرح، مهندسی مجدد واحد تجاری، … پیاده سازی موفق ERP چگونه است؟ سازمان، …

[PDF]اصل مقاله (528 K) – دانشگاه تهران

https://jitm.ut.ac.ir/article_50868_7f50192f7a085d5b233c7669a0b…

Cached

Translate this page
by آقاجانی – ‎2014
ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻲ. دﻫـﺪ. ﺗـﺎ ﻛـﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ را. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ . ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن. ﺳﻨﺠﻲ ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي و اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن. (. ERP. ) …… ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﭘﻴـﺎده. ﺳـﺎزي. ERP. در. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ. (. SMEs. ) ﻫﻨـﺪ، در ﮔـﺰارش ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ ﺧـﻮد ﺳـﻲ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺣﻴـﺎﺗﻲ را. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ. ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣ. ﺔ. ﻛﺴـﺐ.

[PDF]رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده اﺑﻌﺎد از ﻲ ﭘﻴ – دانشگاه تهران

https://jitm.ut.ac.ir/article_24999_74c304d011c4ed725a8c571468a…

Cached

Translate this page
by حنفی‌زاده – ‎2012
ﻋﻮاﻣﻞ. ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. اﻳﻦ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﻮ .د. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي. ﭘﮋوﻫﺶ،. ﺷﺎﻣﻞ. 41. ﺷﺮﻛﺖ در. ﺣﻮزه. ي. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺎﻧﺰده. ﺷﺮﻛﺖ در. ﺣﻮزه. ي. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑ ….. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺳﺎزﻣﺎن. را. ﺑﺮاي. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ارزﺷﻤﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﺮ. ﻋﻬﺪه. دارد. و. ﺑﻪ. دﻧﺒﺎل. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. ﻫﺮﭼﻪ. ﺑﻬﺘﺮ. ﺑﺎزار. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ﺑﺎﻟﻘﻮه. اﺳﺖ. ].22[. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي. ﻳﻚ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﺗﺠﺎري. ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ. ﺑﺮ.

نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در بهره‌وری سازمان مطالعه …

modiriatzanjireharzesh.ir/article_21077.html

Cached

Translate this page
by زارعی – ‎2016
نتایج حاصل نشان می ‌دهد که کاهش کارها، بهینه‌ سازی منابع، ظرفیت اطلاعاتی بالا، انعطاف‌ پذیری و محیط کاربر پسند سیستم‌ های برنامه ‌ریزی منابع سازمانی عواملی هستند که در … به‌عنوان هزینه‌های یک پروژه پیاده‌سازی ERP بسیار زیاد است، آن را برای یک سازمان به موفقیت پروژه و شروع به دست آوردن منافع از آن را به‌عنوان سریع که ممکن است …

[PDF]ارائه دهنده و CRM ERP بررسی ابعاد مشترک سیستم – دانشگاه آزاد اسلامي …

research.iaun.ac.ir/pd/shekarchizadeh/pdfs/PaperC_6971.pdf

Cached

Translate this pageهای اطالعاتی؛ سیتم برنامه. ریزی منابع سازمان. ) ERP. (. و سیستم. مدیریت ارتباط با مشتری. ) CRM. (. را دو روی یک سکه می. دانند که در بسیاری موارد در جهت افزایش ….. بررسی عوامل. تاثیر گذار بر پیاده سازی و موفقیت دو سیساتم اطالعااتی. ERP. و. CRM. بیاانگر وجاود. مسائل مشترکی در سازمان می باشد که بر هر دوی آن. ها تاثیر گاذار …

عوامل موفقيت در اجراي پروژه هاي ERP – شرکت سبز داده افزار

www.greendataware.com/…/عوامل-موفقيت-در-اجراي-پروژه-هاي-erp/

Cached

Similar

Translate this pageعوامل موفقيت در اجراي پروژه هاي سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی … كه هدف اصلي و اوليه ERP ، انسجام بين بخشهاي مختلف كسب و كار مي‌باشد، مي‌توان گفت ارتباطات و همكاري بين بخشهاي مختلف هسته مركزي فرآيند پياده سازي سيستمهاي ERP هستند. … آيا سيستم توانايي شناسايي خطاهاي كاربر و اعلام هشدار در زمان مناسب را دارد يا نه؟

عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های پیاده سازی نرم افزار برنامه ریزی منابع …

p9d.ir/black/15521/html

Cached

Translate this pageFeb 16, 2018 – سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) سیستم های بشدت پیچیده ای هستند. پیاده سازی این سیستم ها بسیار دشوار و هزینه بر می باشند و میزان بسیار زیادی از منابع و زمان سازمان را صرف خود می کنند. از این رو پیاده سازی موفقیت آمیز این پروژه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله با بررسی و مرور ادبیات ده ها …

عوامل موثر بر موفقیت در استقرار پروژه های ERP | Abbas Torkaman …

https://www.linkedin.com/…/عوامل-موثر-بر-موفقیت-در-استقرار-…

Cached

Similar

Translate this pageOct 19, 2015 – امروزه اهمیت استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بر متخصصان حرفه روشن است . … علی رغم مزیت های استفاده از ERP در سازمانها ، استقرار و پیاده سازی آن با چالش های فراوان همراه بوده است .که با یک آسیب شناسی دقیق و بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه ها ، می توان به موفقیت نهایی دست یافت .

مقالات ISI برنامه ریزی منابع سازمانی : 59 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

isiarticles.com › … › مدیریت استراتژیک

Cached

Similar

Translate this pageبرنامه‌ریزی منابع سازمانی (به اختصار ERP)، شامل طیف وسیعی از فعالیت‌های مختلفی است که به بهبود عملکرد یک سازمان منتهی می‌شود و تمام داده‌ها و فرایندهای یک سازمان را در یک سیستم واحد جمع می‌کنند. ERP یک راه حل …. یک نقشه راه برای سیستم های زنجیره تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP). کد مقاله : …

[PDF]Critical Success Factors for Enterprise Resource Planning …

ijmi.ir/index.php/IJMI/article/download/57/80

Cached

Translate this page
by K Farhadianfard – ‎2013 – ‎Cited by 1 – ‎Related articles
Iranian Journal of Medical Informatics (2013) Vol 2, Issue 3. بررسی عوامل موفقیت پیاده. سازی. سیستم های برنامه. ریزی منابع. سازمان. ) ERP. (. در سازمان. های شبکه. ای. Khadijeh Farhadianfard, Abdollah Ebrahimi … Therefore, identification of ERP critical Success factors are very important. On the other hand, increasing restriction …

نقش برنامه ریزی منابع سازمان بر هوشمندی کسب و کار (بخش دوم)

نقش برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر هوشمندی کسب و کار (بخش دوم)

Cached

Translate this pageJun 21, 2016 – پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، به دلیل وسعت امکانات و توانمندیهای آن، پیچیده بوده و آثار شگرف و گسترده ای بر تمامی ابعاد فنی و غیر فنی. … عواملی که بر موفقیت سازمان‌ها در امر پیاده سازی سیستم‌های ERP تأثیر می گذارند به دو دسته: عوامل و معیارهای انگیزشی و عوامل و معیار‌های مؤثر بر خصوصیات و …

سی ارتیکل | لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن

isearticletz.ir/4959.html

Cached

Translate this pageJan 3, 2018 – شما به صفحه اختصاصی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و ملاحظات پیاده سازی آن در سازمان وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات… خرید فایل( پروپوزال بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد) از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم …

[PDF]نقشه راه پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمان(ERP) – نشریه بین المللی …

ijiepm.iust.ac.ir/article-1-664-fa.pdf

Cached

Translate this page
by FH Lankarani – ‎2011
مربوطه را راحتتر شناسایی و مدیریت نمایند. ۱. … در فرهنگ کاری یک سازمان ایجاد می کنند برای پیاده سازی نیاز. به بررسی عمیق و انجام کامل مراحل امکان سنجی دارند. زیرا پیاده. سازی اینگونه سیستمهای بزرگ علاوه بر … نقشه راه پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان ) در مراکز فردوس حاتمی لنکرانی، محمدرضا اکبری و محمد جعفر تارخ ۲۰۷.

[PDF]ریسک پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان )ERP – نوماتک

https://www.nomatec.net/…/ریسک%20پیاده‌سازی%20سیستم‌های%2…

Cached

Similar

Translate this pageریسک پیاده سازی. (ERPسیستم مدیریت منابع سازمان ). از یــک ســو به کارگیــری سیســتم های مدیریــت منابــع ســازمان مزایــای بســیاری بــرای. شــرکت ها در پــی دارد و از …. برنامه ریـزی. اسـت. بهتـر اسـت برنامـه ریـزی از ERP و مدیریـت دسـتیابی بـه اهـداف هـر فـاز از پـروژه عامـل موفقیـت پـروژه. 4. *Protivity ERP Implementation Risk …

[PDF]ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

jmdp.ir/article-1-1163-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ … 2- ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺭﻭﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﻭ. ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ … اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. ﺪيﻨﺑ زﻣﺎن و. دﻗﻴﻖ. اﺳﺘﻘﺮار. ﺗﻴﻢ. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻃﺮاﺣﻲ. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي. ﻫﺎ. ي ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺮاي. ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ. ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﭘﺎداش. ﻧﻈﺎرت و. ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ. ﭘﺮوژه. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ. ﺳﺎزي. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن. ﺷﺮاﻳﻂ. ﺑﺮاي.

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *