بررسی فقهی و حقوقی ماده 1130 قانون مدنی

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بصورت جامع و کامل و در قالب فایل ورد می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

بررسی فقهی و حقوقی ماده 1130 قانون مدنی


http://arshad.fileina.com/product-75065-بررسي-فقهي-و-حقوقي-ماده-1130-قانون-مدني.aspx

بررسی فقهی حقوقی قاعده عسر و حرج( ماده 1130 ق.م) – سیویلیکا

https://www.civilica.com/Printable-NCIH01_213=بررسی-فقهی-حق…

Cached

Translate this pageیکی از قواعد معروف فقه و حقوق در اسلام ، قاعده نفی عسر و حرج است؛ به این معناکه خداوند هیچ قانونی را که موجب عسر و حرج جامعه بشود، وضع نکرده است. در قانون مدنی نیز، ضمن بیان مسائلی چنین آمده است که: این ماده به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر …

عسر و حرج در حقوق مدنی ایران – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/26568

Cached

Similar

Translate this pageکاربرد قاعده در حقوق خصوصی ایران در دو بخش عسر حرج زوجه و عسر و حرج مستاجر قابل بحث و بررسی است. در بخش نخست بنابر ماده 1130 قانون مدنی؛ علیرغم قاعده و قانون اولیه که اختیار طلاق را بدست زوج داده است؛ به زوجه اختیار داده می شود در صورت اثبات عسر و حرج خود، بتواند از دادگاه طلاق بخواهد که در صورت اثبات عسر و حرج زوجه، …

[PDF]ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ:ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ وﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﺴﺮوﺣﺮج در ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮ

mirjoud.ir/wp-content/uploads/2015/02/masoumeh-ansar.pdf

Cached

Similar

Translate this pageﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف اﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دادﮔﺎه. درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي زوﺟﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮد، وي ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از دادﮔﺎه رﻓﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺧ. ﻮا. ﺳﺘﺎر ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻣﺎده. 1130. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ: «. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوام زوﺟﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زوﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ وي ﻣﯽ …

چکیده پایان نامه: بررسي فقهي ماده 1130 قانون مدني با رويكردي بر نظر …

www.ri-khomeini.ac.ir/fa/dynamic/thesis/single/id/9

Cached

Translate this pageچکیده پایان نامه: بررسی فقهی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با رویكردی بر نظر حضرت امام(ره) (طلاق قضائی) … نقد و بررسي ماده 1130 ق . م و مقايسه آن با ماده … علاوه بر موارد مذكور ، بررسي طلاق قضايي در ديگر نظامهاي حقوقي جهان از جمله كشورهاي اسلامي ( مصر، سوريه ، كويت) و ديگر كشورها همچون انگليس ، فرانسه و كانادا مورد بحث قرار گرفته است .

[PDF]بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن

www.ensani.ir/storage/Files/20161206152525-9626-109.pdf

Cached

Similar

Translate this pageDec 6, 2016 – بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین. در رويکرد قانونی نيز سوء رفتار مستمر زوج نسبت به زوجه، از مصاديق. نشوز وی بيان شده است. قانون مدنی در مواد 1103 و 1104، زوج را به. حسن معاشرت با همسر ملزم کرده، ضمانت اجرای آن را در ماده ی 1130. قانون مدنی ذيل موضوع عسروحرج زوجه بيان کرده است. يکی از مواردی.

پرتال جامع علوم انسانی – ارزیابی قوانین خانواده

www.ensani.ir/fa/content/107369/default.aspx

Cached

Similar

Translate this pageدر این نوشتار قوانین ناظر به امور غیرمالی خانواده، از جمله عسروحرج، شروط ضمن عقد و حضانت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مزیت‌های شروط ضمن عقد بر ماده 1130 ق.م. … در این قسمت، مقررات ذکر شده مورد بررسی و ارزیابی فقهی، حقوقی و آماری قرار خواهد گرفت تا نکات ضعف و قوت آن آشکار شود و برای اقدامات بعدی مورد توجه قانونگذاران و …

بررسي فقهي حقوقي شرط وكالت زوجه در طلاق | معرفت حقوقی

hoghoughi.nashriyat.ir/node/32

Cached

Similar

Translate this pageJul 10, 2013 – اين ماده، حق طلاق را صرفاً به شوهر داده و از «قوانين آمره» (محقق داماد، بي تا، ص 326) است. از حقوق مالى به‌شمار نمي‌رود تا شوهر بتواند آن را منتقل به زن كند؛ اما او مي‌تواند به‌منزلة «توكيل مطلقاً» يا در موارد خاصى، از طرف خود به زن حق اختيار طلاق بدهد. بنابراين، از نظر فقه اسلامى و قانون مدني ايران، زن به‌صورت طبيعى حق طلاق …

بررسی تطبیقی طلاق در فقه و حقوق؛ قسمت اول | شبکه اجتماعی حقوقدانان

https://ius.center › خانه › مقالات › حقوق بین الملل › حقوق تطبیقی

Cached

Translate this pageدر این مقاله سعی کرده ایم با بررسی تطبیقی طلاق در فقه و حقوق مدنی ایران به ابعاد مختلف از جمله تعریف، خصوصیت، موجبات و شرایط طلاق بپردازیم. … (ماده 1133، ق.م.) ثانیا – زن در موارد خاصی طبق مواد 1029 ، 1129 ، 1130 قانون مدنی می تواند از دادگاه و حاکم شرع تقاضای طلاق نماید. ثالثا – زوجین با شرایط خاصی می توانند درباره طلاق …

طلاق – مبانی فقهی – ویراساینس

www.virascience.com/search/?q=%20طلاق%20–%20مبانی%20فقهی

Cached

Translate this pageدر رساله حاضر سعی شده است ضمن بررسی پدیده طلاق قضایی در حقوق داخلی بر اساس قانون مدنی، مبانی فقهی این پدیده و نیز برخی مسائل فقهی که به نظر با طلاق …. اما اگر انحصار طلاق در دست مرد موجب شود تا زن در ادامه زندگی زناشوئی خود در عسر و حرج شدید قرار گیرد به استناد قاعده فقهی نفی عسر و حرج و لاضرر و لاضرار و ماده 1130 ق .

بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نكاح …

www.vijiran.com/وضعیت-زن-و-مرد-در-فسخ-نكاح/

Cached

Translate this pageApr 25, 2013 – به غیر از بطلان نكاح كه عقد را از ابتدا بی اعتبار می كند و فوت یكی از زوجین كه عامل طبیعی جدایی زن و شوهر است و انقضای مدت و بذل مدت كه مخصوص نكاح منقطع است و فعلاً مورد بحث مانیست، اصولاً در حقوق ایران انحلال نكاح تحت دو عنوان: فسخ و طلاق، صورت می گیرد و ماده 1120 قانون مدنی مقرر می دارد: «عقد نكاح به فسخ …

طلاق بر مبنای عسر و حرج – موسسه حقوقی آئین رادین کاوه

www.mhradin.ir/more.aspx?Id=8

Cached

Similar

Translate this page«نفي عسروحرج» از قواعد فقهي پذيرفته شده است كه بر پايه ادله چهار گانه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. …. همچنين ماده 1130 قانون مدني قبل از انقلاب اسلامي با بيان سه مورد براي زن حق طلاق قرار داده بود و حكم ماده 1129 قانون مدني (اجبار زوج تارك انفاق به طلاق زوجه توسط حاكم) را در سه حالت جاري ساخته بود؛ 1ـ در مواردي كه شوهر …

110 قاعده فقهی و حقوقی – شرح حقوق به زبان ساده

hoghoghma.blogfa.com/post/44

Cached

Similar

Translate this pageقاعده فقهی و حقوقی *. ۱-قاعده ائتمان. متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین ». یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست . … ( القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص 417- ماده 1257 و 1325 قانون مدنی – ماده 197 و 272 قانون آیین دادرسی مدنی ) …. ( دانشنامه حقوقی ، ج 3 ، ص 144 به بعد – ماده 1130 قانون مدنی ).

وکالت آنلاین – قاعده عسر و حرج

www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID…

Cached

Similar

Translate this pageاستناد به این قاعده اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد . … این قاعده در فقه اسلامی کاربرد زیادی دارد و آیات و روایات متعددی در این خصوص وجود دارد. … در قانون مدنی نخستین بار ماده 1130 اصلاحی آزمایش مصوب 8/10/61 واژه مرکب عسر و حرج بدون ارایه تعریف حقوقی به کار رفته بود :(( زن می تواند به حکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید …

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی – ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ | گروه وکلای یاسا

https://www.yasa.co/excerpt-from-the-point-of-view-of-law-and-jus…

Cached

Translate this pageSep 16, 2017 – این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات كشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و … مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است كه عبارتند از مواد 1129 (ترك انفاق)، 1130 (بروز عسروحرج برای زوجه از …

بررسی و تحلیل فقهی- حقوقی مواد 787 و 788 قانون مدنی ایران

https://jlq.ut.ac.ir/article_20849.html

Cached

Translate this page
by باقری اصل – ‎2010
قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال …
Missing: 1130

نقش رویه ی قضایی در اجرای مفاد ماده ی 1130 قانون مدنی

jwss.ir/article_12456.html

Cached

Translate this pageنقش رویه ی قضایی در اجرای مفاد ماده ی 1130 قانون مدنی. مقاله 8، دوره 13، 51 (بهار 1390)، بهار 1390، صفحه 181-212 XML اصل مقاله (261 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. فریبا حاجی علی؛ زینب ریاضت. 1استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا (س). 2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع). چکیده.

نفقه زوجه – پرسش و پاسخ حقوقی

yasa63.blogfa.com/1395/07/4

Cached

Similar

Translate this pageبه بیان دیگر، اگر دادگاه با احراز عسر و حرج براساس ماده 1130 قانون مدنی یا به علت تخلف زوج از شروط ضمن عقد، حکم به طلاق صادر کند، شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد، زیرا …. با بررسی متون فقهی در خصوص این مورد و اینکه امراض صعب العلاج موجب عسر و حرج زوجه تلقی گردد مطلبی یافت نگردید، اما نظر به مصداقی بودن موارد عسر و حرج و …

تأملی فقهی-حقوقی بر ماده 575 قانون مدنی – مقالات دانشگاهی

https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1025362.html

Cached

Similar

Translate this page
by قبولی درافشان – ‎2011
در همین راستا، با بررسی ابعاد مختلف فقهی و حقوقی موضوع مورد نظر و تدقیق در مبانی ارائه شده توسط فقیهان و حقوقدانان، می‌توان به این نتیجه رسید که مانعی برای پذیرش شروط مذکور وجود نداشته و شایسته است قانون‌گذار با اصلاح مادۀ 575 قانون مدنی، امکان پیش‌بینی شرط زیادت سود بدون مقابلۀ آن با عمل و امکان اشتراط زیادت زیان را فراهم …
Missing: 1130

Images for ‫بررسی فقهی و حقوقی ماده 1130 قانون مدنی‬‎

More images for بررسی فقهی و حقوقی ماده 1130 قانون مدنیReport imagesThank you for the feedback. Report another imagePlease report the offensive image. CancelDone(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b<a.length;++b)if(0<a[b].clientHeight){var c=a[b].querySelector("div g-section-with-header");c&&(c.style.marginTop=0);break};}).call(this);

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *