ارائه مدلی جامع برای عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

هدف از این نوشتار ارائه مدلی جهت شناسایی و بررسی عوامل موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت پلیمر آریاساسول می باشد

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک منبع و پست :

ارائه مدلی جامع برای عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان


http://arshad.fileina.com/product-75211-مدل-عوامل-حياتي-موفقيت-پياده-سازي-ERP.aspx

بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع …

https://www.civilica.com/Printable-NDMCONF01_097=بررسی-عوا…

Cached

Translate this pageاین مقاله با مروری بر تحقیقات گذشته ، مدلی جامع از عوامل حیاتی موفقیت در پیادهسازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ) ERP ( مبتنی بر آخرین تحقیقات انجام گرفته در این حوزه ارائه خواهد نمیود .تمامی عوامل جمع آوری شده مربوط به مقالات ارائه شده در منابع معتبر علمی از سال 6002 میلادی به بعد بوده که پس از شناسایی 73 عامل ، 00 …

بررسی عوامل حیاتی موفقیت در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

https://www.civilica.com/PdfExport-ICOM01_0878=بررسی-عوامل-… – Translate this page
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺘ.ﻤﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ. ﺑﮑﺎﺭﺑﺴﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ، ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺪﯼ ﻣﺤﮑﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﯾﺴﮏ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ERP ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﻭﺭﯼ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻣﺪﻟﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ) ERP ) ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع …

https://elmnet.ir/…/بررسی-عوامل-حیاتی-موفقیت-در-پیاده-سازی-س…

Cached

Translate this pageاين مقاله با مروري بر تحقيقات گذشته ، مدلي جامع از عوامل حياتي موفقيت در پيادهسازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ) ERP ( مبتني بر آخرين تحقيقات انجام گرفته در اين حوزه ارائه خواهد نميود .تمامي عوامل جمع آوري شده مربوط به مقالات ارائه شده در منابع معتبر علمي از سال 6002 ميلادي به بعد بوده كه پس از شناسايي 73 عامل ، 00 عامل …

ارزیابی میزان آمادگی پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP …

jpap.sbu.ac.ir/article/view/18958

Cached

Translate this pageاین تحقیق تلاش دارد تا با ارائه یک چارچوب ارزیابی جدید، ضمن ارزیابی آمادگی سازمان، نواحی مسئلهزای سازمان را تشخیص داده و سازمان را به اخذ راهبردهای اقتضائی آمادهسازی … بررسی اثرات عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) با توجه به مدل ان گی در شرکت چینی کرد، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مدیریت …

[PDF]بررسي آمادگي سازماني جهت پياده سازي سيستم ERP بر مبناي مدل 7S …

www.ensani.ir/storage/Files/20121212093546-9625-105.pdf

Cached

Similar

Translate this pageمطالعات محققين از نرخ باالي شكست پروژه هاي پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان. حكايت دارند. نرخ باالي … ريزي منابع سازمان،. مدل 7S مكينزي و چارچوب ارزيابي آمادگي سازماني استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازمان ارايه ….. پياده سازي ERP« و 2«، »پيش نيازهاي1شناسايي اين عوامل از كليدواژه هاي »عوامل كليدي موفقيت.

شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم های …

download-thesis.com/…/شناسایی-و-رتبه-بندی-عوامل-بحرانی-موف…

Cached

Translate this pageدر سال های اخیر با توجه به پیاده سازی نمونه های موفق و ناموفق از پروژه های سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های پتروشیمی ایرانی، مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه ها مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با ارائه مدلی جامع از کلیه معیارها و شاخص های موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی سازمان از بعد …

[PDF]3 zahmat dost 2413-FinalRevised – مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

ormr-old.modares.ac.ir/article_16211_7f44e37e041e68b23e6f5e7…

Cached

Similar

Translate this page
by زحمت دوست – ‎2017 – ‎Related articles
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﻮرد. ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل. ﻫﺎ. ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﯽ و ﻣﺸـﺘﺮﮐﯽ دﺳـﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺪ . ﺟﻬﺎن. ﺷﺎﻫﯽ، ﻓﺮﻫﺎدزره، ﻓﺘﻮﺣﯽ،ﮔﻠﭙﻮر و ﻣﺨﺘﺎري. [. 15. ] ، در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧـﻮد. اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑـﺮاي. اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روش دﯾﻤﺘﻞ ﻓﺎزي اراﺋﻪ دادﻧﺪ. ﻣﻼﻧﻈﺮي و زراﻋﺘـﯽ. [. 16. ] در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ …

[PDF]اصل مقاله – مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات – دانشگاه علامه طباطبائی

ims.atu.ac.ir/article_1216_0b415b141f1ec86994e76a1391f0686f.p…

Cached

Similar

Translate this page
by معلق – ‎2013
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن اذﻋﺎن دارﻧﺪ و ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻦ. زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده. اﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺪل ﻫﺎي اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن را در. ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ . از اﯾﻦ رو در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ. اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ ﻫﻢ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي.

[PDF]ﺑﺎ روﯾﮑﺮد رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑ – دانشگاه فردوسی مشهد

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1059576.pdf

Cached

Translate this page
by زحمت دوست – ‎2017 – ‎Related articles
Nov 6, 2016 – ال ﻣﻬﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ. آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻮ. ﻓﻘﯿﺖ. و ﺷﮑﺴﺖ در ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ. ﻫـﺎي. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﯽ …. ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. آﻣﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ و اﺟﺮاي ﯾﮏ ﭘﺮوژه. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾـﺰي ﻣﻨـﺎﺑﻊ. را ﺗﻮﺳـﻌﻪ دادﻧـﺪ. آﻧﻬﺎ در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺣﯿـﺎﺗﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﭘﯿـﺎده. ﺳـﺎزي. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. رﯾـﺰي ﻣﻨـﺎﺑﻊ. را ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ.

اویرایش شده یکپارچه‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?…برنامه+ریزی+منابع+ساز…

Cached

Translate this pageارائه مدلی جهت پیاده‌سازی ERP در شرکت‌های کوچک و متوسط با تأکید بر چرخه حیات این سیستم مطالعه موردی : شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی سفیدرود رشت …. در هنگام استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یا ERP، آن چه که بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، نقاط استراتژیکی هستند که تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت در …

[PDF]ریزي منابع هاي برنامه سازي موفق سیستم عوامل موثر در پیاده ERP بندي …

bmj.iauctb.ac.ir/article_525630_dcde6d5751fd86fa876aec2227a85…

Cached

Translate this pageهایی که در سطح کشور اقدام به پیاده. سازی این سیستم نموده. اند، مدلی ارائه گردد تا. بوسیله آن بتوان عوامل موثر در اجرای موفق. برنامه. ریزی منابع سازمان. در سازمان. ها را شناسایی. و اولوی. ت. بندی. کرد و. از دو جنبه اهمیت و اولویت )تقدم و تاخر( مورد رتبه. بندی قرار. داد. برای. دستیابی به موفقیت در پروژه های فناوری محور، تعریف و تجزیه و …

اویرایش شده بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی سیستم …

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?…حیاتی+موفقیت…

Cached

Translate this pageبررسی عوامل کلیدی موفقیت (CSF) در پیاده سازی و اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) … می تواند پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش را در یک کشور تضمین کند، بررسی سیستماتیک عوامل اساسی موفقیت و همچنین اجزا موثر بر تدوین طرح جامع مدیریت دانش …

شناسایی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی ERP به منظور تهیه RFP

abedinionline.com/index.php/erp/proerp/erp-rfp

Cached

Similar

Translate this pageوی همچنین با در نظر گرفتن صنعت خودرو به عنوان صنعتی پیشرو در کشور، با ارائه یک مدل به امکان سنجی پیاده سازی این سیستمها در صنعت خودرو کشور پرداخته است.[9]. آقای یحیی پور در پایان نامه خود تحت عنوان ” شناسایی و تدوین عوامل موثر بر چرخه عمر نظام برنامه ریزی منابع بنگاه ERP و تحلیل آن در صنعت خودرو، با رویکرد …

[PDF]شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های ERP بر اساس ظ

thesis.iaun.ac.ir/39104941-fa.pdf

Cached

Translate this pageچکیده مقاله : در سال¬های اخیر با توجه به پیاده¬سازی نمونه¬های موفق و ناموفق از پروژه¬های سیستم¬های. برنامه¬ریزی منابع سازمان در شرکت¬های ایرانی، مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه¬ها مورد. توجه قرار گرفته است. پیادهسازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی، همانند سایر سیستمهای. اطلاعاتی، با مشکلات و چالشهای متعددی روبهرو …

[PDF]ارائه دهنده و CRM ERP بررسی ابعاد مشترک سیستم – دانشگاه آزاد اسلامي …

research.iaun.ac.ir/pd/shekarchizadeh/pdfs/PaperC_6971.pdf

Cached

Translate this pageهای اطالعاتی؛ سیتم برنامه. ریزی منابع سازمان. ) ERP. (. و سیستم. مدیریت ارتباط با مشتری. ) CRM. (. را دو روی یک سکه می. دانند که در بسیاری موارد در جهت افزایش. سود. آوری سازمان به صورت یکپارچه عمل می. کنند . در این پژوهش نیز با بررسی ادبی. ات تحقیق، ابعاد. مشترک تاثیر گذار بر این گونه سیستم. ها مشخص و با ارائه. ی مدلی …

[PDF]1156 K – دانشگاه تهران

https://jitm.ut.ac.ir/article_53864_8c61007feb1b305a9fce1f3fcfe6d…

Cached

Translate this page
by رمضانیان – ‎2015 – ‎Related articles
رﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ. ﭘﻮر. 2. ، ﻣﺮﺟﺎن ﺣﺪﻳﺪي ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ. 3. ﭼﻜﻴﺪه. : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ. ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪة. آن اﺳـﺖ. ﻛـﻪ. از. ﻣﻴـﺰان. ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ. ﭘـﺮوژ. ه. ﻫـﺎي. ﭘﻴـﺎده. ﺳـﺎزي. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن. (. ERP. ،). ﻛﺎﺳﺘﻪ. ﺷﺪه ….. ﻣـﺪﻟﻲ ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ. ERP. اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻛﻪ. اﻳﻦ ﻣﺪل. ،. درﺑﺮدارﻧﺪة اﻳﺪه. ﻫﺎي. ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. درك. ﺑﻬﺘﺮ. رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ.

[PDF]( ) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن

www.hajarian.com/IT/tahghigh/rezvan.pdf

Cached

Similar

Translate this pageERP. و. اﺟﺰاي آن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، اﻫﺪاف و ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي. ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻦ ﺳﻴ. ﺴﺘﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد. (. ﺣﻘﻴﻘﻲ. ) ﻛﻠﻴﺪ واژه. ﻫﺎ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن. (. ERP. ، ). ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﻮاد. (. MRP. ) ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن دوره ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ا.

پایان نامه تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر عملکرد …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-تاثیر-سیستم-برنامه-ریزی-منابع-…

Cached

Translate this pageپایان نامه تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر عملکرد زنجیره تامین در سازمان های تامین کننده قطعات خودرو پایان نامه برای در دریافت درجه کارشناسی … آمده در امر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در صنعت خودرو سازی ایران و عدم موفقیت خودروسازان در این زمینه، ما را بر آن داشت تا در این تحقیق تأثیر این سیستم را بر …

[PDF]موفقيت كليدي عوامل شناسايي ها دانشگاه در دانش مديريت سيستم سازي پياده

jmm.iranjournals.ir/article_3842_d8bfbb19136445e1a1eec89d2b8…

Cached

Translate this pageگرفته، مدلی جامع برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت برای پیاده سازی سیستم. مدیریت دانش در … را به منظور برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و ذینفعان در کل سازمان. مدیریت نموده و دانش مطلوب و مورد نیاز سازمان را در اختیار صاحبان منافع آن. سازمان قرار دهد. در واقع …. برنامه توسعه منابع انسانی، الزامی بودن انتشار تحقیقات، جذب.

ارائه مدلی جامع برای عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی …

fileina.com/product-75211-مدل%20عوامل%20حياتي%20موفقيت%2…

Cached

Translate this pageدر سال های اخیر با توجه به پیاده سازی نمونه های موفق و ناموفق از پروژه های سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های پتروشیمی ایرانی، مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه ها مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با ارائه مدلی جامع از کلیه معیارها و شاخص های موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی سازمان از بعد …

[PDF]ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در

jtdm.irost.ir/article_108_79ba4fa86fc7379aa38b0fac25833aff.pdf

Cached

Similar

Translate this pageو ضعف سازمان، برنامه ریزی بهتر و اثربخشی بیشتر در این زمینه، گام های پیاده سازی برنامه مدیریت. دانش را بردارند. با توجه به اس تراتژی گروه شرکت های همکاران سیس تم برای رقابت در عرصه ارائه نرم افزارهای. مالی و خدمات پش تیبانی به مش تریان و توجه به این نکته که یکی از عوامل اساسی موفقیت در این. زمینه، وجود دانش و …

پيمايشي از ابعاد پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان و …

https://www.iema.ir/knowledge-base/subject/item/45-erp2

Cached

Translate this pageApr 20, 2016 – پيمايشي از ابعاد پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان و مديريت ارتباط با مشتري در شرك تهاي ايراني مطلب ویژه … كشور، نتايج پياده سازي اين سيستم ها، معيار گزينش اين سيستم ها توسط كاربران، معيار گزينش عرضه كنندگان اين سيستم ها و عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي اين سيستم ها بررسي شود.

بررسي عوامل بحراني موفقيت در پياده سازي پروژه هاي برنامه ريزي منابع …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59237

Cached

Similar

Translate this page
by علي زاده عليرضا – ‎Related articles
در اين نوشتار انواع مدل هاي بررسي عوامل بحراني موفقيت در پياده سازي پروژه هاي برنامه ريزي منابع سازمان مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي گيرد. از مقايسه اين مدل ها به معيارهاي اساسي و مشترکي دست يافته ايم که مي تواند در همه رويکردها مورد تاکيد قرار گرفته و به صورت يک راهنماي مناسب ارايه شود. آزمايشات آماري انجام شده بر اطلاعاتي که از …
Missing: جامع ‎حیاتی

ارائه مدلی جامع برای عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی …

atriclefile.ir/ارائه-مدلی-جامع-برای-عوامل-حیاتی-موفقی/

Cached

Translate this pageMar 4, 2018 – در سال های اخیر با توجه به پیاده سازی نمونه های موفق و ناموفق از پروژه های سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های پتروشیمی ایرانی، مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه ها مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با ارائه مدلی جامع از کلیه معیارها و شاخص های موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی سازمان …

[PDF]عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی )ERP( در صنعت …

www.jtst.ir/article_3939_533d65a16d3d7b0f06b5ee1ceb6b8f4a.pdf

Cached

Translate this page
by محمدعلی تباربائی – ‎2013 – ‎Related articles
عوامل موثر بر اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی… مهدی محمد علی تبار بائی و همکاران. نرم افزاری کسب و کار است که با ارائه راه حل جامع و یکپارچه برای نیازهای ارتباط مستقیم دارد، لازم است که پژوهشهای مرتبط با این مفهوم و به ویژه. فرایندهای اطلاعاتی سازمان، شرکت را قادر میسازد تا به شکل کارا و مؤثر شاخصهای موفقیت آن در سطح …

ارائه مدلی جامع برای عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP – دومینو فایل

dominofilr.ir/tag/ارائه-مدلی-جامع-برای-عوامل-حیاتی-موفقی/

Cached

Translate this pageMar 7, 2018 – Categories بنرفایلTags ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت erp, ارائه مدل عوامل موفقیت پیاده سازی ERP, ارائه مدلی جامع برای عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP, پرسشنامه ERP, پرسشنامه ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی ERP, پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمان, پرسشنامه پیاده سازی erp در ایران خودرو, پرسشنامه …

[PDF]نقشه راه پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمان(ERP) – نشریه بین المللی …

ijiepm.iust.ac.ir/article-1-664-fa.pdf

Cached

Translate this page
by FH Lankarani – ‎2011
نیاز روزافزون این واحدها و هزینه بالای پیاده سازی جهت ایجاد یک سیستم یکپارچه. اطلاعاتی در مراکز … تحقيق تلاش میشود مدلی ارائه گردد که بر اساس آن مدیران مراکز درمانی به نحو مناسبتری در. زمینه چگونگی … نقشه راه پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان ) در مراکز فردوس حاتمی لنکرانی، محمدرضا اکبری و محمد جعفر تارخ ۲۰۷. ۲-۲. مدل …

فرآیند استقرار ERP در سازمان ها – مشاورین مبنا

mabna.ir/fourom/erp/13…/57-فرآیند-استقرار-erp-در-سازمان-ها

Cached

Similar

Translate this pageپياده سازي ERP در سازمان همراه با مخاطراتي است كه در صورت عدم توجه و كنترل مي تواند باعث شكست يا ناكار آمدي استقرار گردد، كه اهم آن همراه با ضرايب وزني اهميت در ذيل … در اين مرحله مديران زمينه هاي نياز به يك سيستم ERP جديد را بررسي مي كنند و با انتخاب نگرش سيستم جامع اطلاعاتي، بهترين چالش هاي حياتي سازمان را عنوان خواهند كرد …

[PDF]ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

jmdp.ir/article-1-1163-fa.pdf

Cached

Translate this pageﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ. ﻛﺴﺐ ﻭﻛﺎﺭ ﺭﺍ … ﺟﺪﻭﻝ 2: ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﺌﻮﺭﻳﻚ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻯ … اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. ﺪيﻨﺑ زﻣﺎن و. دﻗﻴﻖ. اﺳﺘﻘﺮار. ﺗﻴﻢ. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻃﺮاﺣﻲ. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي. ﻫﺎ. ي ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺮاي. ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ. ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﭘﺎداش. ﻧﻈﺎرت و. ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ. ﭘﺮوژه. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ. ﺳﺎزي. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن. ﺷﺮاﻳﻂ. ﺑﺮاي.

[PDF]بررسی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (مورد

cs.shahed.ac.ir/article-1-725-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageخصوص پیاده سازی موفق نظام مدیریت ارتباط با. مشتری ارائه نموده است. عوامل سازمانی. یکپارچگی سازمانی دسترسی به منابع تعهد. مدیران اجرایی آمادگی سیستم. پیاده سازی. عوامل استراتژیک. چشم انداز برنامه ریزی. فرهنگ مشتری مداری. عوامل فرهنگی. شبکه سازی. تعامل انسانی. شکل ۲. مدل سی لین در پیاده سازی CRM – اقتباس از [۶، …

نقش سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) در بهره‌وری سازمان مطالعه …

modiriatzanjireharzesh.ir/article_21077.html

Cached

Translate this page
by زارعی – ‎2016
نتایج حاصل نشان می ‌دهد که کاهش کارها، بهینه‌ سازی منابع، ظرفیت اطلاعاتی بالا، انعطاف‌ پذیری و محیط کاربر پسند سیستم‌ های برنامه ‌ریزی منابع سازمانی عواملی هستند … پیاده‌سازی ERP بسیار زیاد است، آن را برای یک سازمان به موفقیت پروژه و شروع به دست آوردن منافع از آن را به‌عنوان سریع که ممکن است حیاتی است (Sadrzadehrafiei, …

عوامل موفقيت در اجراي پروژه هاي ERP – شرکت سبز داده افزار

www.greendataware.com/…/عوامل-موفقيت-در-اجراي-پروژه-هاي-erp/

Cached

Similar

Translate this pageعوامل موفقيت در اجراي پروژه هاي سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی … پيچيدگي پروژه‌هاي پياده سازي ERP از جهات مختلف از جمله سخت افزار، زیر سیستم، مباحث سازماني و تركيب اين عوامل با يكديگر بسيار زياد است. يك راه براي غلبه بر اين پيچيدگي استفاده از يك برنامه ريزي مشخص و حساب شده توسط مديريت پروژه مي‌باشد.

ارزیابی عملکرد سیستم یکپارچه منابع سازمان (ERP KPI) – پارس مدیر

https://www.parsmodir.com/db/mis/erp-kpi.php

Cached

Similar

Translate this pageشناسایی عوامل کلیدی عملکرد سیستم یکپارچه منابع سازمان ERP. … چهارچوبی که یک مجموعه جامع از چشم انداز های کلیدی را ارائه می کند تا به طور همزمان و منسجم عملکرد سیستم های ERP را ارزیابی کند. به علاوه، به … سان و همکاران (2015) شش مرحله اساسی برای بکارگیری موفقیت آمیز سیستم یکپارچه سازی منابع سازمان شناسایی کرده اند:.

برنامه‌ریزی راهبردی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/برنامه‌ریزی_راهبردی

Cached

Similar

Translate this pageبرنامه‌ریزی راهبردی- استراتژیک- فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم‌گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، … فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک بر اساس مدل معتبر برایسون در کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های دولتی، عمومی و غیرانتفاعی (ترجمه دکتر مهدی خادمی …

ليست مقالات همايش – Islamic World Science Citation Center(ISC)

mcl.isc.gov.ir/articlesList.aspx?p=me2017&ct…

Cached

Translate this page25, یک مدل برنامه ریزی خطی در اقتصاد مقاومتی_ مقاله پوستری, بيشتر … 44, آسیب شناسی راهبردهای سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن و کاربرد مدل برنامه ریزی آرمانی_ مقاله پوستری, بيشتر …. 143, ارائه مدل دسته‌بندی عوامل کلیدی موفقیت سیستم یکپارچه ERPBI مبتنی بر مراحل پیاده‌سازی سیستم_ مقاله شفاهی, بيشتر.

[PDF]Critical Success Factors for Enterprise Resource Planning …

ijmi.ir/index.php/IJMI/article/download/57/80

Cached

Translate this page
by K Farhadianfard – ‎2013 – ‎Cited by 1 – ‎Related articles
Iranian Journal of Medical Informatics (2013) Vol 2, Issue 3. بررسی عوامل موفقیت پیاده. سازی. سیستم های برنامه. ریزی منابع. سازمان. ) ERP. (. در سازمان. های شبکه …. برنامه. ریزی منابع سازمان اما با. تفاوت اندکی ارایه شده است. ب. ر طبق تعریف. 6[. ] سیستم های برنامه ریزی منابع. سازمان، سیستم های جامع و کامالً یکپارچه. ای هستند که …

بایگانی‌ها مفاهیم بنیادین برنامه ریزی منابع سازمانی | علی راجی

aliraji.ir/tag/مفاهیم-بنیادین-برنامه-ریزی-منابع-سازم/

Cached

Translate this pageسیستم های ERP نتیجه تحول سیستم های برنامه ریزی نیازمندی های مواد (MRP) و سپس برنامه ریزی منابع تولید MRPII است. گروه گارتنر لغت ERP را برای سیستم هایی که در دهه ۱۹۹۰ توسه داده اند، به کار گرفت. نسل جدید سیستم های MRPII مفهومی برای یکپارچه سازی عوامل تولید را ارایه نمود که در قالب نرم افزارهای ERP، از یک سو سیستم …

[PDF]ERP ANP BSC

jde.khu.ac.ir/article-1-29-fa.pdf

Cached

Similar

Translate this pageJan 26, 2015 – اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. رﻳـﺰي ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺳـﺎزﻣﺎن،. ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮ. ﮔﻴﺮي از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷـﻤﻨﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. در. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. ERP. و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﺣﻔﻆ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ….. آن. ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﭘـﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫـﺎ و ﻋﻮاﻣـﻞ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. ERP. و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي آن اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺎ در. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮو در ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﻪ اﻣﻜـﺎن.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

Cached

Similar

Translate this pageیک سیستم مدیریت کیفیت مراقبت های بهداشتی با استفاده از مدل 3-E و کاربرد آن در یک بیمارستان جدید و عالی در استرالیا (نشریه الزویر) A healthcare quality …. عوامل موثر بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرایند کسب و کار: در نظر گرفتن نقش تعدیل فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: ایران ایر) (نشریه الزویر) Factors affecting the …

مشخصات طرح شماره ۸۷۰۴۱۴۹۸

daneshbonyan.insf.org/MosavvabView.php?ID…hnam…

Cached

Translate this pageتوسعه يك مدل پشتيبان تصميم گيري جهت انتخاب مناسب ترين راه حل براي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان, عنوان طرح: جعفر رزمي, مجري: فني و مهندسي … با اين وجود بسياري از سازمان ها عليرغم سرمايه گذاري هاي فراوان نتوانسته اند در پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان به موفقيت دست يابند. تعداد قابل توجهي از سازمان ها در …

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇برای دانلود فایل  روی لینک زیر کلیک نمایید👇👇👇👇👇👇👇👇👇

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید