رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری

هدف از این تحقیق برررسی رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری


http://arshad.fileina.com/product-75294-رابطه-مکتب-هاي-فرزندپروري-و-سازگاري.aspx

[PDF]رابطه‌ی سبک‌های فرزند پروری ادراک شده و هوش هیجانی با سازگاری اجتماع

https://socialworkmag.ir/article-1-67-fa.pdf

Cached

Translate this pageed all male students in high school students of region two, Tehran. 230 persons … بمنظور تعیین ارتباط بین سبک فرزند پروری ادراک شده، هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی و نیز آزمون فرضیه های. پژوهش از طرح …. نتایج آزمون ضریب همبســتگی پیرسون نشان می دهد بین سبک های فرزند پروری و سازگاری اجتماعی رابطه وجود. دارد. با توجه …

[PDF]رابطه علّی بین سبک‌های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی با واسطه خودکارآمد

ijfp.ir/article-1-55-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by J Moradian – ‎Related articles
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺠﺎرب اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪل راﺑﻄﻪ ﻋﻠّﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري و ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼ. ﯿﻠﯽ و اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﺑﻮد …. ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و از ﺗﻼش ﮐﺮدن. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف. ﺑﺎز. ﻧﻤﯽ. اﯾﺴﺘﻨﺪ . داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺎﻻ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﺎزﮔﺎري. ﺑﻬﺘﺮي ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ . از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. ﻫﺎي اﺳﺘﺮس.

رابطة بین شیوه‌های فرزندپروری و کمال‌گرایی مادران با سازگاری عاطفی و …

womenstudy.ihcs.ac.ir/article_1067_6.html

Cached

Similar

Translate this page
by صلیبی – ‎2013
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة شیوه‌های فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه، و آزادگذارانه و کمال‌گرایی انطباقی (هدف‌مندی، نظم و سازماندهی، و تلاش برای عالی‌بودن) و کمال‌گرایی غیرانطباقی (حساسیت بین فردی، استاندارد‌های بالا برای دیگران، ادراک فشار از سوی والدین) مادران با سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های شهر …

سبکهای فرزندپروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان – مجله …

hnmj.gums.ac.ir/browse.php?a_id=459&sid=1&slc…fa…

Cached

Translate this page
by شفیع پور – ‎2015 – ‎Related articles
روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود و داده ها با استفاده از دو پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند (Baumrind) و فرم گزارش معلم گردآوری شده و با کمک شاخص های آمار … تفاوت داشته باشند، بطوریکه بر عملکرد تحصیلی، مراقبت از خود، روابط اجتماعی، سازگاری فردی، رفتار در کلاس و سازگاری در محیط وی نیز تأثیر منفی بگذارد(3).

مقالات ISI سبک فرزندپروری : 47 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

isiarticles.com › دسته بندی موضوعی مقالات ISI › خانواده

Cached

Similar

Translate this pageرابطه بین سبک های فرزندپروری اینترنتی و استفاده از اینترنت در کودکان و نوجوانان … اختلال بیش فعالی و کمبود توجه و صفات مبتلا به اوتیسم، عملکرد خانواده، شیوه های فرزند پروری و سازگاری اجتماعی برای اعتیاد به اینترنت در میان کودکان و نوجوانان در …. Parenting styles and attachment in school-aged children who stutter.

ویژگی های شخصیتی کودک تحت تأثیر شیوه های فرزند پروری والدین …

sabrieh.ir/…/ویژگی-های-شخصیتی-کودک-تحت-تأثیر-شیوه-های-ف…

Cached

Translate this pageNov 11, 2017 – هرچه شیوه فرزند پروری والدین مبتنی بر اصول دموکراتیک و عقلانی باشد فرزندان آنها از سازگاری اجتماعی بیشتری برخوردار هستند . بین شیوه فرزند پروری سهل گیرانه و شیوه فرزند پروری مستبدانه با سازگاری اجتماعی فرزندان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد بدین معنا خانواده های که در تربیت فرزندان خود از یکی از …

بررسی رابطه مکتﺐ های فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت … – p9d.ir

p9d.ir/comment/14724/html

Cached

Translate this pageFeb 14, 2018 – بررسی رابطه مکتﺐ های فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان منطقه بوستان و گلستان استان تهران: Do not … فرزندپروری والدین را در بروز نابهنجاریهای رفتاری فرزندان مؤثر میداند و بر نقش کیفیت رفتار والدین بر عملکرد تحصیلی و روابط با همسالان و سازگاری در …

بررسی رابطه مکتﺐ های فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت … – p9d.ir

clear.p9d.ir/clear/14724/html

Cached

Translate this pageFeb 15, 2018 – بررسی رابطه مکتﺐ های فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان منطقه بوستان و گلستان استان تهران: مقالات … فرزندپروری والدین را در بروز نابهنجاریهای رفتاری فرزندان مؤثر میداند و بر نقش کیفیت رفتار والدین بر عملکرد تحصیلی و روابط با همسالان و سازگاری در …

[PDF]بررسی رابطه سبک‌های هویتی با سازگاری عاطفی – پرتال جامع علوم انسانی

www.ensani.ir/storage/Files/20170923163536-9974-76.pdf

Cached

Translate this pageSep 23, 2017 – ررسی رابطه سبک. های هویتی با سازگاری عاطفی، اجتماعی، و. آموزشی دانش. آموزان مقطع متوسطه. The relationship between identity styles with emotional, social, and educational adjustment in high school students. بیتا شالنی. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه رازی،. کرمانشاه، ایران. اکرم آبباریکی. دانشجوی.

رابطه سازگاري زناشويي و سبک هاي فرزندپروري والدين با سلامت جسمي و …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90649

Cached

Similar

Translate this page
by بهرامي احسان هادي
پژوهش حاضر، با هدف بررسي رابطه سازگاري زناشويي و سبک فرزندپروري والدين با سلامت رواني و جسمي فرزندان طراحي و اجرا شده است. نمونه اين مطالعه، 154 دانش آموز (80 دختر و 74 پسر) دوره متوسطه شهرستان شيراز، همراه با والدينشان است که به شيوه نمونه برداري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي ارزيابي سازگاري زناشويي والدين، از …
Missing: مکتب

SID.ir | شيوه هاي فرزندپروري و سازگاري اجتماعي فرزندان

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146457

Cached

Similar

Translate this page
by نوابخش مهرداد
خانواده اولين و مهمترين نهاد در تاريخ و تمدن انساني است که افراد بشري در آن با شيوه هاي زندگي جمعي و تفاهم و سازگاري با ديگران آشنا مي گردند. خانواده مناسب ترين بستر فعليت يافتن قابليت ها و استعدادها و توانايي هاي انساني است و بخش عظيمي از ابعاد شخصيت افراد همچون رفتارهاي اجتماعي، مسووليت پذيري، تحمل و بردباري در برابر …
Missing: مکتب

[PDF]ارتباط سازگاری فردی و اجتماعی با منبع کنترل و جنسیت در دانش‌آموزان تی

journal.ihepsa.ir/article-1-227-fa.pdf

Cached

Translate this pageقرتپه و همکاران / ارتباط سازگاری فردی و اجتماعی با منبع کنترل و جنسیت در دانش آموزان … ABSTRACT. Background … ment with locus of control and gender in intelligent high school students in. Kermanshah. … پرسشنامه های استاندارد منبع کنترل راتر، آزمون شخصیتی کالیفرنیا در 12 بعد سازگاری فردی و. اجتماعی و پرسشنامه …

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری خانواده ها و سازگاری اجتماعی در نوجوانان

congress.tbzmed.ac.ir/6child/Abstract/11418

Cached

Similar

Translate this page
2013
عنوان, بررسی رابطه سبک های فرزندپروری خانواده ها و سازگاری اجتماعی در نوجوانان. نویسندگان, جلال الدین مومنه ، محسن درکه ، مریم اکبری مطلق. چکیده, مقدمه: پژوهش نشان داده است که خانواده به عنوان اولین و موثرترین کانون رشد و تربیت در شکل گیری و ایجاد سلامت روانی در افراد نقش مهمی دارد وهم چنین شیوه های فرزندپروری والدین در خانواده به …
Missing: مکتب

رزومه – هادی بهرامی احسان – دانشگاه تهران

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hbahrami/

Cached

Translate this pageخود افشایی هیجانی و اضطراب بر سیستم ایمنی ، سازگاری روانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به HIV، سمیه میرزائیان، دانشگاه تهران، 1389/06/29; اثربخشی بسته آموزشی دین محور درارتقاءروابط سالم …. Journal of Isfahan Medical School 25, no. …. “رابطه سازگاری زناشویی و سبک های فرزندپروری با سلامت جسمی و روانی فرزندان.

پیش‌بینی عضویت در شبکه‌های مجازی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بر …

apsy.sbu.ac.ir/article/view/8032

Cached

Translate this page
by محمد علی رستمی نژاد
چکیده. هدف: هدف پژوهش تعیین سهم سبکهای فرزندپروری و سازگاری اجتماعی در پیش‌بینی عضویت دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی در شبکه‌های اجتماعی و رابطه عضویت در شبکه‌ها با عملکرد تحصیلی آن‌ها بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری 350 پسر پیش‌دانشگاهی شهرستان بیرجند بود که از دبیرستان تیزهوشان بیرجند 80 نفر …

[PDF]Relationship between Early Maladaptive Schemas and Depression in …

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-1907-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this page
by MS Montazeri – ‎Cited by 3 – ‎Related articles
Feb 11, 2013 – maladaptive schemas and depression in guidance school students in Falavarjan. Materials and methods: … راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ در …. راﺑﻄـﻪ. ي. ﻓﺮد. ﺑﺎ. ﺧﻮد. ﺑﺎو. دﻳﮕﺮان. ﻣﺮﺑﻮط. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪو. ﺷﺪت. ﻧﺎﻛﺎر. آﻣﺪﻧﺪ . ﻳﺎﻧﮓ. و. ﻫﻤﻜﺎران. ﺑﺮ. اﻳﻦ. ﺑﺎورﻧﺪ. ﻛﻪ. ﻃﺮﺣﻮاره. ﻫﺎي. ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر. ﺑـﻪ. دﻟﻴـﻞ. ارﺿـﺎ. ء. ﻧﺸـﺪن. ﭘـﻨﺞ. ﻧـﻲ. از. ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ. اﺳﺎﺳﻲ. دوران.

The Role of Parenting Styles on High School Students’ Shyness

bjcp.ir/article-1-965-en.pdf – Translate this page
ﻧﻘﺶ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ. ﻓﺮﺯﻧﺪﭘﺮﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺭ. ﻛﻤﺮﻭﻳﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ. ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ. *ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺣﺴﻴﻦ ﭼﺎﺭﻱ. **ﻣﺤﻤﺪﺁﻗﺎ ﺩﻻﻭﺭﭘﻮﺭ. **ﻳﻮﺳﻒ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ. The Role of Parenting Styles on High School Students’. Shyness … ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﺯ. ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺷﺪ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ … ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺭﺩ. ، 1998، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ …

[PDF]مقایسه سبک حل مسأله و سازگاری زناشویی در مادران کودک استثنایی و عادی

https://exceptionaleducation.ir/article-1-410-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageسبک حل مسئله، سازگاری زناشویی، مادران، کودک استثنایی. واژه های کلیدی: خانواده کانون مهر و محبت، تربیت و مبنای. شکل گیری زندگی اجتماعی انسان هاست. آنچه در …. شیوه هاي سازنده. با سازه هایي همچون رضایت از زندگي، عاطفه. مثبت، بهزیستي شخصي، انگیزه پیشرفت و حمایت. اجتماعي رابطه دارد و شیوه هاي غیرسازنده با متغیرهاي.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺶ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺎدران د

jtbcp.riau.ac.ir/article_120_c15502d17704669dd0127ef13db776d…

Cached

Similar

Translate this page
by کارزاره – ‎2015 – ‎Related articles
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 33/22. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺒﻚ. ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺎدران. اﺳﺖ و. ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط، ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر و ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﻠﻲ. ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري راﺑﻄﻪ ….. ﺳﺎزﮔﺎري رﻓﺘﺎري داﻧﺶ. آﻣﻮزان. داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ . ﺻﺎدق ﺧﺎﻧﻲ. ، ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي. و. ﻛﺎﻛﻮﺟﻮﻳﺒﺎري. ) 2012(. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺎدران. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﻘﺘﺪارﻧﻪ، ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ و ﺳﻬﻞ ﮔﻴﺮاﻧﻪ.

بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با سازگاری و پیشرفت …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/467694

Cached

Translate this pageبررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر برازجان سال تحصیلی 86-85. Comments, (0). Like, (0). Folder_heart, Spinner. Printer · Email_attach. پایان‌نامه . غیر دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی . 1386 .

رابطه عملکرد خانواده، خشونت خانوادگی و رابطه ولي فرزندي با رفتار …

journals.sbmu.ac.ir/ch/article/view/15366

Cached

Translate this page
by فهیمه پورمند – ‎2017 – ‎Related articles
مقدمه و هدف: رفتار قربانی زوگویی شدن در مدرسه یکی از مشکلات سازگاری در دوران نوجوانی است، و به شکل دریافت آزار و اذیت های جسمی، جنسی و روانشناختی یک یا چند دانش آموز دیگر به صورت مکرر در یک دوره زمانی است. هدف مطالعه حاضر تعیین رابطه متغیرهای عملکرد خانواده، رابطه والد-فرزندی و خشونت خانوادگی با رفتار قربانی زور …

[PDF]و ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ و ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴ – فصلنامه پژوهشها و مطالعات …

sbq.abhariau.ac.ir/usersFiles/…/r_147_150103082202.pdf

Cached

Translate this pageاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎروﻳﻜﺮد ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻻزاروس در اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺎن. ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري اﺳﺘﺒﺪادي و ﺳﻬﻞ ﮔﺮا و ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد دارد . ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ ﺧﻮدﻣﺤﻮر و. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر و ﺷﻴﻮه ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري اﻗﺘﺪارﮔﺮا و اﺳﺘﺒﺪادي راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد . ﺑـﻴﻦ ﺷـﻴﻮه. ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ و. ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي ﺗﻚ ﻓﺮزﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ . ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ …

آزمون های خانواده Parents and Family – روانسنجی

ravansanji.ir/?parentfamily

Cached

Translate this pageAlabama Parenting Questionnaire (APQ) – Parent Version پرسشنامه فرزند پروری آلاباما- نسخه والدین. Alcohol‚ Drugs … مقیاس رابطه والد- فرزند; Child Dental Control Assessment (CDCA). Wienstein et al‚ … مقیاس عملکرد سازگاری و اجتماعی کودکان و نوجوانان; Children Belief about Parental Divorce Scale (CBAPS). Kurdek and …

[PDF]ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ The relationship

journals.bmsu.ac.ir/jbs/index.php/jbs/article/viewFile/120/51

Cached

Similar

Translate this page
by M Khosravi – ‎2008 – ‎Cited by 64 – ‎Related articles
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﺷــﺨﺼﻴﺘﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﻭﺍﻥ. ﺭﻧﺠﻮﺭﻯ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﮔﺮﺍﻳﻰ/ﺑﺮﻭﻧﮕﺮﺍﻳﻰ، ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. …. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺍﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻴــﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ. ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺎﻥ. ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﺪ … ﺗﺸــﻜﺮ [37] ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ. 6 – Bishop. 7 2- Maria & Nuova. 8 -Joyce & Meredith …

[PDF]Parenting styles and adolescents’ self-esteem: Mediatory role of …

facultystaff.urmia.ac.ir/HandlerJournal.ashx?CVID…32…

Cached

Similar

Translate this page
by F Sepehrian – ‎2013 – ‎Cited by 6 – ‎Related articles
Jun 19, 2012 – Method: 238 first grade high school male students in Urmia city took part in this study by … نتایج به طور کلی نشان دادند که برآورده شدن نیازهای روانشناختی نقش واسطه. ای را در رابطه میان سبک. های فرزندپروری و. عزت نفس دارند: سبک فرزندپروری آسانگیر و مقتدرانه ….. ی سازگار است که هر چه قدر محیطی از خودمختاری.

[PDF]همبستگی رفتارهای پرخطر در نوجوانان دانش آموز با شیوه های فرزند پروری …

jhpm.ir/article-1-547-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageشیوه های فرزندپروری، تحصیالت والدين و جنسیت در بروز رفتارهای پرخطر مؤثر است. لذا ارائه آموزش های الزم نتیجه گیری: و كافی به … در سازگاری اجتماعی نوجوانان بر جا می گذارد )13(. همچنان كه. رحمانی و همکاران دريافتند باالترين … تحصیلی و جنسیت و تحصیالت والدين با رفتارهای پرخطر رابطه. معناداری وجود دارد )15(. مطالعات متعددی …

مرجع فایلهای آموزشی | رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری

linkfiles.ir/?p=23516

Cached

Translate this page22 mins ago – رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 146 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64. هدف از این تحقیق برررسی رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد …

[DOC]بسمه تعالی – دانشگاه شاهد

shahed.ac.ir/…/Head%20of%20School/رزومه%20كامل%20دكتر%20…

Cached

Translate this page7- دکتر رسول روشن ، دکتر محمد رضا شعیری ، نقش روابط مشاوران بر میزان سازگاری و سلامت روان دانشجویان . … 21- الناز پور احمدی، محسن جلالی، دکتر رسول روشن، علیرضا عابدی، تاثیر برنامه های آموزش فرزند پروری مثبت بر کاهش شکایات جسمانی کودکان؛ مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل،دوره یازدهم/شماره2/ خرداد و تیر …

رزومه – حسن اسدزاده دهرائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693207/

Cached

Translate this pageكتاب‌های تالیفی. اسدزاده دهرائی حسن، آموختن و سبک شناختی، تالیف، عابد، 1384/12/12; اسدزاده دهرائی حسن، رجبی اکرم، مجتبی زاده محمد، روان شناسی حافظه: با تأکید بر حافظه فعال، تالیف، دانش زنجان، 1392/07/11; اسدزاده دهرائی حسن، نظریه ها و روش های آموزش، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1395/12/20 …

دکتر حميد نجات

drnejat.iauq.ac.ir/

Cached

Similar

Translate this page30- بررسي مفهوم سلامت رواني در مكاتب روانشناسي – مجله اصول بهداشت رواني. 31- بررسي رابطه تفكرات غير منطقي و سلامت رواني – مجله اصول بهداشت رواني. 32- اثر بخشي نسبي آموزشهاي شناختي – رفتاري عزت نفس بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان – حسن توزنده جاني -کاظم صديقي – حميد نجات – نسرين کمال پور – مجله دانش و پژوهش در …

حسین شکرکن – دانشگاه شهید چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=4…1

Cached

Similar

Translate this pageبررسی متغیرهای شخصیتی، شناختی، سازمانی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش بین های … , حسین شكركن : نویسنده اول,كیومرث بشلیده : نویسنده دوم,جمال حقیقی ….. رابطه شيوه‌هاي فرزندپروري با انگيزه پيشرفت در دانش‌آموزان پسر دوره راهنمايي اهواز , حسین شكركن : نویسنده اول,مسعود باقری : نویسنده دوم, مجله مجله علوم تربیتی و …

رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری – وب آرشیو

webarchiver.ir/1396/12/…/رابطه-مکتب-های-فرزندپروری-و-سازگار…

Cached

Translate this page5 hours ago – رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری. سبک های فرزندپروری. امروزه محققان در خصوص سبک های فرزندپروری والدین و تأثیراتی که هر یک بر رشد کودکان دارند، به بحث و بررسی پرداخته و الگوهای متفاوتی را ارائه داده اند. عمده ی مطالعات و مدل های ارائه شده در این حوزه، بر دو بعد، پذیرش-پاسخ گویی و درخواست-کنترل …

محسن گل محمدیان – صفحه شخصی – دانشگاه رازی

razi.ac.ir/~mgolmohammadian

Cached

Translate this pageسمیه مرادی, علیرضا رشیدی, محسن گل محمدیان ,The Effectiveness of Positive Thinking Skills on Academic Procrastination of High School Female Students … محسن گل محمدیان, مسعود برومند نسب, آراس رسولی, علیرضا رشیدی ,رابطه سبک های هویت و استفاده از تلفن همراه در دانش جویان ,مجله روانشناسی اجتماعی ,۱۱ ,۱۳۹۵ ,۳۱ ,۴۶ ,; محسن گل …

زهرا کرمی – دانشگاه پیام نور

pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=bf9840bd…

Cached

Similar

Translate this pageمقالات چاپ شده در مجلات داخلی: 1- مدل یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش سیال، هوش متبلور، باز بودن نسبت به تجربه ها و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان، مجله علمی- پژوهشی و iscاندازه گیری تربیتی(1393). 2- اعتبار سنجی مدل رضایت شغلی معلمان براساس مدل شناختی اجتماعی لنت و براون، مجله علمی- پژوهشی و iscپژوهش …

نسیم دانلود | رابطه سازگاری زناشویی و سبك فرزندپروری والدین با …

nasymwetco.ir/…/رابطه-سازگاری-زناشویی-و-سبك-فرزندپرور/

Cached

Translate this pageMar 4, 2018 – به وبسایت ما خوش آمدید.عنوان محصول دانلودی:رابطه سازگاری زناشویی و سبك فرزندپروری والدین با سلامت عمومی فرزندان یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((رابطه سازگاری زناشویی و سبك فرزندپروری والدین با سلامت عمومی فرزندان)) را در ادامه مطلب ببینید رابطه…

آرشیو خبرنامه – انتشارات ارجمند

www.arjmandpub.com/Info/NewsArchive

Similar

سازگاری روحی و روانی با سرطان دکتر علی یعقوبی …. بخش پنجم، مهارت های خانوادگی، به ما در سه فصل می آموزد که چگونه با همسر، فرزندان و کلّ خانواده خود رابطه برقرار کنیم. این بخش …. «هنر روان درمانی» کتابی‌ست از دکتر آنتونی استور که در مکتب یونگ روانکاوی را آموخته، اما متد او متأثر از دیگر مکاتب روانکاوی نیز هست. روان‌درمانی و …

قاموس | دانلود فایل کامل رابطه سازگاری زناشویی و سبك فرزندپروری …

ghamusparticle.ir/3321/دانلود-فایل-کامل-رابطه-سازگاری-زناشوی/

Cached

Translate this pageJan 6, 2018 – ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی رابطه سازگاری زناشویی و سبك فرزندپروری والدین با سلامت عمومی فرزندان…

بررسی رابطه مکتﺐ های فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت …

dl8.ar98.ir/dl8/2400/html

Cached

Translate this pageMar 3, 2018 – بررسی رابطه مکتﺐ های فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان منطقه بوستان و گلستان استان تهران: فروش … فرزندپروری والدین را در بروز نابهنجاریهای رفتاری فرزندان مؤثر میداند و بر نقش کیفیت رفتار والدین بر عملکرد تحصیلی و روابط با همسالان و سازگاری در دوره …

بررسی رابطه مکتﺐ های فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت …

stu98.ir/mahboubehdl/2400/html

Cached

Translate this pageMar 5, 2018 – بررسی رابطه مکتﺐ های فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان منطقه بوستان و گلستان استان تهران: هر آنچه … فرزندپروری والدین را در بروز نابهنجاریهای رفتاری فرزندان مؤثر میداند و بر نقش کیفیت رفتار والدین بر عملکرد تحصیلی و روابط با همسالان و سازگاری در …

بررسی رابطه مکتب های فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت …

filecollege.ir/بررسی-رابطه-مکتب-های-فرزندپروری-با-سلا/

Cached

Translate this pageبررسی رابطه مکتب های فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی,پایان نامه ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری,ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان,راﺑﻄﻪ ﻣﻜﺘﺐ … سبكهای فرزندپروری والدین را در بروز نابهنجاریهای رفتاری فرزندان مؤثر میداند و بر نقش كیفیت رفتار والدین بر عملكرد تحصیلی و روابط با همسالان و سازگاری در دورة …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید